Εκτύπωση Εκτύπωση
27/09/2019
Δωρεάν εκμάθηση αγγλικών με τη μέθοδο του προγράμματος Linguaphone για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Τη δυνατότητα δωρεάν εκμάθησης αγγλικών από το σπίτι προσφέρει ο δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη σε κατοίκους του Δήμου που ανήκουν σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
 Ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμος σε συνεργασία με τη Linguaphone και με την υποστήριξη του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ) συμμετέχει στο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών, δίνοντας τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να μάθουν την ξένη γλώσσα ή να φρεσκάρουν τη γνώσης τους σύμφωνα με τις προσωπικές τους ανάγκες και μέσω e-learning.
H μέθοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά προγράμματα: το πρώτο English Course αφορά στην εκμάθηση Γενικών Αγγλικών και το δεύτερο Business English στην εκμάθηση της γλώσσας και τη βελτίωση των δεξιοτήτων σε επαγγελματικό επίπεδο.
 
Οι ωφελούμενοι θα είναι κάτοικοι του δήμου και θα ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
Α) ωφελούμενοι του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. 
Β) δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
Γ) αιτούντες που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια:
 
  Μονοπρόσωπο νοικοκυριό 9.000 ευρώ
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος 13.500 ευρώ
 
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο
ανήλικα μέλη
 
15.750 ευρώ
 
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικο
γένεια με τρία ανήλικα μέλη
 
18.000 ευρώ
 
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη
 
24.750 ευρώ
 
  Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή
οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη
 
27.000 ευρώ
 
 
Τα παραπάνω όρια αναφέρονται στο συνολικό πραγματικό εισόδημα του νοικοκυριού όπως αυτό προκύπτει από το οικείο Εκκαθαριστικό σημείωμα Δ.Ο.Υ.. Δεν υπολογίζονται  τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από  φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ώστε να διαπιστωθεί ότι οι ενδιαφερόμενοι πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια θα γίνει από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς του Δήμου. Για όσους πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι δικαιούχοι θα παραλαμβάνουν κωδικό πρόσβασης στην πλατφόρμα εκμάθησης αγγλικών διάρκειας ενός έτους από την ενεργοποίησή του.
Με τη δράση αυτή ενισχύονται οι πολίτες που επιθυμούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ή να βελτιώσουν την επαγγελματική τους κατάσταση δεδομένου ότι η γνώση της αγγλικής γλώσσας αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς επίσης αποτελεί και το εισιτήριο για να ενταχθεί κάποιος στην αγορά εργασίας.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες στο ΚΕΠ Υγείας Πυλαίας Χορτιάτη, κ. Ειρήνη Καρανικόλα, τηλ. 2310 331093.
 
Αιτήσεις για τη δωρεάν συμμετοχή  στο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών με τη μέθοδο του προγράμματος Linguaphone κατατίθενται έως τις 18/10/2019 στα παρακάτω σημεία:
 
Α/α Δομή Τηλέφωνο
1 Πανόραμα, ΚΕΠ Υγείας Πυλαίας- Χορτιάτη
Σχολείου 2Α, Πανόραμα
 
2310331093
2 Πυλαία, Κέντρο Κοινότητας,
Αγίου Χριστοφόρου 1
2310909216
 
3 Ασβεστοχώρι, Δημαρχείο
 
2313302034
 
4 Φίλυρο, Κοινοτικό Κατάστημα
 
2310678546
 
Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ