Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
23/10/2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Προμήθεια Α:Γάλακτος για την πρωτοβάθμια -δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Β: Τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» & Γ: Ειδών εστίασης και τροφίμων για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πανόραμα   22.10 .2018
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                             Αριθ.Πρωτ.   29471
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΔΙΕΥΘ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Προμήθεια Α:Γάλακτος  για την πρωτοβάθμια -δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Β: Τροφίμων για τις ανάγκες του  Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» & Γ: Ειδών εστίασης και τροφίμων για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου


 
Αριθ. Διακήρυξης:  37/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 65406 (Ομάδα A 
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 65407 (Ομάδα B)   
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 65408 (Ομάδα Γ)   
 
Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Ι.1) Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής:
Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού)
Ταχ. Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλ.: 2313-301046, 2313-301040
ΦΑΞ 2310332361
 
mailtoktriantafillidoupileahortiatisgr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS: EL522
Ι.2) Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από   24 . 10 .2018.
ΙΙ: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΙΙ.1) Τίτλος: Προμήθεια Α:Γάλακτος  για την πρωτοβάθμια -δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Β: Τροφίμων για τις ανάγκες του  Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη & Γ: Ειδών εστίασης και τροφίμων για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.
ΙΙ.2) Κωδικός CPV :[ CPV:[15511000-3]-Γάλα, CPV:[15831200-4]-Λευκή ζάχαρη;  CPV:[15331425-2]-Τοματοπολτός;  CPV:[15331423-8]-Τομάτες σε κονσέρβα; CPV:[15332296-5]-Μαρμελάδα φράουλα; CPV:[15332260-4]-Πολτός ξηρών καρπών; CPV:[15241400-3]-Κονσερβοποιημένος τόνος; CPV:[15241000-9]-Κονσερβοποιημένα και παρασκευασμένα ψάρια; CPV:[15821200-1]-Γλυκά μπισκότα; CPV:[15841300-8]-Φυσική σκόνη κακάου; CPV:[15861000-1]-Καφές; CPV:[15321100-5]-Χυμός πορτοκαλιού; CPV:[15431100-9]-Μαργαρίνη; CPV:[15871110-8]-Ξίδι ή ισοδύναμο; CPV:[15821110-3]-Φρυγανιές; CPV:[15831600-8]-Μέλι; CPV:[15411110-6]-Ελαιόλαδο; CPV:[15611000-4]-Αποφλοιωμένο ρύζι; CPV:[03221210-1]-Φασόλια; CPV:[03212211-2]-Φακές; CPV:[15612120-8]-Κοινό αλεύρι αρτοποιίας; CPV:[15612190-9]-Αλεύρι που φουσκώνει μόνο του; CPV:[15511600-9]-Συμπυκνωμένο γάλα; CPV:[15542300-2]-Τυρί φέτα; CPV:[15112130-6]-Κοτόπουλα; CPV:[15613300-1]-Προϊόντα από δημητριακά; CPV:[15851100-9]-Μη μαγειρεμένα ζυμαρικά; CPV:[03222400-7]-Ελιές;CPV:[15864100-3]-Τσάι σε φακελάκια;CPV:[15872200-3]-Μπαχαρικά;CPV:[15872100-2]-Πιπέρι;CPV:[15100000-9]-Ζωικά προϊόντα, CPV: [15811000-6]-Προϊόντα άρτου ,CPV : [3221113-1]-Κρεμμύδια, CPV[3221112-4]-Καρότα, CPV :[03221000-6]- Λαχανικά, CPV: [15000000-8]-Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα ,CPV :[15331427-6]-Τοματοπελτές ,CPV :[15872400-5]-Αλάτι CPV :[15331000-7]-Επεξεργασμένα λαχανικά
ΙΙ.3) Σύντομη περιγραφή:  
Ο διαγωνισμός αφορά την Προμήθεια Α:Γάλακτος για πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Β:Τροφίμων για τις ανάγκες του  Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη & Γ: Προμήθεια  Ειδών εστίασης και τροφίμων για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου.
Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε τρείς ομάδες. Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών της προμήθειας, δηλαδή και για τις  τρεις (3) ομάδες (Α , Β & Γ) είτε για το σύνολο των ειδών μίας ή περισσοτέρων ομάδων.
Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλα τα είδη της προσφερόμενης ομάδας
Στην 78/2018 μελέτη του Τμήματος Προμηθειών, περιλαμβάνονται η τεχνική περιγραφή της δημοπρατούμενης σύμβασης, και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.
ΙΙ.4) Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της (χαμηλότερης) τιμής ανά ομάδα.
ΙΙ.5) Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Για την Ομάδα Α:  13.722,75€ πλέον  ΦΠΑ13% 1.783,96€ ήτοι συνολικού ποσού 15.506,71€
Για την Ομάδα Β:  63.468,50€ πλέον  ΦΠΑ 13% & 24%  10.596,93€ ήτοι συνολικού ποσού 74.065,43€
Για την Ομάδα Γ: 2.667,60 € πλέον ΦΠΑ 13% & 24% 556,20€ ήτοι συνολικού ποσού 3.223,80€
ΙΙ.6) Διάρκεια σύμβασης - Τόπος εκτέλεσης:
Η χρονική διάρκεια της σύμβασης της προμήθειας ορίζεται για το χρονικό διάστημα για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του φυσικού αντικειμένου και πάντως όχι πέρα του έτους  από την υπογραφή της.
Τόπος εκτέλεσης: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη.
Κωδικός NUTS: EL522
ΙΙΙ: ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΙΙΙ.1) Δικαιούμενοι συμμετοχής:
Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της εν λόγω εργασίας. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
ΙΙΙ.2) Κριτήρια αποκλεισμού:
Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες, με καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και λοιπές καταστάσεις, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 10 της αριθ                               37/2018 διακήρυξης, διαπιστώνονται με το ΤΕΥΔ του άρθρου 12.Α και τα σχετικά δικαιολογητικά του άρθρου 20 της αριθ. 37/2018 διακήρυξης που προσκομίζει ο οικονομικός φορέας.
ΙΙΙ.3) Κριτήρια επιλογής
Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας: να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος - μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό. Για την απόδειξη της προαναφερόμενης απαίτησης καταλληλότητας απαιτείται πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου, με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους.
ΙΙΙ.4) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
ΙΙΙ.4.1.Χρηματοδότηση σύμβασης: ίδιοι πόροι
ΙΙΙ.4.2.Πληρωμή αναδόχου: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών που παραδόθηκαν τμηματικά, από την αρμόδια Επιτροπή, με την έκδοση σχετικών τιμολογίων που θα περιλαμβάνουν τα υλικά που παραδόθηκαν, την προσκόμιση όλων των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Για τις καθυστερήσεις πληρωμής εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου 1ου του ν. 4152/2013.
ΙΙΙ.4.3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης ποσοστού 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 20.000,00 €
ΙΙΙ.4.4. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό: 1.596,00€ (χίλια πεντακόσια ενενήντα έξι  ευρώ) στην περίπτωση που η προσφορά αφορά το σύνολο των ειδών της προμήθειας (δηλαδή και τις τρεις ομάδες)Σε περίπτωση που η προσφορά αφορά συμμετοχή σε μία εκ των τριών ομάδων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας διακήρυξης, το ποσό της εγγυητικής πρέπει να ανέρχεται:
·         σε     274,00€  (διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ) για την ομάδα Α.
·         σε 1.269,00€   (χίλια διακόσια εξήντα εννέα ευρώ) για την ομάδα Β.
·         σε       53,00€  (πενήντα τρία ευρώ) για την ομάδα Γ.
ΙV: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΙV.1) Υποβολή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:     24 .10 .2018 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 15.11 .2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
ΙV.2) Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών:        21.11 .2018 και από ώρα 09:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
ΙV.3) Απαιτούμενος χρόνος ισχύος προσφοράς: έξι (6) μήνες από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.
ΙV.4) Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.
VΙ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Προδικαστικές προσφυγές κατατίθενται ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), εντός των προθεσμιών που αναφέρονται στο άρθρο 23 της αριθ. 37/2018 διακήρυξης και σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμ. του ν. 4412/2016 και το π.δ. 39/2017. Υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, υποχρεωτικά με χρήση του τυποποιημένου εντύπου του π.δ. 39/2017, επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. Για το παραδεκτό άσκησης της προσφυγής
απαιτείται η κατάθεση του προβλεπόμενου παραβόλου.
 

 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 


ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς