Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
31/12/2013
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1500/09.12.2013, για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, με ειδικότητα ζωγραφικής και μοντέρνου/ σύγχρονου χορού για τις ανάγκες των πολιτιστικών τμημάτων της ΚΕΠΑΠ
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1500/09.12.2013,
 για την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, με ειδικότητα ζωγραφικής και μοντέρνου/ σύγχρονου χορού για τις ανάγκες των πολιτιστικών τμημάτων της ΚΕΠΑΠ
 
Σήμερα Δευτέρα 23/12/2013 και ώρα 15.00 μμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 100/2012 και 105/2013 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των δεκαπέντε θέσεων που προκηρύχθηκαν με την ως άνω προκήρυξη. Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με την με αριθμό 105/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑΠ. Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύων τoν Σωκράτη Δωρή,  μέλος του ΔΣ της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με την Νίκη Ζώτου και την Ευαγγελία Κατέλη διενήργησαν τα της αξιολόγησης και μοριοδότησης των υποψηφίων, ενώ το τρίτο μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Αικατερίνη Βασιλείου, άσκησε καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης. Η αξιολόγηση έγινε με βάση την 105/2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ Η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1501/09.12.2013, που εγκρίθηκε με την με αριθμό 107/2013 απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύθηκε στις 10/12/2013 σε δύο εφημερίδες της Θεσσαλονίκης και στον κοινό πίνακα ανακοινώσεων της ΚΕΠΑΠ και του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη στο Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενώ αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Αιτήσεις για όλες τις θέσεις, συνολικά κατάθεσαν 6 άτομα.
Η μοριοδότηση έγινε σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 105/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΑΠ.
 
Για κάθε μία από τις ανωτέρω κατηγορίες, οι αναλυτικοί πίνακες μοριοδότησης και προσωρινής κατάταξης παρουσιάζονται στο Παράρτημα 2. Συγκεντρωτικά, η αξιολόγηση και η προσωρινή κατάταξη έχουν ως εξής:
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής ΔΕ,  μια (1) θέση , έξι  (6) μήνες
 
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ      ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ 1553
 
2 ΧΡΙΣΤΙΝΑ
 
ΔΟΥΜΑΝΗ
 
1582
 
3
 
ΟΦΗΛΙΑ
  
 
ΨΩΜΙΔΑΚΗ
 
1561
 
4 ΕΛΕΝΗ
 
ΧΡΥΣΑΦΙΔΟΥ
 
1580
 
5 ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 
1570
 
 
 
 
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Μοντ. Χορού, ΤΕ ή ΔΕ,  μία (1) θέση, έξι  (6) μήνες
 
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου
1 ΘΕΟΔΩΡΑ
 
ΜΕΛΑ
 
1565
 
       
 
Οι πρώτοι υποψήφιοι, αποτελούν και τους επιτυχόντες του προσωρινού πίνακα κατάταξης.
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Ζωγραφικής ΔΕ,  μια (1) θέση , έξι  (6) μήνες
 
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ      ΜΠΑΜΠΑΡΑΤΣΑ 1553
 
58
 
         
 
Επιμορφωτές/Διδάσκοντες Μοντ. Χορού, ΤΕ ή ΔΕ,  μία (1) θέση, έξι  (6) μήνες
 
α/α Ονοματεπώνυμο Αριθ. Πρωτοκόλλου ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 ΘΕΟΔΩΡΑ
 
ΜΕΛΑ
 
1565
 
50
 
         
 
Ο πλήρης πίνακας της προσωρινής κατάταξης, ακολουθεί.
 
Οι ανωτέρω πίνακες κατάταξης είναι οι προσωρινοί. Οι οριστικοί πίνακες θα εκδοθούν μετά το πέρας της προθεσμίας και την εξέταση των πιθανών ενστάσεων, που θα διαρκέσουν δέκα (10) ημέρες από την επομένη της ανάρτησης, ήτοι έως την Πέμπτη 09/01/2014.
Το παρόν πρακτικό, κατατέθηκε προς έγκριση και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
Τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης
 
    Σωκράτης Δωρής                      Νίκη Ζώτου                             Ευαγγελία Κατέλη                          
    (Προεδρεύων)                                                                  
 
 
 
                                                                                                           Αικατερίνη Βασιλείου
                                                                                                    (Γραμματειακή υποστήριξη)
Μοίρασμα στο facebook Μοίρασμα στο twitter _blank
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράςT35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς