Λεύκωμα του Δήμου
 
Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ανακοινώσεις
17/07/2017
Πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ                             Πανόραμα,  17/07/2017
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       Αριθ. Πρωτ.: 24283
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                   Αριθ. Αποφ.: 966
Πληροφορίες: Α. Κάλτσιου
Ταχ. Διεύθυνση: Απ. Σαμανίδη 21
Τ.Κ.: 552 36 Τηλ.: 231330 1022,23,75,2013
 
ΑΠΟΦΑΣΗ  966 /2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη δύο (2) ασκούμενων δικηγόρων για πρακτική άσκηση στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»
 
 
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1.α) του άρθρου 58 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α’)
β) του άρθρου 13 παρ.3 του ν.4194/2013(Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων», όπως ισχύει
2.Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Β΄1856/22.08.2011) καθώς και τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
3.Την Κ.Υ.Α με αριθ.28602/06-05-2015 (Β΄798/06-05-2015) των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων- Οικονομικών με θέμα: «την Άσκηση υποψήφιων δικηγόρων  στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη»
4.Την υπ’ αριθ. 418/25.05.2017 (ΑΔΑ:7Γ0ΔΩ1Ο-ΘΧΘ)  Α.Δ.Σ του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
5.Την με αρ.πρωτ.19776/14-06-2017 (ΑΔΑ:7ΖΩΤΩ1Ο-ΚΔΝ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, για άσκηση υποψήφιων δικηγόρων
6.Το υπ’ αριθμ.24071/14-07-2017 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δημόσιας Κλήρωσης
 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
 
Την πρόσληψη δύο (2) τακτικών ασκούμενων δικηγόρων προκειμένου να πραγματοποιήσουν μέρος της άσκησής τους διάρκειας έξι (6) μηνών με δυνατότητα παράτασης για επιπλέον διάστημα έξι μηνών στη Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και με δυνατότητα αναπλήρωσης, όπως διαμορφώθηκε η σειρά κατόπιν Δημόσιας Κλήρωσης των υποψήφιων δικηγόρων, που πραγματοποιήθηκε στις 14-07-2017 και ώρα 10:00 π. μ.  παρουσία των υποψηφίων, ήτοι ως ακολούθως:
 
Τακτικοί:                                                                    Αναπληρωματικοί:
1. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ                                      3.ΠΟΛΥΖΟΥ ΑΝΝΑ-ΕΙΡΗΝΗ
2. ΑΡΔΑΜΕΡΙΝΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ                                    4.ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
                                                                                    5.ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
                                                                                   
Η άσκηση των ασκουμένων δικηγόρων στη Νομική Υπηρεσία του δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, εκκινεί την 15η Σεπτεμβρίου 2017 και λήγει την 14η Μαρτίου 2018.
 
Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οχτώ (8) ώρες, ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας. Υπεύθυνος τήρησης και ελέγχου του παρουσιολογίου είναι ο Προϊστάμενος  Διεύθυνσης της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.
 
Η μηνιαία αμοιβή ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων (600) € και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις,  παρά μόνο σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος και θα καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού μηνός, με βάση το παρουσιολόγιο.
 
Ο
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Smart City

Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

γραμμή επικοινωνίας της γυναίκας

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αναζήτηση Προσωπικού

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
             
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT