Εκτύπωση Εκτύπωση
11/04/2019
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Ανέγερση Γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Χορτιάτη», συνολικού προϋπολογισμού 3.475.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπ’ όψιν τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει Ανοικτό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Ανέγερση Γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Χορτιάτη», προϋπολογισμού  3.475.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για έργα κατηγοριών Οικοδομικών και Ηλεκτρομηχανολογικών. Το έργο αφορά στην ανέγερση κλειστού γυμναστηρίου σε δημοτικό ακίνητο της Δ.Κ. Χορτιάτη και συμπεριλαμβάνει τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου.