Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
19/12/2018
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1827/23-10-2018 για την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2018-2019.

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ. Ε. Π. Α. Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36
Τηλ: 2313.301099, Fax: 2310.346760
Email: ph.kepap@gmail.com

Αριθ. Πρωτ. 2143/12.12.2018
 
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1827/23-10-2018 για την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2018-2019.
 
Σήμερα Τετάρτη 12/12/2018 και ώρα 14.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με την 164/2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των τριάντα (30) θέσεων που προκηρύχθηκαν με την ως άνω προκήρυξη. Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 26869 - (ΦΕΚ/2527/Β’/08.10.2013) και με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 489678/20065/1687/528-04.10.2018 : Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).
Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων τον κ. Παρισόπουλο Γεώργιο μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με την κα. Γιαννακοπούλου Αικατερίνη μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Π.Α.Π. κ. Καρτάλη Ιωάννη, διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, ο υπάλληλος Δημητριάδης Ιωάννης, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. Πρωτ. 1827/23-10-2018, που εγκρίθηκε με την 140/2018 απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.Π.Α.Π και με την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ 489678/20065/1687/528-04.10.2018 : Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 24/10/2018 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 67 άτομα.
Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 16.11.2018 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 2036/16.11.2018. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 155/2018 απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους  προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν την Δευτέρα 26.11.2018 ήτοι από την Τρίτη 27.11.2018 έως και την Πέμπτη 06.12.2018.
 Κατατέθηκε μία ένσταση.
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης
1 ΠΑΡΤΑΛΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 2102/05.12.2018
Κατατέθηκε μία παραίτηση για προσωπικούς λόγους.
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης
1 ΠΑΤΡΩΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 2125/10.12.2018
Οπότε, οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων έχουν έως εξής:
Στην πρώτη κατάταξη, οι επιτυχόντες ανά ειδικότητα είναι οι εξής:
Ειδικότητα τένις  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ 
ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1942 6,474
Ειδικότητα tae Kwon Do  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ
ΡΕΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1901 5,068
Ειδικότητα πινγκ-πονγκ  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ
ΡΕΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1955 4,064
Ειδικότητα ειδικής αγωγής  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ
ΜΠΑΤΑΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1944 6,284
Ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ
ΚΟΥΤΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1963 7,180
Ο πλήρης πίνακας της πρώτης κατάταξης ανά ειδικότητα, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω έξι (06) επιτυχόντες, έγινε η δεύτερη κατάταξη, της οποίας οι οριστικοί επιτυχόντες σε βαθμολογία είναι οι εξής:
ΜΕ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ 
1 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1896 6,005
2 ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1855 5,933
3 ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 1872 5,926
4 ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1960 5,910
5 ΜΠΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1912 5,861
6 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1928 5,855
7 ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1923 5,787
8 ΧΕΛΜΗ ΧΡΥΣΗ 1926 5,588
9 ΦΡΑΓΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1903 5,479
10 ΖΙΟΥΝΑ ΙΩΑΝΝΑ 1940 5,375
11 ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1968 5,194
12 ΛΟΥΠΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1863 4,715
13 ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΗ ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ 1908 4,563
14 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 1874 3,722
15 ΚΑΤΣΙΜΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1915 3,538
16 ΛΙΑΤΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1921 3,061
17 ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-ΜΑΡΙΑ 1946 2,877
18 ΑΡΓΑΛΑΒΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 1937 2,280
19 ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1943 2,259
Ο πλήρης πίνακας της δεύτερης κατάταξης, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω δεκαεννέα (19) οριστικοί επιτυχόντες, έγινε η τρίτη κατάταξη, της οποίας οι πρώτοι έξι (6) σε βαθμολογία και οριστικοί επιτυχόντες είναι οι εξής:
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ 
1 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 1866 0,969
2 ΠΑΡΤΑΛΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ 1846 0,791
3 ΧΑΣΙΑΠΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1957 0,749
4 ΚΟΥΚΟΥΒΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1935 0,722
5 ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΟΥ ΘΕΑΝΩ 1845 0,702
6 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1909 0,672
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1: ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσης.
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
Παρισόπουλος Γεώργιος                       Γιαννακοπούλου Αικατερίνη                 Ιωάννης Καρτάλης                          
     (Προεδρεύων)                                                                  
 
 
 
    Δημητριάδης Ιωάννης
(Γραμματειακή υποστήριξη)

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT34

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς