Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Κοινωνική Προστασία
31/01/2017
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου ανοίγει η εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων για τους δυνητικά δικαιούχους του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.).
Το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης  είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας. Θα εφαρμοστεί Πανελλαδικά (Κ.Υ.Α. Γ.Δ.5 οικ. 2961-10/24-01-2017).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας αναφέρουμε τα παρακάτω:  
Δικαιούχοι
Νοικοκυριά δηλ. όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Το νοικοκυριό μπορεί να είναι μονοπρόσωπο δηλαδή ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία ή πολυπρόσωπο δηλαδή σύνολο ατόμων που ζουν κάτω από την ίδια στέγη (μπορεί να περιλαμβάνει οικογένεια, φιλοξενούμενα μέλη κ.λ.π.). Προϋπόθεση είναι η φιλοξενία να έχει δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.
Κριτήρια ένταξης
Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται αθροιστικά είναι:
Α.        Εισοδηματικά κριτήρια
Β.        Περιουσιακά κριτήρια
Γ.         Κριτήρια διαμονής

Εισοδηματικά κριτήρια:

Υπολογίζεται το εισόδημα του νοικοκυριού κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν από την  υποβολή της αίτησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.
Το εισόδημα δεν περιλαμβάνει τα παρακάτω:
  • Το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και του ποσού από πηγές κατάρτισης, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.
  • Το επίδομα αναδοχής και τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που καταβάλλονται από το κράτος.
Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως: 200 ευρώ το μήνα για μονοπρόσωπο νοικοκυριό, 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος και 50 ευρώ επιπλέον για κάθε ανήλικο μέλος. Στις μονογονεϊκές οικογένειες το μεγαλύτερο ανήλικο τέκνο λογίζεται  ως ενήλικος όπως επίσης και το απροστάτευτο τέκνο.
Το εξαμηνιαίο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού. Στους δικαιούχους καταβάλλεται το ποσό της διαφοράς ανάμεσα στο εισόδημα και στο εγγυημένο ποσό.

Περιουσιακά κριτήρια

Ακίνητη περιουσία
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το πρώτο άτομο, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος του νοικοκυριού και με συνολικό ανώτατο όριο για κάθε ωφελούμενη μονάδα έως 150.000 ευρώ.
Κινητή περιουσία
·         Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.) ή και των δικύκλων του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό δεν πρέπει να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 6.000 ευρώ.
·         Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα όρια που ορίζονται στη σχετική εγκύκλιο.

 Κριτήρια διαμονής

Ο/Η αιτών/ούσα καθώς και όλα τα μέλη της μονάδας που υποβάλλει την αίτηση πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.
 
Ποιος υποβάλλει την αίτηση
Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενήλικο υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος του νοικοκυριού. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον υπόχρεο υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος ή τον/την σύζυγο του υπόχρεου υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
 
Η μονάδα που υποβάλλει την αίτηση είναι το νοικοκυριό, δηλαδή, συμπληρώνεται ένα έντυπο αίτησης από όλα τα άτομα που διαβιούν κάτω από την ίδια στέγη.
 
Απαραίτητα στοιχεία/δικαιολογητικά που πρέπει να έχει μαζί του/της ο/η ενδιαφερόμενος/η:
1. ΑΜΚΑ όλων των μελών του νοικοκυριού (ενήλικες και ανήλικοι).
2. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών του νοικοκυριού και όσων ανηλίκων διαθέτουν ΑΦΜ.
3. Αριθμό Λογαριασμού Τραπέζης (IBAN) του αιτούντα (είτε είναι κύριος δικαιούχους του λογαριασμού είτε συνδικαιούχος).
4. Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).
5. Οικονομικά στοιχεία (πχ Ε1, εκκαθαριστικό, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ κά)
6. Εάν υπάρχει, κάρτα ανεργίας θεωρημένη.
7. Αντίγραφο διαβατηρίου και άδεια παραμονής σε ισχύ όλων των μελών του νοικοκυριού (για πολίτες τρίτων χωρών).
8.Λογαριασμός ΔΕΗ κ.λ.π. ώστε να συμπληρωθεί ο Αριθμός παροχής Ηλεκτρικής ενέργειας.
9. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΗΛΙΚΑ ΜΕΛΗ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ ΜΕ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.
 
Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keaprogram.gr.
 
Οι κάτοικοι του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη μπορούν να υποβάλλουν αίτηση:
 
Α)απευθείας, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης  που χρησιμοποιούν για υποβολή φορολογικής δήλωσης (TAXIS NET) συμπληρώνοντας την αίτηση που διατίθεται ηλεκτρονικά  στην ιστοσελίδα www.keaprogram.gr
 
Β)Στις παρακάτω κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου:
  • Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, Αγίου Χριστοφόρου 1, 55534 Πυλαία (Β΄ ΚΑΠΗ Πυλαίας) τηλέφωνο: 2310 909216. 
  • Κοινότητα Φιλύρου, Πλατεία  Ελευθερίας, τηλ. 2310 678546, 2310 677000 
  •  Δημαρχείο ΑσβεστοχωρίουΔημοκρατίας 1, τηλ. 2313302034 & 2313302035

 
ΠΡΟΣΟΧΗ:
  • Σε περίπτωση που το νοικοκυριό απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά μόνο μέσω των Δήμων ή των Κ.Ε.Π.
  • Οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στους Δήμους.
  • Σημειώνεται ότι εάν η αίτηση αφορά και φιλοξενούμενους, το έντυπο συναίνεσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από όλα τα ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη και στα αντίστοιχα πεδία του συμπληρώνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 
Γ) Στα ΚΕΠ  (Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών) του Δήμου

ΚΕΠ Πυλαίας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 47, τηλ. 2313308000

ΚΕΠ Πανοράματος, Πλατεία Δημαρχείου, τηλ. 2313306800

ΚΕΠ Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 12, 2313338000


 Τα ΚΕΠ παραλαμβάνουν αιτήσεις κατοίκων του οικείου Δήμου. 

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.
Η εισοδηματική ενίσχυση έχει διάρκεια 12 μηνών και καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα και συμμετέχει στο πρόγραμμα, εντός των πέντε (5) τελευταίων ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα. Για τις αιτήσεις που θα κατατεθούν και θα εγκριθούν το Φεβρουάριο η εισοδηματική ενίσχυση θα καταβληθεί τον Μάρτιο. Επισημαίνεται ότι το ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης για τους δικαιούχους του ΚΕΑ, που θα καταβληθεί το Μάρτιο, θα είναι το ίδιο, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υποβολής αίτησης από την 1η -2-2017 έως την 28η -2-2017.
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 
ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςPanorama Charity Fun Run
 
Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
     
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς