Εκτύπωση Εκτύπωση
09/10/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
         Το τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη προτίθεται να προσφέρει ενισχυτική διδασκαλία στο πλαίσιο λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, για το σχολικό έτος 2018 -2019.
Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου και Α΄, Β΄ Λυκείου. Τα μαθήματα που θα διδάσκονται είναι η Φυσική, η Χημεία, τα Μαθηματικά και τα Φιλολογικά. Για την επιλογή των μαθητών θα ληφθούν υπόψη εισοδηματικά κριτήρια.
Το Κοινωνικό Φροντιστήριο θα στηριχθεί αποκλειστικά στην εθελοντική προσφορά εκπαιδευτικών (εν ενεργεία, συνταξιούχων, φοιτητών), που θα αναλάβουν τη διδασκαλία στα τμήματά  του. Στους εθελοντές θα χορηγείται Βεβαίωση Εθελοντικής Προσφοράς μαθημάτων ενισχυτικής διδασκαλίας.
Όσοι εθελοντές επιθυμούν να διδάξουν σε αυτό, μπορούν να πάρουν πληροφορίες και να καταθέσουν σχετική αίτηση στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ή να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο αίτησης και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Κέντρου Κοινότητας.
 
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Διεύθυνση: Αγίου Χριστοφόρου 1, 55535 Πυλαία (κτίριο Β΄ ΚΑΠΗ Πυλαίας)
Τηλέφωνο: 2310 909216
Email: k.koinotitas@pilea-hortiatis.gr
 
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ