Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
28/11/2013
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1260/24-10-2013
Αριθ. Πρωτ  1450/22.11.2013
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1260/24-10-2013 για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2013-2014
 
Σήμερα Παρασκευή 22/11/2013 και ώρα 15.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 100/2012 και 86/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για εξετάσει τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, που αφορούν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, της ως άνω προκήρυξης.
Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την υπ. Αριθ. 26869 - (ΦΕΚ/2527/Β’/08.10.2013) με θέμα έγκριση οργανωτικού πλαισίου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους. Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων τον κ. Σωκράτη Δωρή μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ ,που μαζί με την κα Νίκη Ζώτου και τον κ. Ιωάννη Καρτάλη θα εξετάσουν και θα αποφασίσουν επί των ενστάσεων, ενώ το τρίτο μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Αικατερίνη Βασιλείου θα ασκήσει καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1260/24.10.2013, που εγκρίθηκε με την 86/ 2013 απόφαση του Δ.Σ της Κ.Ε.Π.Α.Π και με το υπ’ Αριθ. Πρωτ. 29445/21.10.2013 έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και δημοσιεύθηκε στις 25/10/2013 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης (Τύπος Θεσσαλονίκης, Αυγή ), και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 85 άτομα
 Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε στις 07.11.2013 οπότε και συντάχθηκε και υποβλήθηκε προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το πρακτικό αξιολόγησης της παρούσας επιτροπής, με αριθ. πρωτ. 1397/07.11.2013. Το Διοικητικό Συμβούλιο με την με αριθμό 95/2013 απόφασή του, ενέκρινε το πρακτικό αξιολόγησης και τους  προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, οι οποίοι και αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Δόθηκε προθεσμία δέκα (10) ημερών για την υποβολή ενστάσεων, επί των προσωρινών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων, που αναρτήθηκαν στις 12/11/2013, από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι έως την Παρασκευή 22/11/2013.
Ένσταση υπέβαλαν τέσσερα (4) άτομα, ήτοι:
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου ένστασης
1 Τσιμαχίδης Κωνσταντίνος 1417/13-11-2013
2 Τσιακανίκα Μαρία 1438/ 20-11-2013
3 Ανθιμιάδου Σμαρώ  1439/ 20-11-2013
4 Αποστολίδου Καλλιόπη  1439/ 20-11-2013
 
 Α) Στην ένστασή του ο κ. Τσιμαχίδης Κωνσταντίνος που υπέβαλε στις 13/11/2013 με αρ. πρωτ. 1417 ζητά να του αναφερθεί το σκεπτικό και οι λόγοι που απορρίφθηκε η αίτησή του για τα προγράμματα του Μαζικού Αθλητισμού. Επίσης ζητά να μάθει γιατί λαμβάνονται υπόψη πιστοποιήσεις από ιδιωτικούς φορείς για αντικείμενα που δεν διδάσκονται στο Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Απάντηση της επιτροπής προσλήψεων:
Η αίτηση του κυρίου Τσιμαχίδη απορρίφθηκε γιατί ενώ ο ίδιος υπέγραψε Υπεύθυνη δήλωση ότι γνωρίζει όλα τα αντικείμενα(αεροβική , ορθοσωμική , βάρη ,yoga, zumba) όπως απαιτούσε  η προκήρυξη, από το βιογραφικό του  και τις βεβαιώσεις που προσκόμισε δεν προέκυπτε ,  γνώση , εμπειρία ή επιμόρφωση σε κάποιο από αυτά. Στην προκήρυξη δεν υπήρχε θέση με ειδικότητα «Κλειστών  Χώρων» της οποίας ο ίδιος είναι κάτοχος.  Για οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που δεν διδάσκετε στο Τ.Ε.Φ.Α.Α . η γνώση πιστοποιείται από ιδιωτικό φορέα ή από την  εμπειρία του υποψήφιου που ελέγχεται από την προυπηρεσία που καταθέτει.
Για τους παραπάνω λόγους η ένστασή του κ. Τσιμαχίδη Κωνσταντίνου απορρίπτεται.

Β) Στην ένσταση  που υπέβαλε η Τσιακανίκα Μαρία στις 20/11/2013 με αρ. πρωτ. 1438,  α) Θεωρεί λάθος τη μοριοδότηση  για πολυτεκνία  β) θεωρεί ότι αναρτήθηκε λάθος η προϋπηρεσία της στο διαδίκτυο και γ) αμφισβητεί την προϋπηρεσία  στην ΕΣΒΕ συναδέλφου της  χωρίς να αναφέρετε  συγκεκριμένα.
Απάντηση της επιτροπής προσλήψεων:
α)Η μοριοδότηση των υποψηφίων έγινε σύμφωνα με τις οδηγίες της ΓΓΑ  και τις ισχύουσες διατάξεις του ΑΣΕΠ. σε ότι αφορά την πολυτεκνία σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 του Ν. 3454 /2006 (ΦΕΚ 75/Α/ 7-4-2006),     β) Η μοριοδότηση της κυρίας Τσιακανίκα έγινε με πολύ προσοχή σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο, που ορίζει ανώτατη μοριοδότηση προϋπηρεσίας έως και εξήντα (60) μήνες. Από τους μήνες που δηλώθηκαν ως προϋπηρεσία από την κα. Τσιακανίκα οι Σαράντα οκτώ (48) μήνες είναι με 120 ώρες και άνω ανά μήνα.  Από τους υπόλοιπους μήνες που δηλώθηκαν ως προϋπηρεσία με λιγότερες από 120 ώρες/ μήνα, λάβαμε υπόψη  με πολύ προσοχή άλλους 12 μήνες με τη μεγαλύτερη προϋπηρεσία ανά μήνα  ως εξής: (1Χ82)  ( 3Χ80)  (2 Χ 79) ( 1Χ78) και (5Χ 72).
γ) Όλοι οι υποψήφιοι μοριοδοτήθηκαν σύμφωνα με τις βεβαιώσεις προϋπηρεσίας που κατέθεσαν.
Για τους παραπάνω λόγους η ένστασή της κας. Τσιακανίκα Μαρίας  απορρίπτεται.
 
Γ) Στην ένσταση  που υπέβαλε η Ανθιμιάδου Σμαρώ στις 20/11/2013 με αρ. πρωτ. 1439 αναφέρεται στο ότι δεν μοριοδοτήθηκε σωστά ο βαθμός του πτυχίου της .
Απάντηση της επιτροπής προσλήψεων:
Η επιτροπή  βεβαίωσε ότι από λάθος ,κατά την ηλεκτρονική καταχώρηση στοιχείων η μοριοδότησή της κας. Ανθιμιάδου Σμαρώς δεν αντιστοιχεί στην πραγματική σύμφωνα με τον βαθμό πτυχίου σας .  Για το λόγο αυτό στην τελική μοριοδότηση θα  αποκατασταθεί το λάθος από 2,271  σε 2,661 μόρια  .
 
Δ) Στην ένσταση  που υπέβαλε η κα. Αποστολίδου Καλλιόπη στις 20/11/2013 με αρ. πρωτ. 1443 αναφέρεται στο ότι δεν μοριοδοτήθηκαν όλα τα στοιχεία  που κατέθεσε.
Απάντηση της επιτροπής προσλήψεων:
Η επιτροπή  βεβαίωσε ότι από λάθος ,κατά τον έλεγχο δεν μοριοδοτήθηκαν κάποια από τα στοιχεία που κατέθεσε η κα. Αποστολίδου. Επομένως η μοριοδότησή της στους ήδη αναρτημένους πίνακες  δεν αντιστοιχεί στην πραγματική. Για το λόγο αυτό στην τελική μοριοδότηση θα  αποκατασταθεί το λάθος με συνολικό αριθμό 4,653  μορίων  .
 
Οπότε, οι οριστικοί πίνακες των επιτυχόντων έχουν έως εξής:
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
• Ειδικότητα Αντισφαίρισης Αρ. Πρωτ. Μόρια
1 ΤΖΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1360 6,48
2 ΝΙΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1368 6,39
• Ειδικότητα Τae Kwon Do  Αρ. Πρωτ. Μόρια  
1 ΡΕΝΤΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 1297 3,27
• Ειδικότητα πινγκ-πονγκ    
1 ΡΕΖΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1315 2,92
• Ειδικότητα Ειδικής Αγωγής    
1 ΚΑΣΣΕΛΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1312 8,84
 
Ο πλήρης πίνακας της πρώτης κατάταξης, που θα αναρτηθεί, δίδεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Αφού αφαιρέθηκαν από τους πίνακες επιλογής οι ανωτέρω πέντε (5) επιτυχόντες, έγινε η δεύτερη κατάταξη, της οποίας οι πρώτοι επιτυχόντες σε βαθμολογία είναι οι εξής:
          ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
                                                                                                         Αρ. Πρωτ.      Μόρια
1 ΤΣΙΧΟΥΡΙΔΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 1320 6,59
2 ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 1326 6,45
3 ΓΙΩΤΑΚΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1336 6,28
4 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ 1296 6,26
5 ΚΟΥΤΛΕ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 1321 5,99
6 ΖΛΑΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1356 5,61
7 ΤΕΡΕΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1304 5,47
8 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 1330 5,40
9 ΜΠΟΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 1295 5,36
10 ΔΑΡΟΓΛΟΥ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 1334 5,28
11 ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 1282 5,27
12 ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑ 1343 5,24
13 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1284 5,21
14 ΧΕΛΜΗ ΧΡΥΣΗ 1324 5,21
15 ΦΡΑΓΓΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 1302 4,96
16 ΠΑΤΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ 1333 4,80
17 ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1277 4,67
18 ΕΒΡΕΝΟΓΛΟΥ ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ-ΜΑΡΙΑ 1313 4,67
19 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1379 4,65
 
Αφού επιλέχθηκαν οι 19 επιτυχόντες προέκυψε ο παρακάτω πίνακας επιλαχόντων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ
                                                                                                       Αρ. Πρωτ.                      Μόρια
1 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1308 4,18
2 ΨΕΜΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1322 4,02
3 ΠΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1327 3,99
4 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1376 3,86
5 ΛΟΥΠΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1323 3,78
6 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 1344 3,75
7 ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΛΕΝΗ 1319 3,33
8 ΜΗΤΑΤΟΥ ΟΛΓΑ 1300 3,24
9 ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1340 3,21
10 ΚΑΪΜΑΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1299 3,05
11 ΑΝΘΙΜΙΑΔΟΥ ΣΜΑΡΩ 1325 2,76
12 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1342 2,67
13 ΞΥΓΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 1357 2,61
14 ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1305 2,49
15 ΛΟΥΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1355 2,46
16 ΚΟΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1329 2,40
17 ΒΟΥΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ 1303 2,10
18 ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1292 2,06
19 ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1346 2,03
20 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1352 1,92
 
Από τον παραπάνω πίνακα όλοι οι υποψήφιοι μοριοδοτήθηκαν χωρίς να ληφθεί υπόψη η προϋπηρεσία για να προκύψει ο παρακάτω πίνακας του 20%, σύμφωνα με το οργανωτικό πλαίσιο:
 
                                                                                                                   ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
                                                                                                                                                                                       Αρ.Πρωτ.       Μόρια
1 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1308 3,48
2 ΨΕΜΜΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 1322 3,04
3 ΒΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1340 3,00
4 ΚΑΙΜΑΚΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1299 2,86
5 ΛΟΥΠΕΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1323 2,78
6 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 1342 2,67
 
 
Αφού επιλέχθηκαν οι παραπάνω έξι (6)  προέκυψε ο πίνακας των επιλαχόντων χωρίς προϋπηρεσία:
1 ΑΝΘΙΜΙΑΔΟΥ ΣΜΑΡΩ 1325 2,66
2 ΠΤΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1327 2,61
3 ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 1376 2,60
4 ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1305 2,49
5 ΚΟΤΖΑΜΠΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1329 2,40
6 ΞΥΓΑΛΑ ΣΟΦΙΑ 1357 2,16
7 ΛΟΥΛΕΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 1355 2,14
8 ΜΠΑΡΜΠΑ ΕΛΕΝΗ 1319 2,11
9 ΒΟΥΡΟΥ ΒΙΟΛΕΤΑ 1303 2,10
10 ΜΕΛΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1292 2,06
11 ΜΑΛΑΜΑΤΑΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 1346 2,03
12 ΜΗΤΑΤΟΥ ΟΛΓΑ 1300 2,02
13 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1352 1,92
14 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ 1344 1,76
 
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων περιλαμβάνονται στο Παράρτημα 1 της παρούσης.
Στο Παράρτημα 2.1 της παρούσης, περιλαμβάνονται οι ενστάσεις που υποβλήθηκαν.
Στο Παράρτημα 2.2 της παρούσης, περιλαμβάνονται οι απόφασεις επί των ενστάσεων, απόφασεις που μπορούν να λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι με αίτησή τους.
Το παρόν πρακτικό, κατατίθεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
 
Σωκράτης Δωρής                      Νίκη Ζώτου                            Ιωάννης Καρτάλης                            
 
  (Προεδρεύων)                                                                  
 
 
Αικατερίνη Βασιλείου
(Γραμματειακή υποστήριξη)
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς