Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
09/09/2014
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα οχτώ (38) ατόμων καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (8) μηνών
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π)
Απ. Σαμανίδη 21
Πανόραμα ΤΚ 55236
Τηλ: 2313301098 fax: 3210346760
 
Αριθ. Πρωτ. 836/9-9-2014
  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
 
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
ύστερα από τη υπ’ αριθ 98/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π., την  αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/63/9539/16-4-2014 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α ) και σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 3812/2009 και το π.δ. 524/80

ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει καλλιτεχνικό- εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία του Ωδείου και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2014-2015 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα οχτώ (38) ατόμων καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού προσωπικού διάρκειας οκτώ (8) μηνών, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ / ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
Νυκτών οργάνων
( κιθάρα)
 
 
 
 
3 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα κιθάρας αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού .
Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.  
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Βεβαιώσεις πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Συνέντευξη-προσωπικότητα : Συνέντευξη , μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση.
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο )
 
 
 
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα πιάνου  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
 
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Βεβαιώσεις πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη , μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδακτικές, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
Πνευστών οργάνων
(φλάουτο, φλογέρα)
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα φλάουτου  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.     
 
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη απο  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Βεβαιώσεις πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη , μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
Έγχορδα ( βιολί)
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα βιολιού  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
 
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Βεβαιώσεις πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά  από:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη , μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδακτικές παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής   ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
Φιλαρμονικής
 
 
 
3 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο Ενοργάνωσης και Πτυχίο ή  Δίπλωμα πνευστού οργάνου ή δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού.
Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη μόνο ως μαέστροι φιλαρμονικής. Οι βεβαιώσεις να είναι πρωτότυπες ή ακριβή αντίγραφα. Στη βεβαίωση να φαίνονται καθαρά τα έτη προϋπηρεσίας.
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να με παραστατικά αποδεικνύεται:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη , μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδακτικές , παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής   ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
Συνοδοί  Πιάνου
(συνοδεία χορωδιών)
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα  πιάνου αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
 
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές, στο αντικείμενο ειδικότητας .
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη , ακρόαση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
Τμήμα Μονωδίας /Μελοδραματικής
 
 
 
 
1 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή Δίπλωμα Μονωδίας και Μελοδραματικής, αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
 
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Βεβαιώσεις πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά  από:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη , μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδακτικές παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
 
Σύγχρονου Τμήματος
(1 ηλεκτρική κιθάρα, 1 ακουστική κιθάρα, 1 ντραμς, 1 αρμόνιο )
 
 
4 8 μήνες Τίτλοι σπουδών : Βεβαιώσεις σπουδών και μουσικοί τίτλοι αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού , στο αντικείμενο της ειδικότητας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις ή μουσικοί τίτλοι οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη σχέση τους με το όργανο.
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από:
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη , μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
 
Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
(Λαούτο ή ούτι , μπουζούκι κτλ.)
 
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών :
Βεβαιώσεις σπουδών  και μουσικοί τίτλοι αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις ή μουσικοί τίτλοι οι υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη σχέση τους με το όργανο.
 
 
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη, μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής   ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
Θεωρητικά  –Σύνθεση
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Δίπλωμα Σύνθεσης αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού ή αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εξωτερικού . Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.  
 
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη 5ης για κάθε αντικείμενο ειδικότητας Αρμονία-Αντίστικη και Φούγκας σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές του.
Βεβαιώσεις πρωτότυπες η ακριβή αντίγραφα. Στις βεβαιώσεις να αναγράφεται η απόφαση ΥΠΠΟ και να φαίνονται τα ακριβή χρόνια προϋπηρεσίας. (Προϋπηρεσία   γίνεται δεκτή μόνο για το αντικείμενο της προκήρυξης)
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη , μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
 
Υποχρεωτικά Θεωρητικά
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχία Ανώτερων θεωρητικών (Αρμονίας, αντίστιξης και  φυγής), απαραίτητο να υπάρχουν και τα τρία πτυχία ,  αναγνωρισμένου μουσικού ιδρύματος εσωτερικού. Ακριβή αντίγραφα. 
 
Προϋπηρεσία:
Αποδεδειγμένη σε  αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα ή μουσικά Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
 
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα να αποδεικνύεται με παραστατικά από :
Συναυλίες ηχογραφήσεις, δισκογραφία, εκδόσεις, σεμινάρια, δημοσιεύσεις κτλ.
 
Παιδαγωγικά –ειδικά προσόντα : Συνέντευξη , μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΠΕ
 
Ιστορία της μουσικής
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ΑΕΙ ή  ΤΕΙ ή άλλη πιστοποιημένη σχολή κρατική ή ιδιωτική αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού.  Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.  
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών αποδεδειγμένη με παραστατικά από : συμμετοχές σε εκθέσεις , βραβεύσεις  κτλ.
Επίσης ένα cd ή προγράμματα  από εκθέσεις με έργα  προσωπικά και με έργα των μαθητών.
 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
 
 
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες
Ζωγραφικής   ΠΕ ή  ΤΕ ή ΔΕ
Εικαστικά
(Ζωγραφική)
 
 
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ΑΕΙ ή  ΤΕΙ ή άλλη πιστοποιημένη σχολή κρατική ή ιδιωτική αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
 
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών αποδεδειγμένη με παραστατικά από : συμμετοχές σε εκθέσεις , βραβεύσεις  κτλ.
Επίσης ένα cd ή προγράμματα  από εκθέσεις με έργα  προσωπικά και με έργα των μαθητών.
 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
 
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες
Αγιογραφίας  ΔΕ
 
 
1   Τίτλοι σπουδών : βεβαίωση από εργαστήρια Αγιογραφίας με φοίτηση από τρία χρόνια και πάνω.  Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η  ειδικότητα.  
 
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές. Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών αποδεδειγμένη με παραστατικά από : συμμετοχές σε εκθέσεις , βραβεύσεις  κτλ.
Επίσης ένα cd ή προγράμματα  από εκθέσεις με έργα  προσωπικά και με έργα των μαθητών.
 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδο διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
 
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες κεραμικής    ΔΕ
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών :Πτυχίο ή βεβαίωση πιστοποιημένης κρατικής  σχολής ή ιδιωτικής αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού . Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.  
 
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
 
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
 Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών Αποδεδειγμένη από: συμμετοχές σε εκθέσεις , βραβεύσεις  κτλ.
  Επίσης ένα cd ή προγράμματα  από εκθέσεις με έργα  προσωπικά και με έργα των μαθητών.
 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
 
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες κοσμήματος  ΤΕ ή ΔΕ
 
 
 
 
 
 
1 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ή βεβαίωση πιστοποιημένης  κρατικής σχολής ή ιδιωτικής αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα.  
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
 Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών αποδεδειγμένη από: συμμετοχές σε εκθέσεις , βραβεύσεις  κτλ.
   Επίσης ένα cd ή προγράμματα  από εκθέσεις με έργα  προσωπικά και με έργα των μαθητών.
 
 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδασκαλίας, παιδαγωγική προσέγγιση
 
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες Διακόσμησης
 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ΑΕΙ ή  ΤΕΙ ή άλλη πιστοποιημένη  κρατική σχολή ή ιδιωτική αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού. Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα.  
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
 
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών αποδειγμένη από : συμμετοχές σε εκθέσεις , βραβεύσεις  κτλ.
    Επίσης ένα cd ή προγράμματα  από εκθέσεις με έργα  προσωπικά και με έργα των μαθητών.
 
 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδακτικές, παιδαγωγική προσέγγιση
 
Επιμορφωτές /Διδάσκοντες  Λαϊκής Τέχνης ΔΕ
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών. Βεβαιώσεις παρακολούθησης σε εργαστήρια. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν βεβαιώσεις πιστοποιημένης σχολής ή εργαστηρίων οι  υποψήφιοι μπορούν να προσκομίζουν συστατικές επιστολές που να αποδεικνύουν τη σχέση τους με το αντικείμενο.
 
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών  αποδειγμένη από: συμμετοχές σε εκθέσεις , βραβεύσεις  κτλ.
 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδακτικές παιδαγωγική προσέγγιση
 
Επιμορφωτές /Διδάσκοντες μπαλέτου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
 
2 8  μήνες Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο ΑΕΙ ή  ΤΕΙ ή άλλης πιστοποιημένης κρατικής ή ιδιωτικής σχολής  αντίστοιχης εσωτερικού ή εξωτερικού .
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ειδικότητα.
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών  αποδειγμένη με παραστατικά  από: συμμετοχές σε εκδηλώσεις , παραστάσεις , βραβεύσεις  κτλ.
 
ειδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδακτικές παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών
 ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
 
 
3 8  μήνες Τίτλοι σπουδών : Πτυχίο ΑΕΙ ή  ΤΕΙ ή άλλη πιστοποιημένη σχολή κρατική ή ιδιωτική αντίστοιχης ειδικότητας εσωτερικού ή εξωτερικού. Επίσης γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις παρακολούθησης μαθημάτων παραδοσιακών χορών σε φορείς όπως το πανεπιστήμιο, λύκειο Ελληνίδων.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας.
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών  αποδειγμένη με παραστατικά  από: συμμετοχές σε εκδηλώσεις , βραβεύσεις  κτλ.
 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδακτικές παιδαγωγική προσέγγιση
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες θεάτρου  ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
 
 
 
 
3 8  μήνες Τίτλοι σπουδών :Πτυχίο ΑΕΙ ή  Πτυχίο κρατικής δραματικής σχολής ή ιδιωτικής εσωτερικού ή εξωτερικού .
Βεβαιώσεις σπουδών στον αντίστοιχο τομέα σε αναγνωρισμένα ιδρύματα.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή Ακριβή αντίγραφα.  Τα πτυχία  εξωτερικού να έχουν αναγνωριστεί από το ΔΟΕΤΑΠ και να αναφέρεται στα Ελληνικά η ιδιόκτητα
 
 
Προϋπηρεσία:
Διδακτική αποδεδειγμένη σε  Ιδρύματα του δημοσίου ή Ο.Τ.Α. ή Δημοτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικές σχολές.
Πρωτότυπες βεβαιώσεις ή ακριβή αντίγραφα όπου θα φαίνονται καθαρά τα σχολικά έτη προϋπηρεσίας
Επίσης αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο Φορέα.
 
Καλλιτεχνική δραστηριότητα:
Η Καλλιτεχνική δραστηριότητα
προσωπική , των μαθητών  αποδειγμένη με παραστατικά από: συμμετοχές σε παραστάσεις , βραβεύσεις  κτλ.
 
Eιδικά προσόντα : Συνέντευξη ,μέθοδος διδασκαλίας , ικανότητες διδακτικές ,παιδαγωγική προσέγγιση
Η αξιολόγηση του προσωπικού  θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα.
 
Σπουδές Βασικές σπουδές ειδικότητας
Επιμόρφωση
30%
Εμπειρία Διδακτική προϋπηρεσία
Προϋπηρεσία στο φορέα
25%
5%
Καλλιτεχνικό έργο Προσωπική καλλιτεχνική δραστηριότητα
Καλλιτεχνική δραστηριότητα των μαθητών
25%
Πρακτική –Δοκιμασία  Παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά προσόντα, παιδαγωγική προσέγγιση, μέθοδος διδασκαλίας.
 
10 %
Κοινωνικά , οικογενειακά και οικονομικά κριτήρια Οικογενειακή κατάσταση( πολύτεκνος , μονογονέας,  γονέας, ΑΜΕΑ)
Χρόνος ανεργίας. Μοριοδότηση  από 6 μήνες και επάνω
5%

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και τα παρακάτω  δικαιολογητικά :
1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο των δυο όψεων της αστυνομικής  ταυτότητας τους
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
• Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής . Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα
• Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη
• Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοιδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας
Ως διδακτική εμπειρία  για τους μουσικούς νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα και με απόφαση ΥΠΠΟ.
Για τις υπόλοιπες ειδικότητες  νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα σε καθήκοντα της ειδικότητας.
6. Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ (μόνο εάν είναι άνεργος πάνω από 6 μήνες)
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Ότι ο επιμορφωτής αφού επιλεγεί θα διδάξει σε όποιο πολιτιστικό κέντρο του Δήμου υπάρξει ανάγκη (Ενότητες Πανοράματος, Πυλαίας, Χορτιάτη, Φιλύρου, Ασβεστοχωρίου)
8. Για την καλλιτεχνική παρουσία και το πορτφόλιο πλήρη φάκελο με βιογραφικό και  παραστατικά για τη συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δράσεις , καθώς και cd με έργα προσωπικά και έργα μαθητών.

Παρατηρήσεις
· Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους δια ζώσης. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία και αποστέλλονται ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές.
· Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μια μόνο ειδικότητα. Υποψήφιοι που καταθέσουν για πάνω από μια θέση θα απορρίπτονται εξαρχής.
 
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με την υπ. αριθ. 115/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών στα γραφεία της επιχείρησης, από την επομένη της  ημέρας ανάρτησης των αποτελεσμάτων.
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313.301099), κατά τις ώρες 09.00 έως 14.00, από την Πέμπτη 11/09/2014  και για δέκα (10) ημέρες, έως τη Δευτέρα 22/09/2014.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Ο  Πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΠΑΠΙωάννης Β. Καρτάλη
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς