Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
11/09/2018
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1379/20.08.2018 για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ. Ε. Π. Α. Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36
Τηλ: 2313.301065, Fax: 2310.346760
Email: ph.kepap@gmail.com
 
Αριθ. Πρωτ 1585/05.09.2018
 
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1379/20.08.2018
για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού, διάρκειας οκτώ (8) μηνών και εννέα μηνών (09), για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2018-2019.
 
Σήμερα Τετάρτη 05/09/2017 και ώρα 11.30 π.μ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 164/2017 & 104/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις και για να συντάξει τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων της ως άνω προκήρυξης.
 Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων την κα. Γιαννακοπούλου Αικατερίνη μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ που μαζί με τον κ. Παρισσόπουλο Γεώργιο επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ και τους ορισμένους με την 104/2018:Κατέλη Ευαγγελία, μουσικός εξωτερική συνεργάτιδα, λόγω της εμπειρίας της, Τογκαρίδου Πολυτίμη, μουσικός υπάλληλος Αορίστου Χρόνου της Κ.Ε.Π.Α.Π. λόγω της εμπειρίας της και Παναγόπουλος Ηρακλής, μουσικός υπάλληλος Αορίστου Χρόνου της Κ.Ε.Π.Α.Π. λόγω της εμπειρίας του, που διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, ο υπάλληλος Δημητριάδης Ιωάννης, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1379/20.08.2018, που εγκρίθηκε με την με αριθμ 104/2018 απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε την Τρίτη 21.08.2018 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διήρκησε από την Τετάρτη 22/08/2018 έως και την Παρασκευή 31/08/2018, ώστε να τηρηθεί το όριο των 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Λόγω του μεγάλου αριθμού θέσεων και υποψηφίων, η αξιολόγηση και μοριοδότηση έγινε κατά ειδικότητα και έτσι θα παρουσιασθεί στο παρόν πρακτικό αξιολόγησης.
Η μοριοδότηση έγινε βάσει της με αριθμό 104/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ. Στο Παράρτημα 1 της παρούσης περιλαμβάνονται όλοι οι όροι επιλογής, μοριοδότησης και συντελεστών βαρύτητας, με τους οποίους έγινε η αξιολόγηση και η σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων.
Οι ειδικότητες, αριθμός ατόμων και χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με την προκήρυξη ήταν:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Νυκτών οργάνων (κιθάρα)
2 9 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΤΕ
Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο)
3 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα)
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ  
Έγχορδα (βιολί)
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Φιλαρμονικής
2 8 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ 
Συνοδοί  Πιάνου (συνοδεία χορωδιών)
1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Τμήμα Μονωδίας /Μελοδραματικής
1 9 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
Σύγχρονου Τμήματος  (1 ηλεκτρική κιθάρα, 1 ακουστική κιθάρα, 1 ντραμς, 1 αρμόνιο)
4 8 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
(μπουζούκι)
1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Θεωρητικά  –Σύνθεση
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ 
Υποχρεωτικά Θεωρητικά
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής ΔΕ Εικαστικά (Ζωγραφική) 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας  ΔΕ 1 8 μήνες
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες Διακόσμησης ΔΕ 1 8  μήνες
Επιμορφωτές /Διδάσκοντες  Λαϊκής Τέχνης ΔΕ 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών  ΠΕ 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών  ΔΕ 1 8  μήνες
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες θεάτρου  ΔΕ 2 8 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ 30  
 
Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, οι αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης και προσωρινής κατάταξης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2. Συγκεντρωτικά, η αξιολόγηση και η προσωρινή κατάταξη έχουν ως εξής:
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
1.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ νυκτών οργάνων (κιθάρα), δύο  (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΕΤΣΑΣ 1468
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 1491
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΓΑΡΗΣ 1506
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 61
2 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΑΣ 49
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΓΑΡΗΣ 48
2.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πληκτροφόρων οργάνων (πιάνο), τρεις (3) θέσεις
  1. Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΛΥΔΙΑ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗ 1440
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΝΙΔΗΣ 1445
3 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 1471
4 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΜΕΝΗ 1474
5 ΕΡΑΤΩ ΑΛΑΚΙΟΖΙΔΟΥ 1503
6 ΙΟΛΗ-ΓΙΟΥΛΗ ΡΩΣΣΙΟΥ 1507
7 ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΒΑΚΑ 1516
8 ΣΟΦΙΑ ΚΟΛΛΙΑ 1533
9 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 1539
10 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΙΔΕΡΙΔΟΥ 1566
  1. Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Λυδία Λυκουριώτη δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
2.Νικόλας Καρανίδης  δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
3. Ιόλη-Γιούλη Ρωσσίου  δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
4.Ελένη Κουβάκα δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
5.Σοφία Κόλλια δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
6.Βασίλης Σωκράτους δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
7.Δήμητρα Σιδερίδου δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
  1. Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΡΑΤΩ ΑΛΑΚΙΟΖΙΔΟΥ 84
2 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 80
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΜΕΝΗ 74
3.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΕΛΙΝΑ ΑΤΡΕΙΔΟΥ 1433
2 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 1476
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΕΛΙΝΑ ΑΤΡΕΙΔΟΥ 44
2 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ 34
4.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ εγχόρδων οργάνων (βιολί), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 1467
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1553
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
 1.Αθανάσιος Αναγνωστόπουλος δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται  ο  πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 69
5.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ φιλαρμονικής, δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
2 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ 1408
3 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΝΙΔΗΣ 1439
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση: ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο(2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ 69
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΝΙΔΗΣ 57
6.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 1450
2 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 1540
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
 Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 71
2 ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ 47
7.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Μονωδία, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 1438
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 63
 8.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σύγχρονου Τμήματος τέσσερις  (4) θέσεις
  1. ηλεκτρική κιθάρα)
8.1 Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ηλεκτρική κιθάρα  οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΡΤΗΣ 1446
2 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 1472
3 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 1564
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 69
2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΥΡΤΗΣ 37
3 ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ 33
 Ακουστική κιθάρα μια (1) θέση
  1. Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ακουστική κιθάρα  οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 1537
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ 1544
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 37
2 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΛΕΤΖΗΣ 33
8.3 .Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ντραμς μια (1) θέση οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΘΩΜΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 1421
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΣ 1558
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΘΩΜΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 58
2 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΜΠΟΣ 44
8.4 .Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για αρμόνιο μια (1) θέση οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΓΛΑΝΗΣ 1470
2 ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΙΚΗ 1532
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 1543
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΙΚΗ 46
2 ΗΛΙΑΣ ΜΠΑΓΛΑΝΗΣ 45
3 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ 41
9.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής (μπουζούκι) μια (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1495
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 49
10.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Θεωρητικά-Σύνθεση, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 1494
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 79
11.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες υποχρεωτικά θεωρητικά ΤΕ,  μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΚΟΥΡΙΩΤΗΣ 1441
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 1461
3 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ 1477
4 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 1489
5 ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΝΕΓΟΥ 1504
6 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΡΙΣΗ 1509
7 ΜΑΡΙΑ ΣΙΑΚΑΛΛΗ 1563
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Κωνσταντίνος Λυκουριώτης δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
2.Βασιλική Ζαχαριάδου  δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
3.Κυριάκος Βογιατζόπουλος δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
4.Χριστίνα Παρίση δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
5. Μαρία Σιακαλλή δεν έχει πτυχίο φυγής
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΝΕΓΟΥ 50
2 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 41
12.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΔΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΜΠΑΡΖΑΚΑ 1420
2 ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ 1434
3 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 1475
4 ΛΟΪΔΑ ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ 1483
5 ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΑΓΙΑΝΝΙΤΗ 1505
6 ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 1511
7 ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΒΑΝΟΓΛΟΥ 1541
8 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ 1542
9 ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΑΤΣΙΟΥ 1560
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Χρυσούλα Μπαρζάκα δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
2. Άννα Κοντάτσιου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ 76
2 ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 70
3 ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΙΒΑΝΟΓΛΟΥ 63
4 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 51
5 ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ 50
6 ΣΤΕΡΓΙΑΝΝΗ ΑΓΙΑΝΝΙΤΗ 49
7 ΛΟΪΔΑ ΝΕΔΕΛΤΣΟΥ 41
13.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας ΔΕ,  μια (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 1457
2 ΜΑΡΙΑ ΚΟΣΜΙΔΟΥ 1559
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1. Μαρία Κοσμίδου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 60
14.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Διακόσμησης, ΔΕ μια (1) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 1466
2 ΜΑΡΙΑ ΥΦΑΝΤΗ 1531
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Μαρία Υφαντή ήταν ελλιπής ο φάκελος
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται οι δύο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 55
15.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ΔΕ,  δύο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΑΡΙΑ ΣΙΡΜΑΝΙΤΣΑ-ΔΟΥΝΑ 1435
2 ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΑΝΤΟΥΤΣΙΟΥ 1513
3 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ 1535
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1. Μαρία Σιρμανίτσα-Δούνα δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι :
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ                  51
2 ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΑΝΤΟΥΤΣΙΟΥ                  50
16.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΠΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 1404
2 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ 1442
3 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΑΚΑΣ 1485
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1. Βασιλική Εφραιμίδου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΑΚΑΣ 70
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 61
17.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΔΕ μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ 1459
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ 71
 18.Επιμορφωτές/μπαλέτου, ΔΕ μια  (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 1508
2 ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 1557
3 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ 1562
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ 47
2 ΘΕΟΔΩΡΑ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 44
3 ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ 32
19.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Θεάτρου, ΔΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑ 1411
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΡΙΔΗΣ 1415
3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ 1447
4 ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 1448
5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 1482
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ 1488
7 ΝΙΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 1551
8 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΒΓΕΝΑ 1552
9 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 1561
10 ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 1565
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση: Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο (2) πρώτοι .
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΡΙΔΗΣ 70
2 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΒΓΕΝΑ 54
3 ΝΙΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ 53
4 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΥ 47
5 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 45
6 ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 39
7 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΕΚΤΟΝΙΔΗΣ 38
8 ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ 31
9 ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΧΑ 23
10 ΕΛΕΝΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ 22
Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης είναι οι προσωρινοί. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της προθεσμίας και την εξέταση των πιθανών ενστάσεων, που θα διαρκέσουν δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, την Τρίτη 11.09.2018 ήτοι από την Τετάρτη 12.09.2018 έως και την Παρασκευή 21.09.2018.
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης
 
 
Γιαννακοπούλου Αικατερίνη         Παρισσόπουλος Γεώργιος                 Δημητριάδης Ιωάννης
            (Προεδρεύων )                                                                     (Γραμματειακή Υποστήριξη)

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςSmart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς