Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Οι μαθητές μας ξεναγούν στην Πυλαία

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Τηλεϊατρική
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
11/10/2021
Πρακτικό Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022 Προκήρυξης 2 θέσεων Φιλαρμονικής
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π.)
ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Τ.Κ. 55236
Τηλ. Επικ. 2313 301099, 2313 301054
Fax: 2313 346760
Email: kepap@pilea-hortiatis,gr
Πανόραμα 01.10.2021
Πρωτ. 2686
 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
Στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης, την 01η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 18.00 μ.μ, συνήλθε (μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Sars Cov-2) στα γραφεία της Κ.Ε.Π.Α.Π και στο Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας- Χορτιάτη, η τριμελής επιτροπή επιλογής καλλιτεχνικού προσωπικού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ.84466/24.05.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής του αρθ. 4 του Π.Δ. 524/80 για επιλογή καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας-Χορτιάτη και στα Κέντρα Πολιτισμού της Κ.Ε.Π.Α.Π.
Συνεπώς η επιτροπή αποτελείται από τους:
 
Για τους υποψηφίους του Ωδείου
 1.  Ερατώ Αλακιοζίδου (Πρόεδρος)
 2. Κωνσταντίνο Σαΐνη (Τακτικό Μέλος)
 3. Παύλο Δημητριάδη (Τακτικό Μέλος)
 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τογκαρίδου Πολυτίμη
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
 
 1. Την 22/2021 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού
 2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 54936/21-07-2021 ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./76/10472/12-07-2021 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α’) περί της έγκρισης απασχόλησης προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΚΕΠΑΠ, από ιδίους πόρους.
 3. Την υπ’ αριθμ. 73/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί “Καθορισμός Θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του Δημοτικού κολυμβητηρίου και των τμημάτων Ωδείου της Κ.Ε.Π.Α.Π. της περιόδου 2021-2022”
 4. Την υπ’ αριθμ. 75/2021 Απόφαση του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ περί “Έναρξη διαδικασίας πρόσληψης καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου και του Παραρτήματος αυτού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού (02) ατόμων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού διάρκειας εννέα μηνών (09).”
 5. Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΠΑΠ οικονομικού έτους 2021 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις, στον Κ.Α. 04.60.01 με τίτλο «Αμοιβές ωρομισθίων» ποσό 439.675,04 € και Κ.Α. 04.60.04 με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις ημερομίσθιου προσωπικού» ποσό 190.000,00 € για την κάλυψη της δαπάνης εργοδοτικών εισφορών. Ανάλογες πιστώσεις θα εγγραφούν και στον προϋπολογισμό του επόμενου οικονομικού έτους επειδή οι συμβάσεις του εν λόγω προσωπικού λήγουν μετά τη 31η-12-2021.
 6. Την 84466/24.05.2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, περί «Συγκρότηση Επιτροπών Επιλογής καλλιτεχνικού διδακτικού προσωπικού - Μουσικών, για το Δημοτικό Ωδείο Πυλαίας – Χορτιάτη και το παράρτημα αυτού.».
 7. Την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που ξεκίνησε την από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας 03.09.2021, ήτοι από την Δευτέρα 06.09.2021 έως και την Τετάρτη 15.09.2021 και ώρα λήξης 14.00
 8. Τις τέσσερις (04) αιτήσεις που παρέλαβε από τη γραμματεία του ΝΠΙΔ και εστάλησαν μέσω email στην επιτροπή και αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:
 
ΚΩΔΙΚΟΙ ΘΕΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΔΕΙΟΥ
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ   (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2534 Χ****Σ Μ******Σ
2 2549 Δ***Σ Χ*****Σ
3 2569 Κ*********Σ Δ********Σ
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΓΚΟΤΟΥ   (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2559 Ζ******Σ Χ*****Σ

Στην συνέχεια η επιτροπή κατέταξε τους λοιπούς υποψήφιους σε πίνακα κατά αξιολογική σειρά, όπως προβλέπει το Π.Δ. 524/17.6.1980, λαμβάνοντας το προβλεπόμενο από το αρ. 1 του ΠΔ 476/81 τυπικό προσόν (δίπλωμα ή πτυχίο) και επικουρικά και με σειρά βαρύτητας τα εξής:
 1. Προηγούμενη εμπειρία τους στο Φορέα
 2. Επιπλέον εμπειρία γενικά
 3. Κατοχή κατά προτεραιότητα Διπλώματος ή Πτυχίου
 4. Κατοχή επιπλέον τίτλων μουσικών σπουδών
 5. Διδακτική προϋπηρεσία
 6. Καλλιτεχνική σταδιοδρομία
 7. Παρακολούθηση σεμιναρίων
Συνεπώς ο πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά και ανά προκηρυσσόμενη ειδικότητα έχει ως εξής:
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ   (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2569 Κ*********Σ Δ********Σ
2 2549 Δ***Σ Χ*****Σ
3 2534 Χ****Σ Μ******Σ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΓΚΟΤΟΥ   (ΘΕΣΗ 1)  
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  
1 2559 Ζ******Σ Χ*****Σ  
 
Το παρόν πρακτικό διαβιβάστηκε αυθημερόν στο  ΝΠΙΔ «(Κ.Ε.Π.Α.Π.)» με το αρ. πρωτ. 2687/01.10.2021 διαβιβαστικό όπου και τοιχοκολλήθηκε, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80.
 
Στο παρόν πρακτικό, επισυνάπτεται ο προβλεπόμενος πίνακας κατ’ αξιολογική σειρά, όπως προβλέπεται από το ΠΔ.524/80
 
Κατά του πίνακα κατ’ αξιολογική σειρά, δεν προβλέπεται ένσταση από την κείμενη νομοθεσία. Περαιτέρω η Διοίκηση της Κ.ΕΠ.ΑΠ. Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη προβλέπεται να τηρήσει τις τυπικές διαδικασίες πρόσληψης.  
 
Η Επιτροπή των υποψηφίων του Ωδείου
 
Ο Πρόεδρος                                                                       Τα Μέλη
 
 
Ερατώ Αλακιοζίδου                                Κωνσταντίνος Σαΐνης          Παύλος Δημητριάδης        
 
  
 Ο Γραμματέας
  
Τογκαρίδου Πολυτίμη
 
Πίνακας Αξιολογικής Σειράς Υποψηφίων καλλιτεχνικού - εκπαιδευτικού - διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου, του Παραρτήματος αυτού και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2021-2022
 
(01) ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ
(Θέσεις : 1/Αιτήσεις: 3)
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ   (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2569 Κ*********Σ Δ********Σ
2 2549 Δ***Σ Χ*****Σ
3 2534 Χ****Σ Μ******Σ
 
(01) ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΤΕ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΓΚΟΤΟΥ
(Θέσεις : 1/Αιτήσεις: 1)
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΕ ΑΡΧΙΜΟΥΣΙΚΟΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΦΑΓΚΟΤΟΥ   (ΘΕΣΗ 1)
Α/Α ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 2559 Ζ******Σ Χ*****Σ
 
 Η Επιτροπή των υποψηφίων του Ωδείου
 
 
          Ο Πρόεδρος                                                                 Τα Μέλη   
 
 
     Ερατώ Αλακιοζίδου                      Κωνσταντίνος Σαίνης        Παύλος Δημητριάδης        
 
 
 
         Ο Γραμματέας
 
 
                                       
Τογκαρίδου Πολυτίμη
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς

Σχέδιο Δράσης COVID-19

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

2313 322006 Γραμμή της Γυναίκας

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Συμβουλευτικός Σταθμός Άνοιας

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς