Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ανακοινώσεις
29/07/2020
Διαδικασία προσκόμισης προβλεπόμενων δικαιολογητικών των ωφελούμενων προς τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, της υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ    
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ    
Ηλ. Διεύθυνση: t.dyn@pilea-hortiatis.gr    
       

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Θέμα :   

Διαδικασία προσκόμισης προβλεπόμενων δικαιολογητικών των ωφελούμενων προς τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, της υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Έχοντας υπόψη:

1.   Τις διατάξεις: α) του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2.   Την υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσια πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. σε εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., για υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του πίνακα κατάταξης ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για 36.500 άτομα σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων.

3.   Το υπ’ αριθ. 10.5 κεφάλαιο της ανωτέρω δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ. σύμφωνα με το οποίο ο επιβλέπων φορέας παρέχει τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με τον τρόπο προσκόμισης όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών.

4.   Το παράρτημα Ι της υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ. περί κατανομής των θέσεων σύμφωνα με το οποίο υποδεικνύονται 311 θέσεις ωφελούμενων για τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη.

5.   Τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

6.   Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου, όπως ισχύει  (ΦΕΚ 1221/Β΄/02.04.2018).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Η υποβολή της αίτησης τοποθέτησης για κοινωφελή εργασία στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ. και η προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών από τους επιτυχόντες βάσει των οριστικών πινάκων κατάταξης ανέργων, οι οποίοι υποδεικνύονται σύμφωνα με το παράρτημα Ι της εν λόγω πρόσκλησης, θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων του Δήμου, στη διεύθυνση https://mycityservices.pilea-hortiatis.gr/, στην κατηγορία e-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.

Οι αιτούντες, εντός διαστήματος πέντε (5) το αργότερο ημερών από την κοινοποίηση με e-mail του συστατικού σημειώματος του  Ο.Α.Ε.Δ. από το αρμόδιο ΚΠΑ2, σύμφωνα με το κεφάλαιο 10.5 της υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ., οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους, ως ταυτοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.

 Η ταυτοποίηση των χρηστών γίνεται μετά από την εγγραφή - δημιουργία λογαριασμού στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων, αποστέλλοντας αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση identify@pilea-hortiatis.gr

 Διαδικασία υποβολής αίτησης:

1.   Επιλογή κατηγορίας e-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

2.   Επιλογή αίτησης τοποθέτησης για κοινωφελή εργασία στον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη στο πλαίσιο της υλοποίησης της υπ’ αριθ. 4/2020 δημόσιας πρόσκλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

3.   Λήψη και συμπλήρωση υποδειγμάτων: «Αίτηση», «Έντυπο 1 - Βιογραφικό Σημείωμα», «Έντυπο 2 - Δήλωση Ατομικών Στοιχείων», «Έντυπο 3 - Υπεύθυνη δήλωση»

4.   Μεταφόρτωση συμπληρωμένων υποδειγμάτων και απαραίτητων δικαιολογητικών, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4/2020 πρόσκληση του Ο.Α.Ε.Δ. και των παραρτημάτων της.

5.   Για την προσκόμιση τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών μετά την υποβολή της αρχικής αίτησης, ΔΕΝ θα υποβάλλεται νέα αίτηση, αλλά θα γίνεται μεταφόρτωση των συμπληρωματικών δικαιολογητικών (προσθήκη νέου δικαιολογητικού) στην ήδη υπάρχουσα αίτηση.

6.   Η οποιαδήποτε διευκρίνιση θα δίνεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, με την αποστολή μηνυμάτων μεταξύ των αιτούντων και της υπηρεσίας, στην ήδη υπάρχουσα αίτηση, με την εμφάνιση των στοιχείων της αίτησης αυτής.

Για όλες τις ενέργειες θα αποστέλλονται αυτόματα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ειδοποιήσεις στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των αιτούντων και της υπηρεσίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτήσεων από την αρμόδια υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης των ωφελούμενων, με αυτοπρόσωπη παρουσία τους, κατόπιν ραντεβού με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Δημαρχείο, Αποστόλου Σαμανίδη 21, Πανόραμα, TK 55236, οπότε θα τους υποδειχθεί η ημερομηνία ανάληψης και ο τόπος εργασίας.

Η παρούσα απόφαση θα κοινοποιηθεί στον Ο.Α.Ε.Δ., θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα δημοτικά καταστήματα.

 Ο Δήμαρχος

Πυλαίας – Χορτιάτη

 Ιγνάτιος Καϊτεζίδης

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς