Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
19/11/2019
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1234/02.09.2019 31 ατόμων, καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2019-2020.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ. Ε. Π. Α. Π.)
 ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36
Τηλ: 2313.301065, Fax: 2310.346760
Email: ph.kepap@gmail.com
 
Αριθ. Πρωτ 1702/13.11.2019
 
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων
και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1234/02.09.2019
για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού τριάντα ενός (31) ατόμων, καλλιτεχνικού-εκπαιδευτικού- διδακτικού προσωπικού, διάρκειας οκτώ (8) μηνών και εννέα μηνών (09), για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2019-2020.
 
Σήμερα Τετάρτη 13.11.2019 και ώρα 11.30 π.μ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 161/2018, 49/2019 και 73/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων για να συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων της ως άνω προκήρυξης.
Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων την κα. Λυπηρίδου Δέσποινα αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ που μαζί με την κα. Λυρούδη Αικατερίνη επίσης μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ και τους ορισμένους με την 49/2019: Κατέλη Ευαγγελία, μουσικός εξωτερική συνεργάτιδα, λόγω της εμπειρίας της, Τογκαρίδου Πολυτίμη, μουσικός υπάλληλος Αορίστου Χρόνου της Κ.Ε.Π.Α.Π. λόγω της εμπειρίας της και Παναγόπουλος Ηρακλής, μουσικός υπάλληλος Αορίστου Χρόνου της Κ.Ε.Π.Α.Π. λόγω της εμπειρίας του, που διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Τσακαλίδου Λαρίσα, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1234/02.09.2019 , που εγκρίθηκε με την με αριθμ. 49/2019 δημοσιεύθηκε την Τρίτη 03.09.2019 .σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διήρκησε από την Τετάρτη 04.09.2019.έως και την Παρασκευή 13.09.2019, ώστε να τηρηθεί το όριο των 10 ημερών από την τελευταία δημοσίευση.
Λόγω του μεγάλου αριθμού θέσεων και υποψηφίων, η αξιολόγηση και μοριοδότηση έγινε κατά ειδικότητα και έτσι θα παρουσιασθεί στο παρόν πρακτικό αξιολόγησης.
Η μοριοδότηση έγινε βάσει της με αριθμό 49/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ. Στο Παράρτημα 1 της παρούσης περιλαμβάνονται όλοι οι όροι επιλογής, μοριοδότησης και συντελεστών βαρύτητας, με τους οποίους έγινε η αξιολόγηση και η σύνταξη των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων.
Οι ειδικότητες, αριθμός ατόμων και χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με την προκήρυξη ήταν:
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Νυκτών οργάνων (κιθάρα)
3 9 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής  ΤΕ
Πληκτροφόρα όργανα (πιάνο)
3 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα)
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ  
Έγχορδα (βιολί)
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Φιλαρμονικής
2 8 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ 
Συνοδοί  Πιάνου (συνοδεία χορωδιών)
1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Τμήμα Μονωδίας /Μελοδραματικής
1 9 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
Σύγχρονου Τμήματος  (1 ηλεκτρική κιθάρα, 1 ακουστική κιθάρα, 1 ντραμς, 1 αρμόνιο)
4 8 μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΔΕ 
Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής
(μπουζούκι)
1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ
Θεωρητικά  –Σύνθεση
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  μουσικής ΤΕ 
Υποχρεωτικά Θεωρητικά
1 9  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής ΔΕ Εικαστικά (Ζωγραφική) 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας  ΔΕ 1 8 μήνες
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες Διακόσμησης ΔΕ 1 8  μήνες
Επιμορφωτές /Διδάσκοντες  Λαϊκής Τέχνης ΔΕ 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών  ΠΕ 2 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Παραδοσιακών χορών  ΔΕ 1 8  μήνες
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες  Μπαλέτου  ΔΕ 1 8 μήνες
Επιμορφωτές/ Διδάσκοντες θεάτρου  ΔΕ 2 8 μήνες
ΣΥΝΟΛΟ 31  
 
Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, οι αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης και προσωρινής κατάταξης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2. Συγκεντρωτικά, η αξιολόγηση και η προσωρινή κατάταξη έχουν ως εξής:
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
1.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ νυκτών οργάνων (κιθάρα), 5 έτη προϋπηρεσίας δύο  (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Α*****Σ Χ**********Υ 1311
2 Α*****Σ Κ******Σ 1313
3 Θ******Σ Γ************Σ 1359
4 Γ*****Σ Σ****Σ 1369
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Γ*****Σ Σ****Σ 64
2 Α*****Σ Κ******Σ 51
3 Θ******Σ Γ************Σ 44
4 Α*****Σ Χ**********Υ 39
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
2.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ νυκτών οργάνων (κιθάρα), χωρίς προϋπηρεσία, μια   (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Π******Σ Β*****Σ 1346
2 Α*****Σ -Μ***Α Π******Α 1361
3 Χ******Α Π*********Υ 1411
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Α*****Σ -Μ***Α Π******Α 43
2 Χ******Α Π*********Υ 42
3 Π******Σ Β*****Σ 26
 
3.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πληκτροφόρων οργάνων (πιάνο), τρεις (3) θέσεις
  1. Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Μ***Α Κ********Η 1261
2 Ε***Ώ Α*********Υ 1286
3 Α********Η Μ******Η 1318
4 Μ*******Η Κ*****Η 1387
5 Α**Α Τ********Ο 1388
6 Β******Α Σ*****Η 1391
7 Ε*******Η Κ*********Α 1393
8 Α******Α Α*******Η 1402
9 Ε*****Α Κ********Υ 1405
  1. Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Μελπομένη Κουκόλη δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
2.Βικτωρία Σιαμέτη   δεν έχει 5 έτη προϋπηρεσία
  1. Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι τρεις (3) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Ε***Ώ Α*********Υ 87
2 Μ***Α Κ********Η 81
3 Α********Η Μ******Η 76
4 Ε*****Α Κ********Υ 54
5 Α**Α Τ********Ο 52
6 Ε*******Η Κ*********Α 46
7 Α******Α Α*******Η 39
 
4.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Σ*****Α Α******Υ 1338
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Σ*****Α Α******Υ 39
5.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ εγχόρδων οργάνων (βιολί), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Α********Η Π**********Υ 1302
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
 Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται  ο  πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Α********Η Π**********Υ 69
6.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ φιλαρμονικής, δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
2 Χ*****Σ Ζ******Σ 1262
3 Δ*******Σ Κ*********Σ 1288
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση: ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο(2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Χ*****Σ Ζ******Σ 69
2 Δ*******Σ Κ*********Σ 69
7.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών), μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Ε******Α Κ*********Υ 1410
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
 Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Ε******Α Κ*********Υ 76
8.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Μονωδία, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Κ***********Σ Κ******Σ 1336
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Κ***********Σ Κ******Σ 63
9.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σύγχρονου Τμήματος τέσσερις  (4) θέσεις
  1. ηλεκτρική κιθάρα)
9.1 Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ηλεκτρική κιθάρα  οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
2 Μ***Α Γ********Υ 1315
3 Σ*****Σ Φ**********Σ 1277
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Μ***Α Γ********Υ 72
2 Σ*****Σ Φ**********Σ 47
Ακουστική κιθάρα μια (1) θέση
  1. Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ακουστική κιθάρα  οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Α******Η Θ*****Η 1379
2 Γ******Σ Γ*******Σ 1377
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Α******Η Θ*****Η 55
2 Γ******Σ Γ*******Σ 44
 
Ντράμς μια (1) θέση
     9.3 .Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για ντραμς μια (1) θέση οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Σ*****Σ Ε******Σ Θ*******Σ 1316
2 Θ***Σ Α******Σ 1365
3 Β*******Σ Κ******Σ 1367
4 Θ******Σ Α**********Σ 1374
5 Α*****Σ Ζ*******Σ 1394
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Θ***Σ Α******Σ 61
2 Β*******Σ Κ******Σ 49
3 Α*****Σ Ζ*******Σ 46
4 Σ*****Σ Ε******Σ Θ*******Σ 43
5 Θ******Σ Α**********Σ 33
Αρμόνιο μια (1) θέση
9.4 .Α) Υπέβαλαν αιτήσεις για αρμόνιο μια (1) θέση οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Κ********Α Μ*********Υ 1253
2 Η***Σ Μ*******Σ 1470
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ)Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο (1) πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Κ********Α Μ*********Υ 45
2 Η***Σ Μ*******Σ 42
 
10.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής (μπουζούκι) μια (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Π****Σ Π**********Σ 1274
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Π****Σ Π**********Σ 58
11.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Θεωρητικά-Σύνθεση, μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Μ***Α Γ********Υ 1260
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Μ***Α Γ********Υ 79
12.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες υποχρεωτικά θεωρητικά ΤΕ,  μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Α********Η Τ********Υ 1254
2 Α****Ω Μ******Υ 1266
3 Χ******Α Ζ****Α 1335
4 Ι*****Σ Π***********Υ 1392
5 Ε***Η Ι*********Υ 1395
6 Μ***Α Κ********Υ 1401
7 Δ*****Α Σ*******Υ 1412
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Χριστίνα Ζορμπά  δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
2.Μαρία Κυρμνίδου  δεν έχει πτυχίο Φυγής
 
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Α****Ω Μ******Υ 54
2 Ε***Η Ι*********Υ 51
3 Ι*****Σ Π***********Υ 42
4 Α********Η Τ********Υ 33
5 Δ*****Α Σ*******Υ 37
13.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΔΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Κ******Α Κ********Υ 1323
2 Ε***Η Ν******Η 1344
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1.Χρυσούλα Μπαρζάκα δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
2. Άννα Κοντάτσιου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Κ******Α Κ********Υ 76
2 Ε***Η Ν******Η 70
14.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας ΔΕ,  μια (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Κ******Α Κ********Υ 1348
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Κ******Α Κ********Υ 60
15.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Διακόσμησης, ΔΕ μια (1) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Ε****Η Κ*****Ε 1340
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνεται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Ε****Η Κ*****Ε 55
16.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ΔΕ,  δύο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Β******Α Κ*******Α 1270
2 Μ****Α Γ**********Υ 1276
3 Π******Η Μ***Η 1331
4 Μ***Α Σ********Α Δ***Α 1373
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι :
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Β******Α Κ*******Α                  53
2 Μ****Α Γ**********Υ                  53
3 Μ***Α Σ********Α                  44
4 Π******Η Μ***Η                  44
17.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΠΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Σ*******Σ Μ********Σ 1265
2 Σ******Ν Β****Σ 1279
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
1. Βασιλική Εφραιμίδου δεν έχει τρία έτη προϋπηρεσία
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δύο (2) πρώτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Σ******Ν Β****Σ 70
2 Σ*******Σ Μ********Σ 61
18.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΔΕ μία (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Π******Α Κ*******Η 1256
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 Π******Α Κ*******Η 71
19.Επιμορφωτές/μπαλέτου, ΔΕ μια  (1) θέση
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Ε*******Α Π********Υ 1289
2 Φ*****Η Κ******Η 1345
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση:
Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται ο πρώτος:
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 Φ*****Η Κ******Η 43
2 Ε*******Α Π********Υ 41
20.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Θεάτρου, ΔΕ δυο (2) θέσεις
Α) Υπέβαλαν αιτήσεις οι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 Α*******Η Β***Α 1356
2 Δ*****Α Μ******Υ 1381
3 Χ******Α Κ***********Υ 1389
4 Δ***Η Σ*******Υ 1408
Β) Δεν συνυπέβαλλαν απαραίτητα δικαιολογητικά και αποκλείονται από την αξιολόγηση: Ουδείς
Γ) Προκρίνονται στη διαδικασία αξιολόγησης και κατατάσσονται οι εξής υποψήφιοι, κατά σειρά προτεραιότητας και προκρίνονται οι δυο (2) πρώτοι .
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Χ******Α Κ***********Υ 67
2 Δ*****Α Μ******Υ 57
3 Α*******Η Β***Α 47
4 Δ***Η Σ*******Υ 44
 
Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης είναι οι προσωρινοί. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της προθεσμίας και την εξέταση των πιθανών ενστάσεων, που θα διαρκέσουν δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, Τετάρτη 30.10.2019 ήτοι από την Πέμπτη 31.10.2019 έως και την Δευτέρα 11.11.2019 και ώρα 14.00 μ.μ..
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
       Γιαννακοπούλου Αικατερίνη         Παρισόπουλος Γεώργιος          Τσακαλίδου Λαρίσα                
            (Προεδρεύων )                                                                       (Γραμματειακή Υποστήριξη)     
 
 
Κατέλη Ευαγγελία                      Παναγόπουλος Ηρακλής             Τογκαρίδου Πολυτίμη
                                                                                                         
 
Η αρχική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 17.09.2019 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης προσωρινής κατάταξης και επιτυχόντων της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 1429/17.09.2019.
 Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 74/2019 απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν την στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν την Τετάρτη 30.10.2019 ήτοι από την Πέμπτη 31.10.2019 έως και την Δευτέρα 11.11.2019.
 
Ένσταση υπέβαλε: Ουδείς
 
Οπότε, οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων έχουν έως εξής:
 
1.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ νυκτών οργάνων (κιθάρα), 5 έτη προϋπηρεσίας δύο  (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Γ*****Σ Σ****Σ 64
2 Α*****Σ Κ******Σ 51
2.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ νυκτών οργάνων (κιθάρα), χωρίς προϋπηρεσία, μια   (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Α*****Σ -Μ***Α Π******Α 43
3.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πληκτροφόρων οργάνων (πιάνο), τρεις (3) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Ε***Ώ Α*********Υ 87
2 Μ***Α Κ********Η 81
3 Α********Η Μ******Η 76
4.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ πνευστών οργάνων (φλάουτο, φλογέρα), μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Σ*****Α Α******Υ 39
5.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ εγχόρδων οργάνων (βιολί), μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Α********Η Π**********Υ 69
6.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ φιλαρμονικής, δυο (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Χ*****Σ Ζ******Σ 69
2 Δ*******Σ Κ*********Σ 69
7.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Συνοδοί Πιάνου (συνοδεία χορωδιών), μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Ε******Α Κ*********Υ 76
8.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Μονωδία, μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Κ***********Σ Κ******Σ 63
9.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σύγχρονου Τμήματος τέσσερις  (4) θέσεις
  1. (1 ηλεκτρική κιθάρα)
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Μ***Α Γ********Υ 72
9.2 Ακουστική κιθάρα μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Α******Η Θ*****Η 55
9.3 Ντράμς μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Θ***Σ Α******Σ 61
9.4 Αρμόνιο μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Κ********Α Μ*********Υ 45
10.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΔΕ Σχολή Λαϊκής και παραδοσιακής μουσικής (μπουζούκι) μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Π****Σ Π**********Σ 58
11.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες μουσικής ΤΕ Θεωρητικά-Σύνθεση, μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Μ***Α Γ********Υ 79
12.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες υποχρεωτικά θεωρητικά ΤΕ,  μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Α****Ω Μ******Υ 54
13.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής, ΔΕ δυο (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Κ******Α Κ********Υ 76
2 Ε***Η Ν******Η 70
14.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Αγιογραφίας ΔΕ,  μια (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Κ******Α Κ********Υ 60
15.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Διακόσμησης, ΔΕ μια (1) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Ε****Η Κ*****Ε 55
16.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Λαϊκής Τέχνης ΔΕ,  δύο (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Β******Α Κ*******Α                  53
2 Μ****Α Γ**********Υ                  53
17.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΠΕ δυο (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Σ******Ν Β****Σ 70
2 Σ*******Σ Μ********Σ 61
18.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Παραδοσιακών Χορών, ΔΕ μία (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 Π******Α Κ*******Η 71
19.Επιμορφωτές/μπαλέτου, ΔΕ μια  (1) θέση
α/α Ονοματεπώνυμο βαθμολογία
1 Φ*****Η Κ******Η 43
20.Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Θεάτρου, ΔΕ δυο (2) θέσεις
α/α Ονοματεπώνυμο Βαθμολογία
1 Χ******Α Κ***********Υ 67
2 Δ*****Α Μ******Υ 57
 
Μετά τα ανωτέρω, οι αναλυτικοί οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης.
Το παρόν πρακτικό, κατατέθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
Λυπηρίδου Δέσποινα                      Λυρούδη Αικατερίνη                 Τσακαλίδου Λαρίσα
    (Προεδρεύων)                                                                       (Γραμματειακή Υποστήριξη)
 
 
 
Κατέλη Ευαγγελία                      Παναγόπουλος Ηρακλής             Τογκαρίδου Πολυτίμη


T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια


-->Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς