Λεύκωμα του Δήμου
 
Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
11/09/2017
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1319/10.08.2017 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα ενός (31) ατόμων, καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού, διάρκειας οκτώ (8) μηνών και εννέα μηνών (09), για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2017-2018.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ. Ε. Π. Α. Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36
Τηλ: 2313.301065, Fax: 2310.346760
Email: ph.kepap@gmail.com
 
Αριθ. Πρωτ 1527/05.09.2017
 
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1319/10.08.2017
για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα ενός (31) ατόμων, καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού, διάρκειας οκτώ (8) μηνών και εννέα μηνών (09), για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2017-2018.
 
Σήμερα Τρίτη 05/09/2017 και ώρα 12.00 π.μ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με την 254/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και για να συντάξει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων της ως άνω προκήρυξης.
 Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων την κα. Γιαννακοπούλου Αικατερίνη μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ που μαζί με τον κ. Παρισσόπουλο Γεώργιο επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ και την κα. Κατέλη Ευαγγελία Καλλιτεχνική Διευθύντρια της ΚΕΠΑΠ, διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, ο υπάλληλος Βούλγαρης Λεωνίδας, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 13199/10.08.2017, που εγκρίθηκε με την με αριθμ 103/2017 απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε το Σάββατο 12.08.2017, σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διήρκησε από την Δευτέρα 14/08/2017 έως και την Παρασκευή 25/08/2017, ώστε να τηρηθεί το όριο των 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Λόγω του μεγάλου αριθμού θέσεων και υποψηφίων, η αξιολόγηση και μοριοδότηση έγινε κατά ειδικότητα και έτσι θα παρουσιασθεί στο παρόν πρακτικό αξιολόγησης.
Η μοριοδότηση έγινε βάσει της με αριθμό 103/2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ. Στο Παράρτημα 1 της παρούσης περιλαμβάνονται όλοι οι όροι επιλογής, μοριοδότησης και συντελεστών βαρύτητας, με τους οποίους έγινε η αξιολόγηση και η σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων.
Οι ειδικότητες, αριθμός ατόμων και χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με την προκήρυξη ήταν:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Νυκτών οργάνων (κιθάρα)
3 9 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΤΕ
Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο)
2 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα)
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ  
Έγχορδα (βιολί)
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Φιλαρμονικής
2 8 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ 
Συνοδοί  Πιάνου (συνοδεία χορωδιών)
1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Τμήμα Μονωδίας /Μελοδραματικής
1 9 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
Σύγχρονου Τμήματος  (1 ηλεκτρική κιθάρα, 1 ακουστική κιθάρα, 1 ντραμς, 1 αρμόνιο)
4 8 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
(μπουζούκι)
1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Θεωρητικά  –Σύνθεση
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ 
Υποχρεωτικά Θεωρητικά
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής ΔΕ Εικαστικά (Ζωγραφική) 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας  ΔΕ 1 8 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες κεραμικής ΔΕ 1 8  μήνες
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες Διακόσμησης ΔΕ 2 8  μήνες
Επιμορφωτές /Διδάσκοντες  Λαϊκής Τέχνης ΔΕ 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών  ΠΕ 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών  ΔΕ 1 8  μήνες
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες θεάτρου  ΔΕ 2 8 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ 31  
Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, οι αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης και προσωρινής κατάταξης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2. Συγκεντρωτικά, η αξιολόγηση και η προσωρινή κατάταξη έχουν ως εξής:
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
1.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ νυκτών οργάνων (κιθάρα), τρεις  (3) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΓΑΡΗΣ 1361
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΕΡΜΙΤΖΟΓΛΟΥ 1411
3 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 1423
4 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΕΤΣΑΣ 1430
5 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΥΣΟΥΛΗΣ 1484
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1491
7 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΚΗΣ 1493
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1. Αντώνης Δερμιτζόγλου δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
2.Νικόλαος Χρυσούλης δεν έχει  5 έτη προϋπηρεσία
3. Παναγιώτης Γεράκης δεν έχει  5 έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 60
2 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΑΣ 44
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΓΑΡΗΣ 44
4 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 33
2.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πληκτροφόρων οργάνων (πιάνο), δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΜΕΝΗ 1350
2 ΑΓΝΗ ΚΑΦΑΝΤΑΡΙΔΟΥ 1360
3 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 1410
4 ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ 1451
5 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ 1475
6 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ 1486
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Σάββας Παυλίδης δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
2.Δήμητρα Σιδερίδου δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
3. Αγνή Καφανταρίδου δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 80
2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΜΕΝΗ 74
3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΟΠΟΥΖΙΔΟΥ 45
3.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΝΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ 1375
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΝΙΚΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗ 59
4.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ εγχόρδων οργάνων (βιολί), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1415
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
 έστειλε ταχυδρομικά και απορρίπτετε γιατί αποτελεί ρήτρα αποκλεισμού η κ.  Γεωργία Αραμπατζή
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται  ο  πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 69
5.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ φιλαρμονικής, δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ 1348
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ 1358
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΝΙΔΗΣ 1372
4 ΜΙΧΑΗΛ ΚΖΟΥΝΙΑΣ 1438
5 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ 1489
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΙΑΟΥΣΗΣ δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο(2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΠΙΝΙΔΗΣ 60
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ 55
3 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ 46
4 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΖΟΥΝΙΑΣ 44
6.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ 1466
2 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 1467
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 1490
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
 Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 71
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 64
3 ΕΥΑΝΘΙΑ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ 57
7.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Μονωδία, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣΗΜΑΚΗ 1346
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 1404
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1. Παναγιώτα Ασημάκη επειδή δεν έχει δίπλωμα Μελοδραματικής  
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 63
8.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σύγχρονου Τμήματος τέσσερις  (4) θέσεις
(1      ηλεκτρική κιθάρα)
8.1 Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ηλεκτρική κιθάρα  οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 1435
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
ουδεις
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 49
Ακουστική κιθάρα μια (1) θέση
8.2  Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ακουστική κιθάρα  οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 1402
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 37
8.3 .Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ντραμς μια (1) θέση οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ 1440
2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 1449
3 ΘΩΜΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1450
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΘΩΜΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 60
2 ΠΑΝΑΓΙΩ ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ 33
3 ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ 31
8.4 .Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για αρμόνιο μια (1) θέση οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΓΛΑΝΗΣ 1441
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΓΛΑΝΗΣ 45
9.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής (μπουζούκι) μια (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 1681
2 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ 1457
3 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΤΙΔΗΣ 1459
4 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 1477
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Κωνσταντίνος Παπαχατζής  δεν εχει εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:

α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ 59
2 ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΝΤΙΔΗΣ 22
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 20
10.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Θεωρητικά-Σύνθεση, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 1407
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 79
11.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες υποχρεωτικά θεωρητικά ΤΕ,  μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ 1345
2 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 1389
3 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΧΟΥΣΙΔΟΥ 1413
4 ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΝΕΓΟΥ 1433
5 ΟΡΕΣΤΗΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ 1452
6 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 1456
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 1478
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Ορέστης-Αναστασιος Κρικώνης δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
2.Αικατερινη Αραμπατζάκη δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΝΕΓΟΥ 48
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ 44
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ 42
4 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΧΟΥΣΙΔΟΥ 37
5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ ΜΑΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΥ 31
12.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΔΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 1439
2 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ-ΓΚΑΜΠΡΑΝΗ 1443
3 ΑΝΝΑ ΚΙΛΙΡΜΕΝΟΥ 1454
4 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ 1455
5 ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΤΙΝΗ 1461
6 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ 1463
7 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1476
8 ΟΦΗΛΙΑ ΨΩΜΑΔΑΚΗ 1481
9 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΣΙΟΥΡΗ 1485
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Οφηλία Ψωμαδάκη δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
2. Αικατερίνη Κουρμπέτη δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
3. Άννα Κιλιρμένου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ 76
2 ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 70
3 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΤΣΙΟΥΡΗ 63
4 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ 59
5 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 50
6 ΤΑΤΙΑΝΑ ΑΛΤΙΝΗ 37
13.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας ΔΕ,  μια (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 1408
2 ΑΝΑΤΟΛΗ ΣΕΪΔΟΓΛΟΥ 1487
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1. Ανατολή Σεϊδόγλου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 60
 14.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Κεραμικής, ΔΕ,  μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
Ουδείς
15.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Διακόσμησης, ΔΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 1398
2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ 1453
3 ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ 1479
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται οι δύο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 59
2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΟΥΡΝΑΡΑ 52
3 ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ 51
16.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ΔΕ,  δύο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΑΣΣΑΒΑ 1354
2 ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΑΝΤΟΥΤΣΙΟΥ 1409
3 ΕΛΕΝΗ ΖΑΚΕΣΤΙΔΟΥ 1480 

Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι :
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ                  52
2 ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΑΝΤΟΥΤΣΙΟΥ                  50
3 ΕΛΕΝΗ ΖΑΚΕΣΤΙΔΟΥ                  40
17.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΠΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 1377
2 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΥ 1399
3 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΑΚΑΣ 1405
4 ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΙΝΙΑΡΑ 1431
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1. Φωτεινή Πινιάρα δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
2. Βασιλική Κουκουβίτου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΑΚΑΣ 70
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 61
19.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΔΕ μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ 1465
 Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ 71
 20.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Θεάτρου, ΔΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΑΡΑΝΤΑΗ 1362
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ 1400
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΡΙΔΗΣ 1432
4 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ 1458
5 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ 1468
6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1483
7 ΜΑΡΙΑ ΧΑΡΕΛΑ 1488
8 ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 1492
9 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ 1498
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Χριστίνα Καραγρηγορίου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
2. Βασιλική Φραγκουδάκη δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
3.Ευαγγελία Εμμανουηλίδου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
4. Νικόλαος Νικητάκης δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
5. Νικολέτα Καράνταη δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
6. Μαρία Χαρελά δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
7. Αναστασία Αρτοπούλου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο (2) πρώτοι . 
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΡΙΔΗΣ 70
2 ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ 61
Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης είναι οι προσωρινοί. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της προθεσμίας και την εξέταση των πιθανών ενστάσεων, που θα διαρκέσουν δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, την Δευτέρα 11.09.2017 ήτοι από την Τρίτη 12.09.2017 έως και την Πέμπτη 21.09.2017.
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης

       Γιαννακοπούλου Αικατερίνη         Παρισσόπουλος Γεώργιος                 Βούλγαρης Λεωνίδας
            (Προεδρεύων )                                                                             (Γραμματειακή Υποστήριξη)
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςSmart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
             
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                     
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκηςΓραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς