Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
19/11/2018
Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», με κωδικό ΟΠΣ 5022252
Η Πράξη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με τίτλο «Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», προϋπολογισμού 2.578.704,00 € έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

Η Πράξη εντάχθηκε στο ανωτέρω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020 με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7508/2536/Α3/19-11-2018 (ΑΔΑ: Ψ2ΖΧ465ΧΙ8-Υ64) Απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ.
 
Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου Πράξης
Το φυσικό αντικείμενο της εγκεκριμένης Πράξης αφορά στην εκτέλεση ενός έργου ανάπλασης και αξιοποίησης του υφιστάμενου κτιρίου που παλαιότερα στέγαζε το Διαπολιτισμικό Σχολείο του Δήμου Πυλαίας, στην περιοχή των Ελαιώνων της Δ.Ε. Πυλαίας, με τη διαμόρφωση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας για τη λειτουργία ενός πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού και τη φιλοξενία συγκεκριμένης συλλογής παιχνιδιών που τίθεται στη διάθεση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη από τους συλλέκτες Μαριάννα και Γιώργο Βιλδιρίδη.

Πιο συγκεκριμένα, η Πράξη αποσκοπεί στην αξιοποίηση ενός υφιστάμενου κτιρίου, συνολικής δομημένης επιφάνειας 1.947,00τ.μ., οι συνθετικές αρχές σχεδιασμού του συνθέτουν ένα ιδιότυπο αρχιτεκτονικό μόρφωμα, δημιουργώντας σε αυτό τις απαιτούμενες υποδομές για τη λειτουργία ενός πρότυπου Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού. Η Πράξη προβλέπει τον ανασχεδιασμό του εσωτερικού χώρου του κτιρίου, τη λειτουργική αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου πολιτιστικού κέντρου που θα μπορεί να προσελκύει το κοινό για την παρακολούθηση των ποικίλων δράσεων του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού, οι οποίες θα αφορούν τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

Ειδικότερα, ο εσωτερικός χώρος του κτιρίου προβλέπεται να ανασχεδιαστεί με κατάλληλο τρόπο ώστε να διαμορφωθούν οι απαραίτητοι εκθεσιακοί χώροι, χώροι διδασκαλίας και χώροι φιλοξενίας των λοιπών δράσεων και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά και ενήλικες του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού. Η ανακατασκευή του κτιρίου θα βασιστεί στις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα περιλαμβάνει δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση στη θερμομόνωση του κτίσματος και στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ρεύματος στο ελεύθερο δώμα, για την κάλυψη τουλάχιστον των αντίστοιχων αναγκών για τη λειτουργία του Κέντρου. Στον περιβάλλοντα χώρο του κτίσματος θα επεκταθούν οι υφιστάμενες υδατοπερατές επιφάνειες και θα εμπλουτιστεί η φύτευση, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής και δημιουργώντας καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης για τους χρήστες.

Η εν λόγω Πράξη θα υλοποιηθεί μέσω της εκτέλεσης των ακόλουθων υποέργων:
  • Αποκατάστασης του εν λόγω κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του
  • Προμήθειας του απαραίτητου εξοπλισμού για το Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και Παιχνιδιού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
  • Συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης της υλοποίησης του έργου
  • Δράσεων προβολής και προώθησης του έργου

Απώτερος στόχος της εγκεκριμένης Πράξης είναι η υλοποίηση μιας πρωτότυπης ιδέας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη που αφορά στην προώθηση της εκπαιδευτικής λειτουργίας σε ένα χώρο μόνιμης έκθεσης παιδικού παιχνιδιού, για την προβολή της αξίας του παιχνιδιού μέσω της παρουσίασης και διάδοσης της διαχρονικής λειτουργίας του ως πολιτιστικού προϊόντος, αξιοποιώντας συγχρόνως ένα κτίσμα με αξιόλογα αρχιτεκτονικά στοιχεία και μια πλούσια συλλογή παιχνιδιών, δημιουργώντας έτσι μια πολιτιστική υποδομή που δυνητικά θα ενταχθεί σε ένα ευρύτερο πολιτιστικό δίκτυο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
       
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς