Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
09/10/2018
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1381/20.08.2018 για την πρόσληψη επτά (07) ατόμων, ως καθηγητών κολύμβησης, για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ. Ε. Π. Α. Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36
Τηλ: 2313.301065, Fax: 2310.346760
Email: ph.kepap@gmail.com
Αριθ. Πρωτ. 1738/04.10.2018
 
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων
και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1381/20.08.2018
για την πρόσληψη επτά (07) ατόμων, ως καθηγητών κολύμβησης,
πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
με ειδικότητα κολύμβησης
για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2018-2019.
 
Σήμερα Πέμπτη 04/10/2018 και ώρα 14.00 μ.μ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 164/2017 & 106/2018 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων της ως άνω προκήρυξης.
Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων τον κ. Παρισσόπουλο Γεώργιο μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ που μαζί με την κα. Γιαννακοπούλου Αικατερίνη επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, ενώ το μέλος της επιτροπής, ο υπάλληλος Βούλγαρης Λεωνίδας, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1381/20.08.2018, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 105/2017 απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε την Τρίτη 21.08.2018 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διήρκησε από την Τετάρτη 22/08/2018 έως και την Παρασκευή 31/08/2018, ώστε να τηρηθεί το όριο των 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 8 άτομα.
  
α/α Ονοματεπώνυμο Αρ.Πρωτ
1 ΚΟΥ........... ΓΕ....... 1403
2 ΚΟΛ.............. ΦΩ.... 1406
3 ΜΑΘ.... ΓΕ...... 1410
4 ΚΑΛ........... ΙΩ...... 1413
5 ΧΑΡ.......... ΕΥ. 1445
6 ΤΟΥ....... ΑΣ....... 1492
7 ΧΑΛ....... ΜΙ...... 1515
8 ΜΗΤ...... ΑΝ...... 1538
 
 Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 106/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑΠ.
Η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων είναι η εξής:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ.Πρωτ Μόρια
1 ΚΑΛ....... ΙΩ..... 1413 7,21
2 ΤΟΥ...... ΑΣ..... 1492 6,66
3 ΚΟΥ....... ΓΕ..... 1403 5,90
4 ΧΑΡ....... ΕΥ..... 1445 5,51
5 ΚΟΛ..... ΦΩ..... 1406 5,47
6 ΜΑΘ.... ΓΕ....... 1410 5,44
7 ΧΑΛ..... ΜΙ........ 1515 5,14
8 ΜΗΤ..... ΑΝ...... 1538 1,60

Η αρχική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 05.09.2018 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης προσωρινής κατάταξης και επιτυχόντων της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 1586/05.09.2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 120/2018 απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν την Δευτέρα 11.09.2018 στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν την Τρίτη 11.09.2018 ήτοι από την Τετάρτη 12.09.2018 έως και την Παρασκευή 21.09.2018.
 
Κατατέθηκε μία ένσταση
α/α Αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης
1 1660/21.09.2018
 
Η ένσταση με αριθ. πρωτ. 1660/21.09.2018 αναφέρεται στην μη καταχώρηση της κάρτας ανεργίας, την μη μοριοδότηση βεβαιώσεων προυπηρεσίας και την μη κλήση της για την διαδικασία της συνεντεύξεως.
Η επιτροπή στην απάντηση της επισημαίνει:
  1. Ορθώς λόγω παράλειψης κατά την διαδικασία καταχώρησης στον Πίνακα Προσωρινών Επιτυχόντων δεν αποτυπώθηκε ότι είστε κάτοχος κάρτας ανεργίας. Στον Οριστικό Πίνακα Επιτυχόντων θα αποτυπωθεί ορθώς. Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη 1381/20.08.2018 μόνο σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η ανεργία.
  2. Η επιτροπή αξιολόγησης παρόλο που κατά την κατάθεση του φακέλου σας προσκομίσατε φωτοαντίγραφα και προσκομίσατε υπεύθυνη δήλωση -λέγοντας ότι λόγω απουσίας σας από την πόλη θα τα προσκομίσετε όταν σας ζητηθούν- προχώρησε κανονικά στην αξιολόγηση του φακέλου σας και ορθώς μοριοδοτηθήκατε με 1,60 μόρια λόγω του βαθμού του πτυχίου σας.
  3. Από την αξιολόγηση του υπόλοιπου φακέλου επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την προκήρυξη 1381/20.08.2018 και όσον αφορά την Προϋπηρεσία εκτός φορέα:
«Μοριοδοτείται η προϋπηρεσία εκτός φορέα και συγκεκριμένα σε αντίστοιχες θέσεις με ίδιο αντικείμενο ενασχόλησης και καθηκόντων (καθηγητής-προπονητής κολύμβησης) και ποσοστό 25%  επί της συνολικής βαθμολογίας της παρούσας προκήρυξης και άριστα τις (2,5) μονάδες. Η μοριοδότηση γίνεται με ποσοστό (0,25 του μορίου για κάθε έτος και μέγιστο τα 10 έτη (120 μήνες  απασχόλησης).Οι ενδιαφερόμενοι είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν βεβαίωση του φορέα όπου  εργαστήκαν. Θα πρέπει να αναγράφεται η εργασιακή σχέση καθώς και η χρονική περίοδος (έναρξη-λήξη) απασχόλησης συνακολουθούμενα υποχρεωτικά με τα αντίστοιχα ένσημα του ΙΚΑ . Θα γίνονται δεκτές από την υπηρεσία μας μόνο οι βεβαιώσεις από κρατικούς δημόσιους φορείς  ανεξάρτητα από το καθεστώς δημόσιου ή  ιδιωτικού δικαίου που τους διέπει. Εάν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει για το ίδιο χρονικό διάστημα βεβαιώσεις προϋπηρεσίας από  διαφορετικούς φορείς λαμβάνεται υπόψη (μία) αυτή με το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενασχόλησης. Επίσης η εργασιακή  σχέση του καθηγητή Φ. Αγωγής – προπονητή κολύμβησης με οπουδήποτε φορέα θα πρέπει να έχει συναφθεί χρονικά μετά την ημερομηνία κτήσης πτυχίου.» Βάσει αυτού και των βεβαιώσεων προυπηρεσίας που προσκομίσατε δεν μπορείτε να μοριοδοτηθήτε στην προυπηρεσία εκτός φορέα λόγω ότι ενώ οι βεβαιώσεις σας είναι από τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα (10ο Δ.Σ. Ρόδου,  Ο.Τ.Ε.Κ. Ρόδου, 12ο & 10ο Δ.Σ. Ρόδου, 15ο & 10ο Δ.Σ. Ρόδου, ΚΕΤΕΚ-Ι.Ε.Κ. Ρόδου, και τέλος ΚΕΤΕΚ-Ι.Ε.Κ. Ρόδου) καμία βεβαίωση σας δεν αναγράφει ότι απασχοληθήκατε σαν καθηγήτρης Φ. Αγωγής – προπονητής κολύμβησης. Ορθώς δεν προέκυψε βαθμολογία στο πεδίο αυτό και επομένως η μοριοδότηση σας που προέρχεται αποκλειστικά από τον βαθμό πτυχίου σας παραμένει στα 1,60 μόρια.
  1. Σύμφωνα με την αίτηση ένστασης σας και των βεβαιώσεων προυπηρεσίας που ήταν συνημένες σας γνωστοποιούμε ότι βάσει της προκήρυξης 1381/20.08.2018 και όσον αφορά την Προϋπηρεσία εκτός φορέα (Ναυτικός Ομιλος Ρόδου, Ξενοδοχείο Paradise Royal Mare και Εκπαιδευτήρια Ρόδου «Πυθαγόρας») δεν μπορείτε να μοριοδοτηθείτε λόγω ότι οι βεβαιώσεις προέρχονται από τον Ιδιωτικό Τομέα και όχι από τον ευρύτερο Δημόσιο και κατά δευτέρας δεν αναγράφει ότι απασχοληθήκατε σαν καθηγητής Φ. Αγωγής – προπονητής κολύμβησης παρά μόνο στην βεβαίωση του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου. Ορθώς δεν προέκυψε βαθμολογία στο πεδίο αυτό και επομένως η τελική σας μοριοδότηση που προέρχεται αποκλειστικά από τον βαθμό πτυχίου σας παραμένει στα 1,60 μόρια.
  2. Όσον αφορά την μη κλήση σας για την προσέλευση σας στην διαδικασία της συνέντευξης οφείλουμε να απολογηθούμε λόγω του ότι ο υπάλληλος που ανέλαβε την κλήση όλων των υποψηφίων προς συνέντευξη, δεν κράτησε λεπτομερές αρχείο καταγραφής των κλήσεων και επιβεβαίωσης των τηλεφωνικών ραντεβού. Οφείλουμε να σας ζητήσουμε συγνώμη και κατ’ εξαίρεση να σας προσκαλέσουμε εκ νέου να περάσετε την διαδικασία της συνέντευξης μέσα σε διάστημα 3 ημερών από την παραλαβή της παρούσας. 
 
Μετά την αποστολή της απαντήσεως της ενστάσεως την 25.09.2018, μέσω τηλεομοιοτυπίας (fax) και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), και την κοινοποίηση της κατ’ εξαίρεση πρόσκλησης εκ νέου, για την διαδικασία της συνέντευξης, δεν παρουσιαστήκατε για την διαδικασία. 
 
Λόγω των παραπάνω η τελική σας μοριοδότηση (που προέρχεται αποκλειστικά από τον βαθμό πτυχίου σας) παραμένει στα 1,60 μόρια και η ένστασή σας απορρίπτεται.
 
Ως εκ τούτου, ο οριστικός πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται ως εξής και η επιτροπή αξιολόγησης επικυρώνει τη σειρά κατάταξης των επιτυχόντων:
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ.Πρωτ Μόρια
1 ΚΑΛ...... ΙΩ...... 1413 7,21
2 ΤΟΥ...... ΑΣ...... 1492 6,66
3 ΚΟΥ...... ΓΕ...... 1403 5,90
4 ΧΑΡ...... ΕΥ... 1445 5,51
5 ΚΟΛ...... ΦΩ...... 1406 5,47
6 ΜΑΘ..... ΓΕ...... 1410 5,44
7 ΧΑΛ...... ΜΙ..... 1515 5,14
8 ΜΗΤ...... ΑΝ..... 1538 1,60
 
Μετά τα ανωτέρω, οι αναλυτικοί οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης.
 
Το παρόν πρακτικό, κατατέθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
Παρισόπουλος Γεώργιος  Γιαννακοπούλου Αικατερίνη     Δημητριάδης Ιωάννης
     (Προεδρεύων)                                                           (Γραμματειακή υποστήριξη)                                                

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς



T35





Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...



Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια


-->Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς