Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
02/02/2015
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1409/03.12.2014 για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2014-2015
Αριθ. Πρωτ. 112/29.01.2015
 
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων
και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1409/03.12.2014
για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών
πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2014-2015
 
Σήμερα Παρασκευή 29/01/2015 και ώρα 14.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με την 155/2014 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των τριάντα (30) θέσεων που προκηρύχθηκαν με την ως άνω προκήρυξη. Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 26869 - (ΦΕΚ/2527/Β’/08.10.2013) με θέμα έγκριση οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων τον κ. Μαρκούδη Δημήτριο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με το  αναπληρωματικό μέλος κ. Ιωαννίδη Δημήτριο και τον αντιδήμαρχο κ. Καρτάλη Ιωάννη, θα εξετάσουν και θα αποφασίσουν επί των ενστάσεων, ενώ το μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Παπάζογλου Φωτεινή, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1409/03.12.2014, που εγκρίθηκε με την 153/ 2014 απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.Π.Α.Π και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ. 29520/13.11.2014 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και δημοσιεύθηκε στις 03/12/2014 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης (Τύπος Θεσσαλονίκης, Αυγή), και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 103 άτομα.
Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 19.12.2014 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 1563/19.12.2014. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 163/2014 απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους  προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν στις 24/12/2014, από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι έως και την Δευτέρα 05/01/2015.

Oι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων έχουν έως εξής:
 
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
• Ειδικότητα Αντισφαίρισης Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 ΚΑΛΦΟΥΤΖΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ 1442 4,49
2 ΤΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1545 4,43
• Ειδικότητα Τae Kwon Do  Αρ. Πρωτ. Μόρια  
1 ΡΕΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1422 3,90
• Ειδικότητα πινγκ-πονγκ  Αρ. Πρωτ. Μόρια  
1 ΡΕΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1477 3,20
• Ειδικότητα Ειδικής Αγωγής  Αρ. Πρωτ. Μόρια  
1 ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1441 8,94
• Ειδικότητα Στίβος  Αρ. Πρωτ. Μόρια  
1 ΚΟΥΤΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1542 7,17
2 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1448 5,78
• Ειδικότητα Κολύμβησης  Αρ. Πρωτ. Μόρια  
1 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1449 6,29
2 ΖΙΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1479 4,71
3 ΚΑΤΣΑΝΗ ΚΟΝΔΥΛΕΝΙΑ 1494 4,47
4 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 1456 3,93
 
 
Ο πλήρης πίνακας της πρώτης κατάταξης, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ.
            Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω έντεκα (11) επιτυχόντες, έγινε η δεύτερη κατάταξη, της οποίας οι πρώτοι επιτυχόντες σε βαθμολογία είναι οι εξής:
                                                                                      
ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ                                   Αρ. Πρωτ.      Μόρια
1 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1540 6,968
2 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1458 6,297
3 ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1541 6,155
4 ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1429 6,000
5 ΜΠΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1476 5,772
6 ΧΕΛΜΗ ΧΡΥΣΗ 1462 5,339
7 ΦΡΑΓΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1501 4,999
8 ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1511 4,911
9 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1423 4,801
10 ΠΑΤΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1520 4,726
11 ΛΟΥΠΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1427 4,222
12 ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1515 3,835
13 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 1416 3,768
 
 
Ο πλήρης πίνακας της δεύτερης κατάταξης ανά ειδικότητα, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω δέκατρεις (13) επιτυχόντες, προέκυψε η τρίτη κατάταξη, της οποίας οι πρώτοι έξι (6) σε βαθμολογία και επιτυχόντες είναι οι εξής: 
    ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ                                                    Αρ.Πρωτ.       Μόρια
1 ΧΟΝΔΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1508 4,013
2 ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1463 2,625
3 ΧΑΛΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 1478 2,001
4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1450 1,986
5 ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1489 1,974
6 ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1493 1,959
 
 
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1: ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσης.
Στο Παράρτημα 2.1 της παρούσης, περιλαμβάνονται οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν.
Στο Παράρτημα 2.2 της παρούσης, περιλαμβάνονται οι απόφασεις επί των ενστάσεων, απόφασεις που μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους.
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
Μαρκούδης Δημήτριος                      Ιωαννίδης Δημήτριος                            Ιωάννης Καρτάλης                          
             (Προεδρεύων)                                                                  
 
 
    Παπάζογλου Φωτεινή
(Γραμματειακή υποστήριξη)
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς