Εκτύπωση Εκτύπωση
22/05/2019
«Προμήθεια οχημάτων με στόχο την προώθηση "καθαρών" αστικών μεταφορών στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη» με Κωδικό ΟΠΣ 5041744
Η πράξη  «Προμήθεια οχημάτων με στόχο την προώθηση "καθαρών" αστικών μεταφορών στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη» προϋπολογισμού 199.830,00 ευρώ , χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση («Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης»).
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. ΠΚΜ, µετά από θετική αξιολόγηση της πρότασης, σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ. 2806/22-05-2019 απόφασή της, ενέταξε την πράξη «Προμήθεια οχημάτων με στόχο την προώθηση “καθαρών” αστικών μεταφορών στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη», προϋπολογισμού 199.830,00, στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία2014-2020.
Αντικείμενο της πράξης είναι η προμήθεια 3 οχημάτων με αντιρρυπαντική τεχνολογία με σκοπό την μείωση των ρύπων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Συγκεκριμένα ένα επιβατικό όχημα με κινητήρα βενζίνης και δύο ανατρεπόμενα φορτηγά οχήματα με κινητήρα πετρελαίου νέας γενιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας EURO 6 για την Δ.Ε. Πυλαίας:
1. Επιβατικό όχημα κυβισμού ≤  1400 cm3
2. Ανατρεπόμενο φορτηγό αυτοκινήτου μεικτού φορτίου 7 τόνων.
3. Ανατρεπόμενο φορτηγό αυτοκινήτου μεικτού φορτίου 10 τόνων.