Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
04/01/2021
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1692/19.10.2020, για την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55236
Τηλ: 2313.301099, Fax: 2310.346760
 Αριθ. Πρωτ. 2115/01.12.2020

Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1692/19.10.2020 για την πρόσληψη συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2020-2021.
 
Σήμερα Τρίτη 01/12/2020 και ώρα 11.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις υπ. Αριθ. 96/2019 και 70/2020 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.Π, επιτροπή προσλήψεων, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των τριάντα (30) θέσεων που προκηρύχθηκαν με την ως άνω προκήρυξη.
Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ ΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β΄/14-2-2020) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους» και με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020) σύμφωνα με την οποία κατανέμονται 30 θέσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων τον Κο Μπουλομύτη Νικόλαο μέλος Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με την κα. Λυρούδη Αικατερίνη μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Π.Α.Π. κ. Κισκίνη Αστέριο, διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, ο υπάλληλος Βασιλός Βασίλειος, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. Πρωτ. 1692/19.10.2020, που εγκρίθηκε με την 85/2020 απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.Π.Α.Π και με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/459462/14576/1116/26.8.2020 ΚΥΑ που αφορά στην «Έγκριση Κατανομής Θέσεων για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), με σκοπό την στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού και των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών, που θα υλοποιήσουν Προγράμματα Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο) την περίοδο 2020-21». (ΦΕΚ 3615/Β/31.8.2020) σύμφωνα με την οποία κατανέμονται 30 θέσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής στην Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και δημοσιεύθηκε την Τρίτη 20/10/2020 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να υποβάλλουν αίτηση από την Τετάρτη 21/10/2020 και για δέκα εργάσιμες (10) ημέρες έως και την Πέμπτη 05/11/2020.
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 75 άτομα.
Στον πίνακα που ακολουθεί, δίδεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός πρωτοκόλλου όλων των αιτήσεων.
  ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.
1 Κ************Υ Ξ******Α 1713
2 Κ*********Υ Β******Η 1719
3 Χ*****Α Χ******Η 1720
4 Δ*******Σ Δ*******Σ 1721
5 Α*******Σ Χ********Σ 1722
6 Σ***Σ-Σ*****Σ Κ**********Σ 1723
7 Κ********Η Τ********Η 1724
8 Α*******Σ Ι*****Σ 1730
9 Π*********Υ Δ*******Σ 1731
10 Σ****Σ Α******Σ 1732
11 Ρ******Υ Μ***Α 1733
12 Ρ******Σ Α*******Σ 1734
13 Κ*******Σ Β*******Σ 1735
14 Χ*********Σ Θ******Σ 1736
15 Μ**************Y Δ***Α 1737
16 Τ*****Η Ε*******Α 1738
17 Ρ*******Υ Α********Η 1751
18 Κ****Σ Κ******Σ 1752
19 Α**********Σ Χ******Σ 1753
20 Σ***********Σ Α*****Σ 1754
21 Ρ*********Σ Ν******Σ 1755
22 Σ****Α Α******Η 1756
23 Δ*****Σ Ι*****Σ 1757
24 Δ**Α Ν*******Α 1763
25 Κ*******Σ Γ******Σ 1766
26 Α**********Η Ρ*****Α Χ******Η 1767
27 Ζ****Α Ι****Α 1768
28 Χ**********Υ Ε*Α 1769
29 Ν********Υ Β*****Α 1775
30 Τ********Υ Μ***Α 1776
31 Σ******Α Μ***Α 1777
32 Τ********Υ Ρ****Η 1778
33 Γ***Α Β******Η 1779
34 Κ*********Σ Γ*****Σ 1780
35 Ρ****Σ Κ**********Σ 1781
36 Κ******Υ Α*******Α 1782
37 Κ******Σ Ι*****Σ 1783
38 Τ******Σ Δ*******Σ 1784
39 Π**********Υ Π*******Α 1785
40 Φ******Υ Α*******Α 1786
41 Μ******Η Μ***Α 1787
42 Ε********Υ Γ*****Α 1794
43 Τ*********Υ Ε*****Α 1795
44 Μ********Η Ε*******Α 1800
45 Ε***********Υ Χ******Α 1801
46 Ε*******Υ Ε*******Η 1802
47 Α*******Υ Μ***Α 1803
48 Ι*****Υ Α********Η-Κ*****Α 1804
49 Κ*********Σ Γ*******Σ 1805
50 Κ******Σ Α*****Σ 1806
51 Γ***********Σ Π********Σ 1807
52 Μ*****Η Ε****Η 1808
53 Β***Σ Τ***********Σ 1815
54 Π*****Η Δ*****Α 1816
55 Γ******Η Δ******Α 1822
56 Κ*****Υ Α********Η 1828
57 Κ********Η Κ*********Α 1835
58 Μ***Η Ε*****Α 1836
59 Κ********Η Μ***Α 1837
60 Κ**********Υ Φ****Σ-Δ*******Σ 1838
61 Α*****Υ Δ*******Σ 1839
62 Α********Η Σ******Α 1840
63 Κ********Η Ε*******Α 1841
64 Φ*******Σ Γ******Σ 1842
65 Τ*****Σ Α******Σ 1843
66 Α*************Υ Α********Η-Ε****Η 1844
67 Ι*******Υ Χ******Α 1845
68 Κ*****Α Α**Α 1846
69 Μ********Σ Μ******Σ 1847
70 Μ*****Σ Δ*******Σ 1848
71 Κ*******Σ Κ**********Σ 1849
72 Κ********Υ Β******Η 1851
73 Π**********Υ Ο*****Α 1852
74 Π**********Σ Κ**********Σ 1853
75 Ζ****Ν Ε**Ν 1854
 
Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με το αντίστοιχο Οργανωτικό Πλαίσιο της Γ.Γ.Α., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ΄αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑ ΑΕΥΔΣ/69097/2670/170 (ΦΕΚ 461/Β΄/14-2-2020) Υπουργική Απόφαση «Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους». Για το ποσοστό 20% δεν προσμετρούνται μόρια προϋπηρεσίας στα Π.Α.γ.Ο. για όλους τους υποψηφίους.
Οι ειδικότητες, αριθμός ατόμων και χρόνος απασχόλησης, σύμφωνα με την προκήρυξη ήταν:
  • Δέκα τέσσερις  (14) γυμναστές - στριες με γνώση και επιθυμητή προϋπηρεσία  σε προγράμματα της ΓΓΑ και επιθυμητή γνώση  σε ομαδικά προγράμματα άσκησης. Παραδείγματος Χάριν : Άθλησης Κλειστών Χώρων, Μαζικού αθλητισμού, Αεροβικής,  Διαλλειματική προπόνηση, Υπαίθριων δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού
  • Ένας (01) γυμναστής - στρια με ειδικότητα Ping Pong και επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα της Γ.Γ.Α Μαζικού Αθλητισμού,
  • Ένας (01) γυμναστής-στρια με ειδικότητα Πετοσφαίριση και με επιθυμητή προϋπηρεσία σε προγράμματα της ΓΓΑ, Πετοσφαίρισης και Ειδικής Αγωγής
  • Δύο (02) γυμναστές-τριες με ειδικότητα Ειδική Αγωγή Αγωγής και με προϋπηρεσία σε προγράμματα Κολύμβησης, Αντισφαίρισης (Αμέα), Καλαθόσφαιρας (Αμέα) και Άρση Βαρών σε πάγκο (Αμέα) της ΓΓΑ.
  • Ένας (01) γυμναστής-τρια με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή-Χρόνιες Παθήσεις-Θεραπευτική Γυμναστική, και με επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα της ΓΓΑ.
  • Επτά (07) γυμναστές-τριες με ειδικότητα Κολύμβησης, πτυχίο ναυαγοσωστικής και  επιθυμητή εμπειρία που αποδεικνύεται εγγράφως σε προγράμματα κολύβησης, υδρογυμναστικής (Aqua aerobic), συγχρονισμένης κολύμβησης και υδατοσφαίρισης.
  • Ένας (01) γυμναστής-τρια με ειδικότητα στο Ποδόσφαιρο με επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα της ΓΓΑ.
  • Ένας (01) γυμναστής-τρια με ειδικότητα στην Σχολική Φυσική Αγωγή και με επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογα προγράμματα της ΓΓΑ.
  • Δύο (02) γυμναστές-τριες με ειδικότητα στους Παραδοσιακούς Χορούς και με επιθυμητή προϋπηρεσία σε προγράμματα παραδοσιακών χωρών της ΓΓΑ.
Σύμφωνα με την Έγκριση Οργανωτικού Πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, για ποσοστό 20% των θέσεων, δεν προσμετρούνται για όλους μόρια προϋπηρεσίας στα ΠΑγΟ. Εν προκειμένω, η εξαίρεση ήτοι αφορά σε συνολικά έξι (06) θέσεις.
Αρχικώς έγινε έλεγχος των δικαιολογητικών των υποψηφίων. Έτσι η πρώτη κατάταξη γίνεται για υποψηφίους για τις κατηγορίες όπου ζητούνται οι ειδικότητες: Ειδική Αγωγή, Ειδική Αγωγή-Χρόνιες Παθήσεις-Θεραπευτική Γυμναστική, Επιτραπέζια Αντισφαίριση, Πετοσφαίριση, Κολύμβησης, Σχολική Φυσική Αγωγή, Ποδόσφαιρο και Παραδοσιακούς Χορούς με πλήρη μοριοδότηση, συμπεριλαμβανομένης και της μοριοδότησης λόγω προϋπηρεσίας.
Οι Δέκα έξι (16) επιτυχόντες της πρώτης κατάταξης αφαιρούνται από τους πίνακες επιλογής και η διαδικασία προχωρά με τη δεύτερη κατάταξη.
Η δεύτερη κατάταξη γίνεται προσμετρώντας την προϋπηρεσία των αιτούντων στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους.
Οι οκτώ (08) επιτυχόντες της δεύτερης κατάταξης αφαιρούνται από τους πίνακες επιλογής και η διαδικασία προχωρά με την τρίτη κατάταξη, από όπου επιλέγονται οι υπόλοιποι έξι (06) επιτυχόντες.
Έτσι, από την πρώτη κατάταξη, οι επιτυχόντες ανά ειδικότητα είναι οι εξής:  
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
A/A Ειδικότητα Ειδική Αγωγή Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Α********Η Σ******Α 1840 23,11
2 Ε*******Υ Ε*******Η 1802 3,52
  Ειδικότητα ειδική αγωγή-Χρόνιες Παθήσεις-Θεραπευτική Αγωγή Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Φ******Υ Α*******Α 1786 18,17
  Ειδικότητα Επιτραπέζια Αντισφαίριση Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Ρ******Σ Α*******Σ 1734 31,80
  Ειδικότητα Πετοσφαίριση Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Κ****Σ Κ******Σ 1752 8,78
  Ειδικότητα θεραπευτικής γυμναστικής ή Θεραπευτική Γυμναστική στο νερό και γνώσεις aerobic. Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Σ********Σ Ι******Σ 1832 2,608
  Ειδικότητα Κολύμβησης Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Ε**********Υ Χ******Α 1801 32,28
2 Ν********Υ Β*****Α 1775 16,76
3 Κ************Υ Ξ******Α 1713 16,20
4 Μ********Η Ε*******Α 1800 9,80
5 Ι*******Υ Χ******Α 1845 4,28
6 Χ**********Υ Ε*Α 1769 3,46
7 Χ*****Α Χ******Η 1720 3,19
  Ειδικότητα Σχολική Φυσική Αγωγή Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Ρ******Υ Μ***Α 1733 3,55
  Ειδικότητα Ποδόσφαιρο Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Κ*******Σ Γ******Σ 1766 3,23
  Ειδικότητα Παραδοσιακούς Χορούς Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 Κ********Η Τ********Η 1724 26,48
2 Κ*********Υ Β******Η 1719 18,22
Ο πλήρης πίνακας της πρώτης κατάταξης, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω Δέκα έξι (16) επιτυχόντες, έγινε η δεύτερη κατάταξη, της οποίας οι πρώτοι επιτυχόντες σε βαθμολογία είναι οι εξής:    
ΜΕ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ 
1 Τ********Υ Μ***Α 1776 38,96
2 Α*******Σ Ι*****Σ 1730 37,13
3 Σ******Α  Μ***Α 1777 35,14
4 Ζ****Α Ι****Α 1768 31,57
5 Ε********Υ Γ*****Α 1794 29,11
6 Γ*****Η Δ******Α 1822 22,78
7 Α*******Σ Χ********Σ 1722 20,72
8 Φ*******Σ Γ******Σ 1842 19,88
 
Ο πλήρης πίνακας της δεύτερης κατάταξης ανά ειδικότητα, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙΙ.
Από τον έλεγχο επίσης προέκυψε ότι, οι παρακάτω υποψήφιοι με τους αντίστοιχους Αρ. πρωτ. :
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΡ. ΠΡΩΤ.
1 Σ****Σ Α*****Σ 1732
2 Μ*************Υ Δ***Α 1737
3 Α**********Σ Χ******Σ 1753
4 Ρ*********Σ Ν******Σ 1755
5 Κ******Σ Ι*****Σ 1783
6 Τ******Σ Δ*******Σ 1784
7 Μ******Η Μ***Α 1787
8 Α*******Υ Μ***Α 1803
9 Μ*****Η Ε****Η 1808
10 Μ********Σ Μ******Σ 1847
11 Μ*****Σ Δ*******Σ 1848
12 Π**********Σ Κ**********Σ 1853
13 Ζ****Ν Ε**Ν 1854
 
αποκλείονται και δεν μοριοδοτούνται γιατί από τον φάκελο δικαιολογητικών που κατέθεσαν προκύπτει ότι δεν είχαν ενεργή κάρτα ανεργίας Ο.Α.Ε.Δ.
 
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω οκτώ (08) επιτυχόντες, έγινε η τρίτη κατάταξη, της οποίας οι πρώτοι έξι (06) σε βαθμολογία και επιτυχόντες είναι οι εξής:
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗ ΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΑΡ.ΠΡΩΤ ΜΟΡΙΑ 
1 Κ********Υ Β******Η 1851 4,17
2 Σ****Α Α******Η 1756 2,33
3 Κ*****Υ Α********Η 1828 3,19
4 Κ*******Σ Β*******Σ 1735 3,24
5 Κ********Η Κ*********Α 1835 3,19
6 Γ***Α Β******Η 1779 2,19
 
Ο πλήρης πίνακας της τρίτης κατάταξης, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα IV.
 
Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης είναι οι προσωρινοί. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της προθεσμίας και την εξέταση των πιθανών ενστάσεων που θα διαρκέσουν δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, την Δευτέρα 04.01.2021 ήτοι από την Τρίτη 05.01.2021 έως και την Πέμπτη 14.01.2021.
 
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
Μπουλομύτης Νικόλαος                           Λυρούδη Αικατερίνη                      Κισκίνης Αστέριος                          
     (Προεδρεύων)                                                                  
 
 
    Βασιλός Βασίλειος
  
(Γραμματειακή υποστήριξη)                                                    
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς