Εκτύπωση Εκτύπωση
30/06/2020
«Ενίσχυση αθλητικού εξοπλισμού και βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε σχολεία Α/βαθμιας και Β/βαθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Δ.Ε Πυλαίας» με κωδικό ΟΠΣ 5041678
Σκοπός της δράσης είναι η εξασφάλιση σχολικών αυλών προσβάσιμων από ΑμεΑ και η βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών μάθησης, καθώς και η δημιουργία ή περαιτέρω ανάπτυξη ειδικών υποδομών άθλησης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των χρηστών των εκπαιδευτικών δομών μαθητών κατοίκων των περιοχών των σχολείων: 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, 2ο Γυμνάσιο και ΓΕΛ Πυλαίας και 3ου Νηπιαγωγείου Πυλαίας.