Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Χρηματοδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
17/09/2019
Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου και γυμναστηρίου Άρσης βαρών ΔΑΚ Πυλαίας
Η Πράξη «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου και γυμναστηρίου Άρσης βαρών  ΔΑΚ Πυλαίας» προϋπολογισμού 2.031.000,00€, χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ10 «Εφαρμογή Στρατηγικών Επίτευξης Χαμηλών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με έμφαση στις αστικές περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)».
Η Πράξη έχει ενταχθεί στο παραπάνω Πρόγραμμα με την υπ΄ αριθμ. 6349/28-6-2019  Απόφαση Ένταξης της ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ.
Με το παραπάνω έργο προτείνονταν  παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των δύο γυμναστηρίων  και ειδικότερα παρεμβάσεις στο κέλυφος των δύο κτιρίων  και στην τροποποίηση των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων. 
Συγκεκριμένα οι κυριότερες εργασίες που  συμπεριλαμβάνονται είναι:

1. Θερμομόνωση
Πρόκειται να τοποθετηθεί θερμοπρόσοψη   εξωτερικά του υφιστάμενου κελύφους για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Στο τμήμα του γυμναστηρίου της άρσης βαρών θα καλυφθούν όλες οι όψεις έως το τμήμα της επικάλυψης της μεταλλικής του κατασκευής που έχει  πετάσματα τύπου sandwich. Στο τμήμα του κλειστού γυμναστηρίου θα καλυφθεί το τμήμα της κατασκευής που βρίσκεται κάτω από την επικάλυψη των πολυκαρβονικών, ενώ σε τμήματα (στο όριο του υφιστάμενου τοίχου) θα χρησιμοποιηθούν και πετάσματα τύπου sandwich   λόγω της προσθήκης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
2. Τοποθέτηση Κουφωμάτων
Στο κλειστό Γυμναστήριο θα τοποθετηθεί υαλοπέτασμα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες με σταθερά και προβαλλόμενα (ανοιγόμενα προς τα κάτω)  .  Στις δύο επιμήκεις όψεις του (ανατολή – δύση) θα τοποθετηθούν και σταθερά σκίαστρα αλουμινίου. Όλα τα υπόλοιπα κουφώματα πρόκειται να αντικατασταθούν με νέα αλουμινίου με θερμοδιακοπή και θερμοηχομονωτικούς υαλοπίνακες και θα είναι σταθερά, ανοιγόμενα/ανακλινόμενα . 
3. Αντικατάσταση Στέγης
Πρόκειται να αποξηλωθεί η υφιστάμενη επικάλυψη στέγης από λαμαρίνα στο κλειστό γήπεδο και τους αντίστοιχους βοηθητικούς χώρους και να προστεθεί πέτασμα τύπου sandwich 
4. Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης λέβητα αερίου με αντλίες θερμότητας για κλιματισμό των χώρων (θέρμανση – ψύξη) με πολυζωνικά συστήματα VRF και κεντρικές κλιματιστικές μονάδες. Έλεγχος λειτουργίας σε επίπεδο χώρου (ζωνών στο γήπεδο), καθώς και από κεντρικό χειριστήριο. Προσθήκη  μηχανικού αερισμού – εξαερισμού στο σχεδιασμό με ανάκτηση θερμότητας στο μεγαλύτερο ποσοστό νωπού αέρα. Προσθήκη ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (διατηρείται ο υφιστάμενος λέβητας ως εφεδρική πηγή για ΖΝΧ). Προσθήκη φωτοβολταικών για σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ (net metering). Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με φωτιστικά LED. Τροποποίηση της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Η συνολική πρόταση της πράξης     δομείται σε 3 Υποέργα που περιλαμβάνουν τα παρακάτω 
  • Τεχνικό έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου και γυμναστηρίου Άρσης βαρών  ΔΑΚ Πυλαίας»  προϋπολογισμού 2.000.000,00€
  • Υπηρεσίες ενεργειακού Συμβούλου κατά την εξέλιξη της πράξης προϋπολογισμού 24.800,00€
  • Τελική ενεργειακή επιθεώρηση προϋπολογισμού 6.200,00€
 
Τα γενικά οφέλη από την υλοποίηση της πρότασης συνοπτικά είναι:
- Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και η συνακόλουθη μείωση δαπανών του Δήμου για τη θέρμανση και ψύξη των αθλητικών εγκαταστάσεων .
- Η πιλοτική ανακαίνιση των συγκεκριμένων κτιρίων  με γνώμονα την ενεργειακή τους συμπεριφορά και σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων και ως εκ τούτου η απόκτηση σχετικής τεχνογνωσίας.
- Η αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των χρηστών τους.
- Η στήριξη και η ανάδειξη του υποδειγματικού ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας.  
- Η ευαισθητοποίηση και  αλλαγή της συμπεριφοράς των αθλούμενων πολιτών   για την αποδοτική χρήση της ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
- Η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και η κατ΄ αυτόν τον τρόπο συμβολή στον περιορισμό της κλιματικής αλλαγής.
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς