Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRASP - MED
Αγαπητοί μου συνδημότες,

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, η πράσινη οικολογική και αειφόρος ανάπτυξη παραμένει για εμάς καθημερινός αγώνας, ένα στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε.  Έχουμε δεσμευτεί ως δήμος να μειώσουμε τις εκπομπές άνθρακα κατά 20% έως το 2020 μέσα από το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων. Σε αυτό το πλαίσιο, πρωτοπορούμε στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας, με παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις που συνολικά ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ.

Είμαστε όμως ενεργοί και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αναγνωρίζοντας ότι το μέλλον όλων μας είναι στην πράσινη ενέργεια. Προς αυτή την κατεύθυνση αξιοποιήσαμε την ευκαιρία να είμαστε ο μοναδικός δήμος στη Βόρεια Ελλάδα που συμμετέχει ως εταίρος στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα GRASP. Πρόκειται για μία δράση που θα ενισχύσει το πράσινο αποτύπωμα του δήμου μας μέσω της ανάπτυξης καινοτόμων ενεργειακά εφαρμογών και επιλογής οικολογικών και φιλικών προς το περιβάλλον προμηθειών για τις υπηρεσίες του δήμου μας. Παράλληλα, θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των δημοτών μας και θα καθορίσει τη μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα.

Ο αγώνας για ένα καλύτερο περιβάλλον είναι υπόθεση όλων μας και ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη παραμένει με όλες του τις δυνάμεις στην πρώτη γραμμή.

Ο δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη
Ιγνάτιος Καϊτεζίδης
 


Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRASP - MED
GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector
Europe in the Mediterranean 2007-2013

Ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη, πρωτοπόρος σε «πράσινες» δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, συμμετέχει στην καινοτόμα στρατηγική πολιτική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις πράσινες προμήθειες, μέσω του προγράμματος GRASP.

Το έργο φέρει τον επίσημο τίτλο “GReen procurement And Smart city suPport in the energy sector“ (GRASP) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) (κατά 75%) και Εθνικούς Πόρους (κατά 25%), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Europe in the Mediterranean 2007-2013” (MED). Ο δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη συμμετέχει ως εταίρος, ενώ επικεφαλής εταίρος και γενικός συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών. Οι λοιποί εταίροι είναι:
 • Δήμος Σπάτων-Αρτέμιδος (Ελλάδα)
 • Province of Perugia, APEA Siena, Program Area Alto Basento Bradano Camastra (Ιταλία)
 • Chamber of Commerce and Industry of Terrassa, Chamber of Castellon (Ισπανία)
 • Syndicat Intercommunal d'Electrification et d'Eclairage Public de la Haute Corse (Γαλλία)
 • City Development Agency East Sarajevo (Βοσνία)
 • University of Vlora (Αλβανία)
 • ΑΤΛΑΝΤΙΣ Κύπρου (Κύπρος)
 • Institute for the Research and Improvement of Social Sciences (Μάλτα)

Σκοπός του GRASP

Βασικός σκοπός του έργου είναι να ενισχύσει τη δυναμική «έξυπνων» πόλεων της Μεσογείου, για την οργάνωση και ανάπτυξη «έξυπνων» και «πράσινων» διαδικασιών ηλεκτρονικών προμηθειών, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις ενεργειακά αποδοτικές λύσεις.
Συγκεκριμένα, η ενίσχυση των διαδικασιών για πράσινες προμήθειες στην ευρύτερη περιοχή του MED, θα επιτευχθεί μέσω ενός διαδικτυακού (online) συστήματος διαχείρισης της προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του GRASP. Το διαδικτυακό μοντέλο θα δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να αξιολογεί και να επιδιώκει την εφαρμογή μεθόδων και δραστηριοτήτων με τρόπο που θα μεγιστοποιεί το όφελος και το κέρδος του, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η ποιότητα του φυσικού περιβάλλοντος.
Με στόχο τη βέλτιστη αντιμετώπιση των εξελισσόμενων περιβαλλοντικών προκλήσεων και την υλοποίηση των δεσμεύσεών του, το GRASP έχει υπογράψει συνέργειες με άλλες ευρωπαϊκές “πράσινες” δράσεις, όπως:
 • Republic Med  - "Ενεργειακή και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Δημοσίων Χώρων:Καινοτόμες Μέθοδοι και Προοπτικές" (http://republic-med.eu)
 • Marie - Rerthinking For Energy Efficiency Improvement (http://www.marie-medstrategic.eu)
 • The Remida Project: Re-Think / Re-Invent / Re-Imagine with Re-Useable Materials (http://www.theremidaproject.org)
 • PEE-PBE Energy Consumptions of Buildings

Η προσφορά του GRASP

Η ανάπτυξη ενός προηγμένου, διακρατικού «πράσινου» συστήματος προμηθειών θα ενδυναμώσει τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων φορέων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Μεσογείου, ώστε να υιοθετήσουν καινοτόμες λύσεις στον τομέα της ενέργειας. Παράλληλα, θα τους επιτρέψει να ανταποκριθούν πιο αποδοτικά στις δεσμεύσεις τους για μείωση των εκπομπών άνθρακα έως το 2020.*
Μακροπρόθεσμα, η μεταβολή στις πολιτικές που διέπουν τις προμήθειες και τα ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης της ενέργειας, θα έχει θετικό αντίκτυπο στις κοινωνικές ανάγκες και στη δημιουργία ενός πιο «πράσινου» και βιώσιμου περιβάλλοντος. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Πέρα από το διαδικτυακό σύστημα διαχείρισης της προσφοράς για «πράσινες» διαδικασίες προμηθειών με έμφαση στην ενέργεια, τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του έργου, περιλαμβάνουν:
 • Μια μέθοδο διάχυσης τεχνογνωσίας (εμπειρία και πρακτικές) μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων και γενικότερα των φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες προμηθειών.
 • Μια αρχιτεκτονική βάσης δεδομένων που θα ενισχύει την ικανότητα τοπικών/περιφερειακών αρχών να θεσπίζουν «πράσινες» ενεργειακές προδιαγραφές, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει στις ΜμΕ να προτείνουν λύσεις που ικανοποιούν τις προδιαγραφές αυτές.
 • Ένα «έξυπνο» σύστημα που θα ικανοποιεί την εκάστοτε προσφορά και ζήτηση ευφυών ενεργειακών λύσεων (online υπηρεσία green e-Procurement), στο πλαίσιο δημόσιων διαγωνισμών.

Επικοινωνία: grasp@pilea-hortiatis.gr

 graspMed


 @GraspMed


Επίσημη Ιστοσελίδα: www.grasp-med.eu

* Ο δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη έχει ήδη υπογράψει το «Σύμφωνο των Δημάρχων», μια πρωτοβουλία δημάρχων 2000 και πλέον πόλεων της Ευρώπης, με το οποίο δεσμεύεται για τη μείωση του διοξειδίου του άνθρακα κατά 20% έως το 2020. Παράλληλα, έχει υπογράψει και το Έγγραφο Στρατηγικής Πολιτικής City-SEC που περιλαμβάνει πρωτοβουλίες αειφόρου ανάπτυξης για ένα καθαρότερο αστικό περιβάλλον.Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
       
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς