Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
12/12/2019
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1648/31-10-2019 για την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2019-2020.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55236
Τηλ: 2313.301099, Fax: 2310.346760
Αριθ. Πρωτ. 1959/10.12.2019
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1648/31-10-2019 για την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2019-2020.
 
Σήμερα Τρίτη 10/12/2019 και ώρα 11.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 161/2018 και 73/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των τριάντα (30) θέσεων που προκηρύχθηκαν με την ως άνω προκήρυξη.
Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 26869 - (ΦΕΚ/2527/Β’/08.10.2013) και με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ 439980/15334/1266-14.08.2019 : Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).
Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων την κα. Λυπηρίδου Δέσποινα Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με την κα. Λυρούδη Αικατερίνη μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Π.Α.Π. κ. Παρισόπουλο Γεώργιο, διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, ο υπάλληλος Βούλγαρης Λεωνίδας, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. Πρωτ. 1648/31-10-2019, που εγκρίθηκε με την 75/2019 απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.Π.Α.Π και με την ΚΥΑ Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ 439980/15334/1266-14.08.2019 : Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27/11/2019 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 51 άτομα.
Στον πίνακα που ακολουθεί, δίδεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός πρωτοκόλλου όλων των αιτήσεων.
 
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.
1 Σ********Σ Ι******Σ 1832
2 Σ*********Σ Α********Σ 1833
3 Μ********Σ Ι*****Σ 1840
4 Ε**********Υ Χ******Α 1841
5 Π*****Η Δ*****Α 1842
6 Κ************Υ Κ*****Η 1843
7 Κ*****Υ Α********Η 1851
8 Κ********Υ Π*******Α 1852
9 Κ*******Η Ε*****Η 1854
10 Κ********Η Τ********Η 1856
11 Κ************Υ Ξ******Α 1861
12 Ε********Υ Γ*****Α 1879
13 Α********Η Σ******Α 1881
14 Π*****Α Χ**********Η 1882
15 Σ****Σ Ν***Σ 1891
16 Π****Α Χ******Α 1896
17 Α**********Σ Χ******Σ 1897
18 Μ***Η Ε****Η 1899
19 Ρ******Σ Α*******Σ 1900
20 Α*******Σ Χ********Σ 1906
21 Κ*******Η Π*******Η 1907
22 Τ*******Η Δ*****Α 1909
23 Π******Σ Σ*****Σ 1911
24 Ε********Υ Α******Σ 1912
25 Τ***Η Ε***Η 1914
26 Α*******Σ Ι*****Σ 1915
27 Κ*********Υ Β******Η 1916
28 Σ***********Σ Α******Σ 1917
29 Λ********Σ Α*****Σ 1919
30 Ε******Υ Α****Α 1920
31 Τ*********Υ Λ******Α 1922
32 Κ******Σ Π********Σ 1923
33 Ζ*****Α Ι****Α 1924
34 Μ***Η Ε*****Α 1925
35 Κ*********Υ Σ****Σ 1926
36 Μ*****Υ Β******Η 1927
37 Π********Υ Ι*****Σ 1928
38 Μ******Η Π******Α 1935
39 Κ****Η Ε*****Α 1936
40 Π******Υ Α*******Α 1937
41 Π********Η Α**Α 1938
42 Φ****Α Α******Α 1940
43 Α*******Σ Χ*****Σ 1941
44 Σ****Σ Κ**********Σ 1944
45 Σ**********Σ Δ*******Σ 1945
46 Τ*********Η Ε*******Α 1946
47 Ρ******Υ Μ***Α 1947
48 Μ*****Η Β******Α 1948
49 Κ****Η Α***Η 1949
50 Ζ****Υ Α*******Α 1950
51 Π**************Υ Ζ*Η 1956
Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΣΠΕΠΑΟ/ 187200/13385/1259/891 (ΦΕΚ 1774/Β΄/17-6-2016) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». Για το ποσοστό 20% δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. για όλους τους υποψηφίους.
Οι ειδικότητες, αριθμός ατόμων και χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με την προκήρυξη ήταν:
 • Έντεκα  (11) γυμναστές - στριες με γνώση και προϋπηρεσία σε προγράμματα της Γ.Γ.Α Μαζικού Αθλητισμού, που να γνωρίζουν υποχρεωτικά ορθοσωμική, βάρη, aerobic, pilates, yoga, μυϊκή ενδυνάμωση, Functional, Tabata, T-R-X (και όχι μεμονωμένα κάποιο από αυτά),
 • Ένας (01) γυμναστής - στρια με ειδικότητα τένις,
 • Ένας (01) γυμναστής – στρια  με ειδικότητα Tae Kwon Do με γνώσεις aerobic και pilates yoga,
 • Ένας (01) γυμναστής-στρια με ειδικότητα πινγκ-πονγκ,
 • Ένας (01) γυμναστής–στρια  με ειδικότητα κλασικό αθλητισμό,
 • Ένας (01) γυμναστής-τρια με ειδικότητα Ειδική Αγωγή,
 • Ένας (01) γυμναστής-τρια με ειδικότητα Ειδική Αγωγή και εμπειρία στην κολύμβηση
 • Ένας (01) γυμναστής-τρια με εμπειρία στην Θεραπευτική Γυμναστική ή Θεραπευτική Γυμναστική στο νερό και γνώσεις aerobic.
 • Οκτώ (08) γυμναστές-τριες με ειδικότητα Κολύμβησης, πτυχίο ναυαγοσωστικής και γνώσεις aqua aerobic.
 • Ένας (01) γυμναστής-τρια με ειδικότητα στον στίβο και γνώσεις aerobic, Pilates και yoga.
 • Ένας (01) γυμναστής-τρια με ειδικότητα στην Σχολική Φυσική Αγωγή και γνώσεις/εξειδίκευση Σχολικού Αθλητισμού και Κολύμβησης.
 • Δύο (02) γυμναστές-τριες με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς.
Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 9 του ΦΕΚ/2527/Β’/08.10.2013, για ποσοστό 20% των θέσεων, δεν προσμετρούνται για όλους μόρια προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ. Εν προκειμένω, η εξαίρεση ήτοι αφορά σε συνολικά έξι (06) θέσεις.
Αρχικώς έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Έτσι η πρώτη κατάταξη γίνεται για υποψηφίους για τις κατηγορίες όπου ζητούνται οι ειδικότητες: Τένις, Πίνγκ-Πόνγκ, Κλασικός Αθλητισμός, Ειδική Αγωγή, , Θεραπευτική Γυμναστική, Κολύμβησης, Σχολική Φυσική Αγωγή και Παραδοσιακούς Χορούς με πλήρη μοριοδότηση, συμπεριλαμβανομένης και της μοριοδότησης λόγω προϋπηρεσίας.
Δεν κατέθεσαν αίτηση για τις ειδικότητες Tae Kwon Do, Ειδική Αγωγή και εμπειρία στην κολύμβηση και Στίβο.
Οι Δέκα τέσσερις (14) επιτυχόντες της πρώτης κατάταξης αφαιρούνται από τους πίνακες επιλογής και η διαδικασία προχωρά με τη δεύτερη κατάταξη.
Η δεύτερη κατάταξη γίνεται προσμετρώντας την προϋπηρεσία των αιτούντων στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους.
Οι δέκα (10) επιτυχόντες της δεύτερης κατάταξης αφαιρούνται από τους πίνακες επιλογής και η διαδικασία προχωρά με την τρίτη κατάταξη, από όπου επιλέγονται οι υπόλοιποι έξι (06) επιτυχόντες.
Έτσι, από την πρώτη κατάταξη, οι επιτυχόντες ανά ειδικότητα είναι οι εξής:  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
A/A Ειδικότητα Τένις Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Μ*****Υ Β******Η 1927 3,864
  Ειδικότητα Πίνγκ-Πόνγκ Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Ρ******Σ Α*******Σ 1900 3,253
  Ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Π****Α Χ******Α 1896 4,023
  Ειδικότητα Ειδικής Αγωγής Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Α********Η Σ******Α 1881 2,794
  Ειδικότητα θεραπευτικής γυμναστικής ή Θεραπευτική Γυμναστική στο νερό και γνώσεις aerobic. Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Σ********Σ Ι******Σ 1832 2,608
  Ειδικότητα Κολύμβησης πτυχίο ναυαγοσωστικής και γνώσεις aqua aerobic. Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Τ*********Υ Λ******Α 1922 5,901
2 Ε**********Υ Χ******Α 1841 5,058
3 Κ*******Η Π*******Η 1907 3,875
4 Κ************Υ Ξ******Α 1861 3,024
5 Κ******Σ Π********Σ 1923 2,473
6 Π******Υ Α*******Α 1937 2,263
  Ειδικότητα Σχολική Φυσική Αγωγή και γνώσεις/εξειδίκευση Σχολικού Αθλητισμού και Κολύμβησης Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Ρ******Υ Μ***Α 1947 3,006
  Ειδικότητα Παραδοσιακούς Χορούς Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Κ********Η Τ********Η 1856 4,526
2 Κ*********Υ Β******Η 1916 2,651
Ο πλήρης πίνακας της πρώτης κατάταξης, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω Δέκα τέσσερις (14) επιτυχόντες, έγινε η δεύτερη κατάταξη, της οποίας οι πρώτοι επιτυχόντες σε βαθμολογία είναι οι εξής:
ΜΕ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ 
1 Ε********Υ Γ*****Α 1879 5,105
2 Τ***Η Ε***Η 1914 3,443
3 Π********Υ Ι*****Σ 1928 3,442
4 Α*******Σ Ι*****Σ 1915 3,087
5 Ε********Υ Α******Σ 1912 2,126
6 Σ*********Σ Α********Σ 1833 1,909
7 Α*******Σ Χ********Σ 1906 1,735
8 Τ*********Η Ε*******Α 1946 1,656
9 Π*****Α Χ**********Η 1882 1,585
10 Κ****Η Ε*****Α 1936 1,559
Ο πλήρης πίνακας της δεύτερης κατάταξης ανά ειδικότητα, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Από τον έλεγχο επίσης προέκυψε ότι, οι παρακάτω υποψήφιοι με τους αντίστοιχους Αρ. πρωτ. :
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
1 Α**********Σ Χ******Σ 1897
2 Τ*******Η Δ*****Α 1909
3 Π******Σ Σ*****Σ 1911
4 Σ***********Σ Α******Σ 1917
5 Ε******Υ Α****Α 1920
6 Ζ*****Α Ι****Α 1924
7 Κ*********Υ Σ****Σ 1926
8 Φ****Α Α******Α 1940
9 Α*******Σ Χ*****Σ 1941
10 Σ**********Σ Δ*******Σ 1945
11 Μ*****Η Β******Α 1948
12 Κ****Η Α***Η 1949
13 Ζ****Υ Α*******Α 1950
14 Π**************Υ Ζ*Η 1956
αποκλείονται και δεν μοριοδοτούνται γιατί από τον φάκελο δικαιολογητικών που κατέθεσαν προκύπτει ότι δεν είχαν ενεργή κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω δέκα (10) επιτυχόντες, έγινε η τρίτη κατάταξη, της οποίας οι πρώτοι έξι (06) σε βαθμολογία και επιτυχόντες είναι οι εξής:                                                         
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ 
1 Σ****Σ Ν***Σ 1891 1,343
2 Μ******Η Π******Α 1935 1,338
3 Κ*****Υ Α********Η 1851 1,289
4 Π*****Η Δ*****Α 1842 1,280
5 Μ********Σ Ι*****Σ 1840 1,240
6 Μ***Η Ε*****Α 1925 1,231
Ο πλήρης πίνακας της τρίτης κατάταξης, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα IV.
 
Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης είναι οι προσωρινοί. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της προθεσμίας και την εξέταση των πιθανών ενστάσεων που θα διαρκέσουν δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, την Πέμπτη 12.12.2019 ήτοι από την Παρασκευή 13.12.2019 έως και την Δευτέρα 23.12.2019.
 
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
  
Λυπηρίδου Δέσποινα                           Λυρούδη Αικατερίνη                      Παρισόπουλος Γεώργιος                          
     (Προεδρεύων)                                                                  
 
 
 Βούλγαρης Λεωνίδας
  
(Γραμματειακή υποστήριξη)

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT34

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς