Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
01/10/2018
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1379/20.08.2018 συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού
Αριθ. Πρωτ. 1674/26.09.2018
 
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων
και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1379/20.08.2018
για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού, διάρκειας οκτώ (8) μηνών και εννέα μηνών (09), για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2018-2019.
 
Σήμερα Τετάρτη 26/09/2018 και ώρα 13.00 μ.μ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 164/2017 & 104/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων της ως άνω προκήρυξης.
Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων την κα. Γιαννακοπούλου Αικατερίνη μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ που μαζί με τον κ. Παρισόπουλο Γεώργιο επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ και τους ορισμένους με την 104/2018:Κατέλη Ευαγγελία, μουσικός εξωτερική συνεργάτιδα, λόγω της εμπειρίας της, Τογκαρίδου Πολυτίμη, μουσικός υπάλληλος Αορίστου Χρόνου της Κ.Ε.Π.Α.Π. λόγω της εμπειρίας της και Παναγόπουλος Ηρακλής, μουσικός υπάλληλος Αορίστου Χρόνου της Κ.Ε.Π.Α.Π. λόγω της εμπειρίας του, που διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, ο υπάλληλος Δημητριάδης Ιωάννης, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1379/20.08.2018, που εγκρίθηκε με την με αριθμ 104/2018 απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε την Τρίτη 21.08.2018 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διήρκησε από την Τετάρτη 22/08/2018 έως και την Παρασκευή 31/08/2018, ώστε να τηρηθεί το όριο των 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Λόγω του μεγάλου αριθμού θέσεων και υποψηφίων, η αξιολόγηση και μοριοδότηση έγινε κατά ειδικότητα και έτσι θα παρουσιασθεί στο παρόν πρακτικό αξιολόγησης.
Η μοριοδότηση έγινε βάσει της με αριθμό 104/2018 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ. Στο Παράρτημα 1 της παρούσης περιλαμβάνονται όλοι οι όροι επιλογής, μοριοδότησης και συντελεστών βαρύτητας, με τους οποίους έγινε η αξιολόγηση και η σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων.
Οι ειδικότητες, αριθμός ατόμων και χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με την προκήρυξη ήταν:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Νυκτών οργάνων (κιθάρα)
2 9 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΤΕ
Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο)
3 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα)
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ  
Έγχορδα (βιολί)
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Φιλαρμονικής
2 8 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ 
Συνοδοί  Πιάνου (συνοδεία χορωδιών)
1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Τμήμα Μονωδίας /Μελοδραματικής
1 9 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
Σύγχρονου Τμήματος  (1 ηλεκτρική κιθάρα, 1 ακουστική κιθάρα, 1 ντραμς, 1 αρμόνιο)
4 8 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
(μπουζούκι)
1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Θεωρητικά  –Σύνθεση
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ 
Υποχρεωτικά Θεωρητικά
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής ΔΕ Εικαστικά (Ζωγραφική) 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας  ΔΕ 1 8 μήνες
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες Διακόσμησης ΔΕ 1 8  μήνες
Επιμορφωτές /Διδάσκοντες  Λαϊκής Τέχνης ΔΕ 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών  ΠΕ 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών  ΔΕ 1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Μπαλέτου  ΔΕ 1 8 μήνες
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες θεάτρου  ΔΕ 2 8 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ 30  
Η αρχική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 05.09.2018 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης προσωρινής κατάταξης και επιτυχόντων της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 1585/05.09.2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 119/2018 απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν την Τρίτη 11.09.2018 στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν την Τρίτη 11.09.2018 ήτοι από την Τετάρτη 12.09.2018 έως και την Παρασκευή 21.09.2018.
 
Ένσταση υπέβαλε: Ουδείς
 
Οπότε, οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων έχουν έως εξής:
1.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ νυκτών οργάνων (κιθάρα), δύο  (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΣΚΟΣ 61
2 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΛΕΤΣΑΣ 49

2.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πληκτροφόρων οργάνων (πιάνο), τρεις (3) θέσεις:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΡΑΤΩ ΑΛΑΚΙΟΖΙΔΟΥ 84
2 ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ 80
3 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΕΛΕΜΕΝΗ 74
 
3.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα), μία (1) θέση:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΕΛΙΝΑ ΑΤΡΕΙΔΟΥ 44
 
4.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ εγχόρδων οργάνων (βιολί), μία (1) θέση:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 69
 
5.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ φιλαρμονικής, δυο (2) θέσεις:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΜΠΑΣ 69
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΙΝΙΔΗΣ 57
 
6.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών), μία (1) θέση:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΟΥ 71
 
7.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Μονωδία, μία (1) θέση:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΑΣ 63
 
8.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σύγχρονου Τμήματος τέσσερις (4) θέσεις
8.1 1 ηλεκτρική κιθάρα μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 69
 
8.2 Ακουστική κιθάρα μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΘΕΟΧΑΡΗ 37
 
8.3 . Ντράμς μια (1) θέση οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΘΩΜΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 58
 
8.4 . Αρμόνιο μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΙΚΗ 46
 
9.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής (μπουζούκι) μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 49
 
10.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Θεωρητικά-Σύνθεση, μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 79
 
11.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες υποχρεωτικά θεωρητικά ΤΕ,  μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΡΓΥΡΩ ΜΕΝΕΓΟΥ 50
 
12.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΔΕ δυο (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ 76
2 ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΛΙΑΝΗ 70
 
13.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας ΔΕ,  μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΛΕΝΗ ΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 60
 
14.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Διακόσμησης, ΔΕ μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΝΤΕΡΕ 55
 
15.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ΔΕ,  δύο (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΚΑΡΑΣΑΒΒΑ                  51
2 ΜΑΡΙΝΑ ΓΚΑΝΤΟΥΤΣΙΟΥ                  50
 
16.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΠΕ δυο (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΑΚΑΣ 70
2 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ 61
 
17.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΔΕ μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΚΑΛΟΥΠΤΣΗ 71
 
18.Επιμορφωτές/μπαλέτου, ΔΕ μια  (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΝΟΥ 47

19.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Θεάτρου, ΔΕ δυο (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠΟΡΙΔΗΣ 70
2 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΒΓΕΝΑ 54
 
Μετά τα ανωτέρω, οι αναλυτικοί οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης.
Το παρόν πρακτικό, κατατέθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
  
Γιαννακοπούλου Αικατερίνη    Παρισόπουλος Γεώργιος       Δημητριάδης Ιωάννης
      (Προεδρεύων)                                                              (Γραμματειακή Υποστήριξη)
 

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςSmart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς