Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
05/10/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
 
ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.600,00 €
 
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη,  σε συνέχεια της αριθ. 654/2015 (ΑΔΑ: ΩΩΓΧΩ1Ο-ΠΙΙ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, της αριθ. 1453/α.π.34641/21.9.2015 απόφασής του και της αριθ. 473/2015 (ΑΔΑ: ΩΗΔΝΩ1Ο-ΩΛΞ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την αριθ. 66/2015 Μελέτη του Τμήματος Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Η διάρκεια της σχετικής ανάθεσης θα είναι ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης. Η εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και πιστοποίησης θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην αριθ. 66/2015 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και στην οικεία νομοθεσία.
Στον φάκελο προσφοράς που θα καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να συμπεριλάβουν:
  • Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε ισχύ και αποδεικτικό καταχώρισης στο σχετικό Μητρώο Συντήρησης που τηρεί η αρμόδια υπηρεσία.
  • Πιστοποιητικό εφαρμογής συστήματος διασφάλισης ποιότητας κατά ISO 9001:2000 σχετικά με την υπό ανάθεση εργασία.
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθ. 66/2015 Μελέτης του Τμήματος Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
Η οικονομική προσφορά που θα υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι αναλυτική, δηλαδή να συμπληρωθούν όλα τα πεδία του πίνακα προϋπολογισμού της εργασίας που περιέχεται στην αριθ. 66/2015 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο ΦΠΑ θα αναφέρεται ξεχωριστά, ενώ δεν θα πρέπει να γίνει στρογγυλοποίηση στο τελικό σύνολο.
 Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανακηρυχθείς ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ, σύμφωνα με το άρθρο 157 του ν. 4281/2014 και το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο,  στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημαρχείου (Ταχ. Δ/νση:  Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, Τ.Κ. 55236), αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών», μέχρι την 9η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μμ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν αντίγραφα της αριθ. 66/2015 Μελέτης ηλεκτρονικά, από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, αφού αποστείλουν σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλ. δ/νση: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr, αρμόδια υπάλληλος Αγλαΐα Νίτσου, τηλ. 2313-322011 και 2313-301040.
Πληροφορίες για τις τεχνικές προδιαγραφές παρέχονται από το Τμήμα Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, από τους  1) Βασιλική Τσολιάνου, τηλ.: 2313-302735, ηλ. δ/νση: v.tsolianou@pilea-hortiatis.gr και 2) Κυριακή Σάη, τηλ.: 2313-302706.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ


 
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς