Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
24/12/2019
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1648/31-10-2019 για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2019-2020.
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π.)
 ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55236
Τηλ: 2313.301099, Fax: 2310.346760
Αριθ. Πρωτ. 2038/23.12.2019
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων
και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1648/31-10-2019 για την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2019-2020.
 
Σήμερα Δευτέρα 23/12/2019 και ώρα 15.00 μ.μ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 161/2018 και 73/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των τριάντα (30) θέσεων που προκηρύχθηκαν με την ως άνω προκήρυξη.
Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 26869 - (ΦΕΚ/2527/Β’/08.10.2013) και με την υπ’ αριθ. ΚΥΑ Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ 439980/15334/1266-14.08.2019 : Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.).
Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων την κα. Λυπηρίδου Δέσποινα Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με την κα. Λυρούδη Αικατερίνη μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Π.Α.Π. κ. Παρισόπουλο Γεώργιο, διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, ο υπάλληλος Βούλγαρης Λεωνίδας, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. Πρωτ. 1648/31-10-2019, που εγκρίθηκε με την 75/2019 απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.Π.Α.Π και με την ΚΥΑ Α.Π. : ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ 439980/15334/1266-14.08.2019 : Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) και δημοσιεύθηκε την Πέμπτη 27/11/2019 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 51 άτομα.
Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 10.12.2019 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 1959/10.12.2019. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 100/2019 απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν την Πέμπτη 12.12.2019 ήτοι από την Παρασκευή 13.12.2019 έως και την Δευτέρα 23.12.2019.
 Κατατέθηκαν τρεις (03) ενστάσεις.
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης
1 Ζ****Α Ι****Α 2013/18.12.2019
2 Η*****Σ Ι******Σ 2029/20.12.2019
3 Π********Η Α**Α 2030/20.12.2019
 
 1. Η ένσταση της Κας Ζ****α Ι*****ς αναφέρεται στην “μετά από επικοινωνία με την Γ.Γ.Α. ενημερώθηκα ότι υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής μου στο πρόγραμμα εφόσον η απασχόληση μου (που δεν μου δίνει τη δυνατότητα της ανεργίας) αφορά πρόγραμμα της Γ.Γ.Α. και δεν είναι πλήρες ωραρίου όπως και ισχύει.”
Η επιτροπή στην απάντηση της επισημαίνει:
Κα Ζ****α,
 
Σε απάντηση της προαναφερόμενης ένστασής σας και αφού επανεξετάστηκε ο φάκελός σας, σας γνωρίζουμε ότι:
Σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α. και ειδικά με το Άρθρο 9.7 προβλέπεται ότι στα ΠΑΓΟ προσλαμβάνονται κατά προτεραιότητα άνεργοι Π.Φ.Α.. Επομένως βασικό κριτήριο αξιολόγησης των υποψηφίων είναι η ανεργία, και μόνο εφόσον δεν καλυφθούν οι θέσεις από ανέργους τότε ο φορέας δύναται να επιλέξει υποψηφίους χωρίς κάρτα ανεργίας. Αυτή ήταν και η ενημέρωση από την Γ.Γ.Α. σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με αρμόδιο υπάλληλο. Οι θέσεις της προκήρυξης καλύφθηκαν από ανέργους. 
Ως αποτέλεσμα αυτού η ένσταση σας απορρίπτεται.
 
2. Η ένσταση του Κου Η****η Ι*****η αναφέρεται “Σύμφωνα με την προκήρυξη του Δήμου Πανοράματος με καταληκτική ημερομηνία 9/12/2019 δεν έγιναν δεκτά τα έγγραφα που έστειλα ταχυδρομικός και φέρει ημερομηνία 9/12/2019. Συνεπώς τα χαρτιά που έστειλα είναι εντός προθεσμίας προκήρυξης παρ’όλο που έφτασαν εκτός προθεσμίας στην υπηρεσία για ταχυδρομικούς λόγους”
Η επιτροπή στην απάντηση της επισημαίνει:
Κε Η****η,

Σε απάντηση της προαναφερόμενης ένστασής σας και αφού επανεξετάστηκε ο φάκελός σας, σας γνωρίζουμε ότι:
Το πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής με αριθ. πρωτ. 1959/10.12.2019 της προκήρυξης με αριθ. πρωτ. 1648/31-10-2019 συντάχθηκε την Τρίτη 10/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ., όπου και συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 161/2018 και 73/2019 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων. Την επομένη 11/12/2019 και ώρα 14.00 μ.μ. συνήλθε η 23η συνεδρίαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π. όπου και με την 100/2019 απόφαση του ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και επιλογής επιτυχόντων και προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης με αριθ. πρωτ. 1648/31-10-2019. Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν την Πέμπτη 12/12/2019 στη “Διαύγεια”, στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.  Η αίτηση σας έφτασε στα γραφεία της Κ.Ε.Π.ΑΠ. την επομένη των αναρτήσεων, Παρασκευή 13/12/2019 μέσω της εσωτερικής αλληλογραφίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Η αίτηση δεν έγινε δεκτή και δεν πρωτοκολλήθηκε αφού είχαν ήδη αναρτηθεί τα αποτελέσματα. Επισημαίνουμε ότι ο φάκελος της αίτησης σας παραδόθηκε στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και όχι στην Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη  που είναι ξεχωριστός φορέας και ο υπεύθυνος υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους.
Επιπρόσθετα η προκήρυξη αναφέρει : “Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, στην αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος (Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, αίθουσα Λίτσα Φωκίδη του Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος, τηλ 2313.301099), κατά τις ώρες 09.00 έως 13.00, από την Πέμπτη 28/11/2019 και για δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες έως και την Δευτέρα 09/12/2019.” Αυτό σημαίνει ότι οι αιτήσεις έπρεπε να παραληφθούν από την Κ.Ε.Π.Α.Π. μέχρι την 09.12.2019 και ώρα 13:00. Δεν αναφέρει ότι η Κ.Ε.Π.Α.Π. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη δύναται να δεχθεί ταχυδρομικά αιτήσεις μετά το πέρας της ημερομηνίας 09/12/2019 και ώρας 13:00.
Ως αποτέλεσμα αυτού η ένσταση σας απορρίπτεται
Βρισκόμαστε σε δυσάρεστη θέση και ευελπιστούμε στο μέλλον να μας δοθεί η δυνατότητα να συνεργασθούμε. 
 
3. Η ένσταση της Κας Π********η Ά**α αναφέρεται στην “Δεν έχει συμπεριληφθεί στη μοριοδότηση μου το ποσοστό αναπηρίας 67% που έχω, ενώ υπάρχει στην προκήρυξη του διαγωνισμού ειδική θέση για ΑΜΕΑ”
Η επιτροπή στην απάντηση της επισημαίνει:
Κα Π********η,
 
Σε απάντηση της προαναφερόμενης ένστασής σας και αφού επανεξετάστηκε ο φάκελός σας, σας γνωρίζουμε ότι:
Μετά τον λεπτομερή έλεγχο που έγινε από την επιτροπή αξιολογήσεως στον φάκελο σας διαπιστώθηκε ότι σύμφωνα με το Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α. για την αξιολόγηση και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων όπου συγκεκριμένα αναφέρει: Άρθρο 9.3.3 Για τα προγράμματα που αφορούν σε άτομα με αναπηρίες, καταρτίζεται ξεχωριστή κατάσταση υποψηφίων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν την αντίστοιχη ειδίκευση.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Π.Φ.Α. με τη συγκεκριμένη ειδίκευση, δύναται να προσληφθούν Π.Φ.Α. με προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Πουθενά δεν μοριοδοτείται επιπροσθέτως το ποσοστό αναπηρίας του υποψηφίου.
Επισημαίνουμε ότι προκηρύξαμε θέση Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) με ειδικότητα ειδικής Αγωγής με εμπειρία στην κολύμβηση όπου και δεν προσήλθαν υποψήφιοι με την συγκεκριμένη ειδικότητα. Η ειδικότητα είναι για να διδάξουμε σε ΑΜΕΑ και όχι το κριτήριο για να προσληφθείτε.
Η ειδικότητα σας είναι Ειδική Φυσική Αγωγή – Θεραπευτική Γυμναστική όπου και ορθώς τοποθετηθήκατε στην κατάταξη της ειδικότητας “Θεραπευτική Γυμναστική ή Θεραπευτική Γυμναστική στο νερό και γνώσεις aerobic” συγκεντρώνοντας 1,651 μόρια
Ως αποτέλεσμα αυτού συμπεριλαμβάνεστε στην 1η κατηγορία (Ειδικότητα-Θεραπευτική Γυμναστική ή Θεραπευτική Γυμναστική στο νερό και γνώσεις aerobic) καταλαμβάνοντας την 2η Επιλαχούσα θέση. Συμπεριλαμβάνεστε στην 2η κατηγορία (Με Προσμέτρηση Προϋπηρεσίας) καταλαμβάνοντας την 12η Επιλαχούσα θέση και συμπεριλαμβάνεστε στη 3η κατηγορία (Χωρίς προσμέτρηση Προϋπηρεσίας) καταλαμβάνοντας την 7η Επιλαχούσα θέση
Ως αποτέλεσμα αυτού η ένσταση σας απορρίπτεται. 
 
Οπότε, οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων έχουν έως εξής:
 
Στην πρώτη κατάταξη, οι επιτυχόντες ανά ειδικότητα είναι οι εξής:
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
A/A Ειδικότητα Τένις Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Μ*****Υ Β******Η 1927 3,864
  Ειδικότητα Πίνγκ-Πόνγκ Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Ρ******Σ Α*******Σ 1900 3,253
  Ειδικότητα Κλασικός Αθλητισμός Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Π****Α Χ******Α 1896 4,023
  Ειδικότητα Ειδικής Αγωγής Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Α********Η Σ******Α 1881 2,794
  Ειδικότητα θεραπευτικής γυμναστικής ή Θεραπευτική Γυμναστική στο νερό και γνώσεις aerobic. Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Σ********Σ Ι******Σ 1832 2,608
  Ειδικότητα Κολύμβησης πτυχίο ναυαγοσωστικής και γνώσεις aqua aerobic. Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Τ*********Υ Λ******Α 1922 5,901
2 Ε**********Υ Χ******Α 1841 5,058
3 Κ*******Η Π*******Η 1907 3,875
4 Κ************Υ Ξ******Α 1861 3,024
5 Κ******Σ Π********Σ 1923 2,473
6 Π******Υ Α*******Α 1937 2,263
  Ειδικότητα Σχολική Φυσική Αγωγή και γνώσεις/εξειδίκευση Σχολικού Αθλητισμού και Κολύμβησης Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Ρ******Υ Μ***Α 1947 3,006
  Ειδικότητα Παραδοσιακούς Χορούς Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Κ********Η Τ********Η 1856 4,526
2 Κ*********Υ Β******Η 1916 2,651
 
 Ο πλήρης πίνακας της πρώτης κατάταξης, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ.
 
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω Δέκα τέσσερις (14) οριστικοί επιτυχόντες, έγινε η δεύτερη κατάταξη, της οποίας οι οριστικοί επιτυχόντες σε βαθμολογία είναι οι εξής: 
ΜΕ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ 
1 Ε********Υ Γ*****Α 1879 5,105
2 Τ***Η Ε***Η 1914 3,443
3 Π********Υ Ι*****Σ 1928 3,442
4 Α*******Σ Ι*****Σ 1915 3,087
5 Ε********Υ Α******Σ 1912 2,126
6 Σ*********Σ Α********Σ 1833 1,909
7 Α*******Σ Χ********Σ 1906 1,735
8 Τ*********Η Ε*******Α 1946 1,656
9 Π*****Α Χ**********Η 1882 1,585
10 Κ****Η Ε*****Α 1936 1,559
Ο πλήρης πίνακας της δεύτερης κατάταξης ανά ειδικότητα, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω δέκα οριστικοί (10) επιτυχόντες, έγινε η τρίτη κατάταξη, της οποίας οι πρώτοι έξι (06) σε βαθμολογία και  οριστικοί επιτυχόντες είναι οι εξής:                                                       
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ 
1 Σ****Σ Ν***Σ 1891 1,343
2 Μ******Η Π******Α 1935 1,338
3 Κ*****Υ Α********Η 1851 1,289
4 Π*****Η Δ*****Α 1842 1,280
5 Μ********Σ Ι*****Σ 1840 1,240
6 Μ***Η Ε*****Α 1925 1,231
Ο πλήρης πίνακας της τρίτης κατάταξης, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα IV.
 
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1: ΙΙ, ΙΙΙ και IV της παρούσης.
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
Λυπηρίδου Δέσποινα                           Λυρούδη Αικατερίνη                      Παρισόπουλος Γεώργιος                          
     (Προεδρεύων)                                                                  
 
  

Βούλγαρης Λεωνίδας
(Γραμματειακή υποστήριξη)

Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια


-->Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς