Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
08/02/2021
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων προκήρυξης 2140/04.12.2020 επτά (07) ατόμων καθηγητών κολύμβησης
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ. Ε. Π. Α. Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 552 36
Τηλ: 2313.301065, Fax: 2310.346760
Email: kepap@pilea-hortiatis.gr
 
Αριθ. Πρωτ. 170/01.02.2021
 
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων
και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 2140/04.12.2020
για την πρόσληψη επτά (07) ατόμων, ως καθηγητών κολύμβησης,
πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
με ειδικότητα κολύμβησης
για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2020-2021.
 
Σήμερα Δευτέρα 01.02.2021 και ώρα 13.30 μ.μ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 70/2020 & 116/2020 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να συντάξει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων της ως άνω προκήρυξης.
Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων τον Κο Μπουλομύτη Νικόλαο μέλος Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με την κα. Λυρούδη Αικατερίνη μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, και τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Π.Α.Π. κ. Κισκίνη Αστέριο, διενήργησαν την αξιολόγηση και μοριοδότηση των υποψηφίων, ενώ το μέλος της επιτροπής, ο υπάλληλος Βασιλός Βασίλειος, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 2140/04.12.2020, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 116/2020 απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε το Σαββάτο 05.12.2020 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διήρκησε από την Δευτέρα 07.12.2020 έως και την Τετάρτη 16.12.2020, ώστε να τηρηθεί το όριο των 10 ημερών από την δημοσίευση.
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 12 άτομα.
α/α Ονοματεπώνυμο Αρ.Πρωτ
1 Ν********Υ Β*****Α 2154
2 Κ**********Υ Φ****Σ-Δ*******Σ 2155
3 Χ**********Υ Ε*Α 2161
4 Ζ****Ν Ε**Ν 2167
5 Τ*****Η Ε*******Α 2176
6 Κ**********Υ Γ*****Α 2184
7 Ι*******Υ Χ******Α 2185
8 Κ**********Σ Φ****Ν 2218
9 Π**********Σ Α*******Σ 2224
10 Τ*****Σ Α******Σ 2225
11 Α*******Υ Μ***Α 2230
12 Ν***Α Χ******Α 2231
 
Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 116/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑΠ.
Η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων είναι η εξής:
Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ.Πρωτ Μόρια
1 Τ*****Σ Α******Σ 2225 6,72
2 Κ**********Υ Γ*****Α 2184 6,40
3 Κ**********Σ Φ****Ν 2218 5,70
4 Χ**********Υ Ε*Α 2161 5,52
5 Π**********Σ Α*******Σ 2224 5,03
6 Α*******Υ Μ***Α 2230 3,66
7 Κ**********Υ Φ****Σ-Δ*******Σ 2155 3,19
8 Τ*****Η Ε*******Α 2176 3,18
 
Ο ανωτέρω πίνακας κατάταξης είναι ο προσωρινός. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της προθεσμίας και την εξέταση των πιθανών ενστάσεων, που θα διαρκέσουν δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, την Δευτέρα 18.01.2021 ήτοι από την Τρίτη 19.01.2021 έως και την Πέμπτη 28.01.2021.
Το παρόν πρακτικό, κατατέθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
Μπουλομύτης Νικόλαος                Λυρούδη Αικατερίνη                      Κισκίνης Αστέριος                          
     (Προεδρεύων)                                                                  
 
 
  Βασιλός Βασίλειος
 
(Γραμματειακή υποστήριξη)

Η αρχική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 28.12.2020 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης προσωρινής κατάταξης και επιτυχόντων της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 2265/28.12.2020. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 04/2021 απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν την Δευτέρα 18.01.2021 στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν την Δευτέρα 18.01.2021, ήτοι από την Τρίτη 19.01.2021 έως και την Πέμπτη 28.01.2021..

Δεν κατατέθηκε καμία ένσταση.

Ως εκ τούτου, ο οριστικός πίνακας κατάταξης διαμορφώνεται ως εξής και η επιτροπή αξιολόγησης επικυρώνει τη σειρά κατάταξης των επιτυχόντων:
 
Α/Α Ονοματεπώνυμο Αρ.Πρωτ Μόρια  
1 Τ*****Σ Α******Σ 2225 6,72 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
2 Κ**********Υ Γ*****Α 2184 6,40 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
3 Κ**********Σ Φ****Ν 2218 5,70 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
4 Χ**********Υ Ε*Α 2161 5,52 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
5 Π**********Σ Α*******Σ 2224 5,03 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
6 Α*******Υ Μ***Α 2230 3,66 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
7 Κ**********Υ Φ****Σ-Δ*******Σ 2155 3,19 ΕΠΙΤΥΧΩΝ
8 Τ*****Η Ε*******Α 2176 3,18 ΕΠΙΛΑΧΩΝ
 
Μετά τα ανωτέρω, οι αναλυτικοί οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης.
 
Το παρόν πρακτικό, κατατέθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
Μπουλομύτης Νικόλαος                Λυρούδη Αικατερίνη                      Κισκίνης Αστέριος                          
     (Προεδρεύων)                                                                  
 
  Βασιλός Βασίλειος
 
(Γραμματειακή υποστήριξη)
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
       
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς