Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σύγχρονος Ηλεκτρονικός Δήμος - Ενημερωθείτε με SMS & E-mail!

Ευρωπαϊκά Διακρατικά ΠρογράμματαΠλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-ΧορτιάτηWi-Fi Δήμου Πυλαίας-ΧορτιάτηΔημοτικό Κέντρο Πληροφορικής & Ελεύθερου ΛογισμικούΗ Υγεία στο Δήμο μαςΚΕΠ Υγείαςe-Βοήθεια στο ΣπίτιΒοήθεια στο ΣπίτιΕργασίαΠαιδικοί ΣταθμοίΚέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης ΗλικιωμένωνΔημοτική Βιβλιοθήκη ΠανοράματοςΔημοτικά Κέντρα Ενισχυτικής ΔιδασκαλίαςCine Πανόραμα, Cine ΠυλαίαCine Πανόραμα, Cine ΠυλαίαΔημοτικό ΚολυμβητήριοΠάρκο Κυκλοφοριακής αγωγήςΔημοτικό ΩδείοΟικιακή ΚομποστοποίησηΠροστασία ΑδέσποτωνΑνώδυνος Τοκετός - Δωρεάν μαθήματα στο Δήμο μαςΕθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-ΧορτιάτηΚΕΠ του Δήμου μαςGIS Δήμου Πυλαίας-ΧορτιάτηΧάρτες Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Πανόραμα, 20/7/2015
Αριθ. Πρωτ.: 612/20.7.2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς :
1.         Ηλία Λυρούδη,  Αντιπρόεδρο
2.         Σοφία Σαουρίδου 
3.         Νικόλαο Μπουλομύτη
4.         Ευστράτιο Πλωμαρίτη
5.         Οδυσσέα  Τζαμάλ Μάαϊτα
6.         Αναστασία Κοσμίδου
7.         Ιωάννα Χρυσοχοϊδου
8.         Κυριάκο Χαμουζά
9.         Ιωάννη Τζιοβάννι Μπλόσκα
10.       Μαρία Κοκκίνου
 
Κοινοποίηση:
1. Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη κ. Ιγνάτιο Καϊτεζίδη
2. Αντιδήμαρχο Απασχόλησης, Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας & Παιδείας κ. Ηρακλή Τιτόπουλο
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 240 Ν.3463/2006 περί Δ.Κ.Κ και του άρθρου 103 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σας καλούμε να συμμετάσχετε στην 11η  τακτικήσυνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στο Πανόραμα  στην αίθουσα συνεδριάσεων της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού Αθλητισμού, 1ος όροφος , στις 24/7/2015 ημέρα Παρασκευήκαι ώρα 15.00κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  
Θέματα ημερήσιας διάταξης
 
Θέμα 1ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας.
Θέμα 2ο «Τριμηνιαία έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου 2015».
Θέμα 3ο Καθορισμός των όρων διεξαγωγής μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ενός (1) ακινήτου, για τη στέγαση του Παιδικού Σταθμού Χορτιάτη - Παιδικού Σταθμού Ασβεστοχωρίου , ως μία ενιαία Δομή (Δυναμικότητας 50 παιδιών)
Θέμα 4ο «Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2015».
 
 
Η Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου
 
Νίκη Ζώτου

Ν.Π.Δ.Δ.  ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.
 
Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας -Χορτιάτη αποτελεί Ν.Π.Δ.Δ. συστάθηκε στις 10/5/2011 με  δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό ΦΕΚ 808.
 
Σκοπός του νέου Ν.Π.Δ.Δ. είναι:
 • Η Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη, όπου περιλαμβάνει κυρίως τα εξής :
  • Την εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις που αποσκοπούν στην υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής, παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας.
  • Στην εφαρμογή πολιτικών ή συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας .
  • Στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης  με τη δημιουργία τοπικών δικτύων εθελοντικών οργανώσεων.
  • Στην πληροφόρηση των δημοτών για θέματα των τομέων που άπτονται  των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.
  • Στην εφαρμογή προγραμμάτων για την ανάπτυξη πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και της κοινωνικής ενσωμάτωσης διαφόρων κατηγοριών μακροχρόνια ανέργων.
 • Η Παιδεία όπου περιλαμβάνει κυρίως τα εξής :
 • Την ίδρυση και λειτουργία βιβλιοθηκών και πάρκων κυκλοφοριακής αγωγής .
 • Την εκτέλεση προγραμμάτων δια βίου μάθησης .
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις εθνικές ή συγχρηματοδοτούμενες από την ευρωπαϊκή ένωση που εντάσσονται στα πλαίσια της παιδείας 
 • Τη λειτουργία τμημάτων - εργαστηρίων  διαχείρισης ελεύθερου χρόνου των ενηλίκων και των μαθητών .
 • Στην προώθηση και ενίσχυση της υπηρεσίας επαγγελματικής κατάρτισης με την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και
 • Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες στο πλαίσιο του εθνικού και ευρωπαϊκού σχεδιασμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π  του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη είναι εντεκαμελές (11) και ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.
Απαρτίζεται δε από τα παρακάτω μέλη
 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΤΟΥ ΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΥΡΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΟΥΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΟΥΛΟΜΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΑΑΙΤΑ ΤΖΑΜΑΛ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΣΜΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΕΛΟΣ
ΧΑΜΟΥΖΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΕΛΟΣ
ΜΠΛΟΣΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΤΖΙΟΒΑΝΙ ΜΕΛΟΣ
ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΕΛΟΣ
 
Δ/ΝΣΗ : Απ. Σαμανίδη 21
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2313301097, 2313301058, 2313322017.
E- MAIL : kekpap@pilea-hortiatis.gr, n.papadopoulou@pilea-hortiatis.gr 
 

ΤΟ ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΔΟΜΕΣ 
 
1. ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Π.Β.Σ.
 
Οι Π.Β.Σ. είναι  χώρος αγωγής και ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν :
 • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα.
 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα , σωματικά , νοητικά , συναισθηματικά και κοινωνικά.
 • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το πολιτισμικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.
 • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε  θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. 
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
 
ΠΑΙΔΙΚΟΙ  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
FAX
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 5 2310342333
1ος ΠΥΛΑΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ& ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 2310-300575
2ος ΠΥΛΑΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΑΣ 2-4 2310-302855
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ 20 2310359535
ΦΙΛΥΡΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΑΔΡΥΑΣ 2310678788
ΧΟΡΤΙΑΤΗ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ) 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2310348155
                                                                                   
 
2. ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ  (Κ.Α.Π.Η.)
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ  Κ.Α.Π.Η.
 • Η παροχή υπηρεσιών πρόληψης των βιολογικών, ψυχολογικών, και κοινωνικών προβλημάτων των ηλικιωμένων, ώστε να παραμείνουν αυτόνομοι, ισότιμοι και ενεργά μέλη του κοινωνικού συνόλου.
 • Η ενημέρωση του ευρύτερου κοινού και των ειδικών φορέων σχετικά με τα προβλήματα και τις ανάγκες των ηλικιωμένων καθώς και η συνεργασία με αυτούς.
 • Η έρευνα θεμάτων που αφορούν τους ηλικιωμένους.
 • Η ενεργοποίηση των ηλικιωμένων με τη συμμετοχή τους στις δραστηριότητες του κέντρου.
 • Η παραμονή των ηλικιωμένων στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.
 • Η παροχή φροντίδας βοήθειας και υποστήριξης κατ’ οίκον στους ηλικιωμένους
 • Η ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεγγύης και του εθελοντισμού.  
Στα μέλη των ΚΑΠΗ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες
1.      Κοινωνική Εργασία. με Άτομο, Ομάδα & Κοινότητα
2.      Πρωτοβάθμια Ιατρική Φροντίδα.
3.      Νοσηλευτική Φροντίδα.
4.      Φυσικοθεραπεία.
5.      Εντευκτήριο στο οποίο λειτουργεί κυλικείο.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ.  
 
ΚΑΠΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, FAX,
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 12 2310344300&FAX
Α΄ ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 11 2313302751
2310302698 FAX
Β΄ ΚΑΠΗ ΠΥΛΑΙΑΣ (ΜΑΛΑΚΟΠΗ) ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1 2310-904747
2310949620 FAX
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ 26 2310-358358
2310-358552 FAX
ΦΙΛΥΡΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 2310-678546
2310-677001 FAX
ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΜΑΡΤΥΡΩΝ 2ας ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 96 2310-349508
2310348208 FAX
 
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕΚΠΑΠ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ.
                                                                       
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  
 • Η Παροχή κοινωνικής υποστήριξης και προστασίας σε ανήμπορα άτομα.
 • Η αποδέσμευση και η ενίσχυση της επαγγελματικής αποκατάστασης των ατόμων φροντιστών που μέχρι πρότινος δεν ήταν σε θέση να εργαστούν καθώς έπρεπε να φροντίζουν το ανήμπορο μέλος της οικογένειάς τους.
 • Η εξασφάλιση αυτόνομης και αξιοπρεπείς διαβίωσης, μέσω της παραμονής τους στο οικείο οικογενειακό περιβάλλον των εξυπηρετούμενων.
 • Η αποφυγή φαινομένων ιδρυματοποίησης των ανήμπορων ατόμων.
 • Η ανάπτυξη και αξιοποίηση δεξιοτήτων που στοχεύουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων.
 • Η δωρεάν παροχή των υπηρεσιών.
Στους εξυπηρετούμενους του ΒΣΣ παρέχονται οι παρακάτω υπηρεσίες :
 • Συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη των ατόμων που χρήζουν βοήθεια και του οικογενειακού τους περιβάλλοντος,
 • Ιατροφαρμακευτική φροντίδα και Νοσηλευτική μέριμνα
 • Πρόληψη αγωγής υγείας,
 • Φροντίδα του νοικοκυριού,
 • Πληρωμές λογαριασμών, μικροαγορές, οικογενειακή φροντίδα στην ατομική υγιεινή και άλλες υπηρεσίες που κρίνονται αναγκαίες.
Οι υπηρεσίες παρέχονται μετά από επίσκεψη της κοινωνικής λειτουργού στο σπίτι των εξυπηρετούμενων με συχνότητα η οποία εκτιμάται ανάλογα με τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες τους.
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
ΒΣΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ  FAX
Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2Α 2310-343662
Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 11 2310-321546
Δ.Ε. ΜΑΛΑΚΟΠΗΣ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 1 2310-949620
Δ.Ε ΧΟΡΤΙΑΤΗΣ Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1
ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙ
2313-302034
                       
2. ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΚΑ)
 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ.  
 • Η λειτουργία σε επίπεδο των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, ενός ζωντανού οργανισμού με ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή των ενεργειών για τη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς και κατά συνέπεια των δεικτών οδικής ασφάλειας.
 • Η λειτουργία του Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής απευθύνεται σε οργανωμένες ομάδες παιδιών και σχολεία, που συνοδεύονται από ενήλικες (γονείς, δάσκαλοι, κ.λ.π.) Οι επισκέψεις στο Πάρκο πραγματοποιούνται μετά από συνεννόηση με τη Δημοτική Αστυνομία.
 • Η εκπαιδευτική διαδικασία λαμβάνει υπόψη τις διαφορετικές αντιληπτικές δυνατότητες των ηλικιών στις οποίες απευθύνεται το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, μεταβάλλοντας ανάλογα το περιεχόμενο των προγραμμάτων εκπαίδευσης που πρέπει να παρουσιάζεται σε κάθε επιμέρους ηλικιακή ομάδα.
Οι επιμέρους ηλικιακές ομάδες προσδιορίζονται ως ακολούθως:
1.         Προσχολική ηλικία (έως 6 ετών)
2.         Α’, Β’ και Γ’ Δημοτικού Σχολείου (7 έως 9 ετών)
3.         Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού Σχολείου (10 έως 12 ετών)
 
Η παραπάνω κατηγοριοποίηση βασίζεται στις αντιληπτικές ικανότητες των επιμέρους ηλικιακών ομάδων, οι οποίες καθορίζουν το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα Π.Κ.Α.
 
Δ/ΝΣΗ: ΛΕΒΑΝΤΗ & ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ  Ν.751. ( Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : 2313301097.
έχουμε
νέα!
Κυκλοφόρησε το
νέο
τεύχος
Καλωσόρισμα του Δημότη
 

Συμβαίνει τώρα...Θέλω να...
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μαςΠες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)Ανακύκλωση των Δήμων Aνατολικής Θεσσαλονίκης