Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
07-11-2014
Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 435/2014 (ΑΔΑ: 74ΧΠΩ1Ο-569) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη».
30-10-2014
Ετήσιας Συντήρησης Μηχανημάτων Γραφείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.597,60 €
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Ετήσιας Συντήρησης Μηχανημάτων Γραφείου ενδεικτικού προϋπολογισμού 18.597.60 € » (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
21-10-2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης κτιρίων που στεγάζουν υπηρεσίες του ΚΕΚΠΑΠ, χειμερινής περιόδου 2014-2015
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%  : 3.745,35 €
09-10-2014
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2014-2015
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης ύστερα από την αριθ. 588/2014 (ΑΔΑ: 76ΠΑΩ1Ο-2Ω6) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί πρόχειρο μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές  για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Ετήσια Συντήρηση  Η/Μ εγκαταστάσεων Δημαρχείου – Πολιτιστικού Κέντρου Πανοράματος έτους 2014-2015» ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.999,84 €.
29-09-2014
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας», τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, τις αρ.530/2014 (ΑΔΑ:ΒΙΝΘΩ1Ο-7Θ7) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, την αρ.1744/2014 απόφαση  Δημάρχου, την υπ.αρ.45/2014 μελέτη της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», προϋπολογισμού  7.889,00€ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος Πανοράματος (Ταχ.Δ/νση Απ.Σαμανίδη 21 –Πανόραμα,Τ.Κ.552 36), μέχρι την 3/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00μ.μ.
20-08-2014
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ (ΚΕΝΑΚ), ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21 , 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2313302700, fax:2310 334191, email: k.sai@pilea-hortiatis.gr
Προϋπολογισμός Έργου: 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Τόπος παροχής υπηρεσιών: στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.  Ημερομηνία διαγωνισμού :   5/9/2014 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 9.30 π.μ. έως ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10.00π.μ.
25-07-2014
Εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την διαμόρφωση και διαχωρισμού αίθουσας διδασκαλίας του 2ου Δημοτικού Φιλύρου
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Τσιρά
 Προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35130/739/9.08.2010 Υπ. Απόφασης και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της καθαρής αξίας για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την διαμόρφωση και διαχωρισμού  αίθουσας διδασκαλίας  του 2ου Δημοτικού Φιλύρου ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.954,00 € (στη τιμή συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 23%).
25-07-2014
Εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την διαμόρφωση και ηχομόνωση αίθουσας διδασκαλίας του 1ου Δημοτικού Πυλαίας
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Τσιρά
Προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35130/739/9.08.2010 Υπ. Απόφασης και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της καθαρής αξίας για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την διαμόρφωση και ηχομόνωση αίθουσας διδασκαλίας  του 1ου Δημοτικού Πυλαίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.547,32,00 € (στην τιμή συμπεριλαμβάνεται  ΦΠΑ 23%).
22-07-2014
Διακήρυξη διαγωνισμού για την μεταφορά υλικοτεχνικής υποδομής του 3ου ΓΕΛ Χορτιάτη ( Φίλυρο) σε νεόδμητο Σχολικό Συγκροτήμα στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Τσιρά
Προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35130/739/9.08.2010 Υπ. Απόφασης και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της καθαρής αξίας για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την μεταφορά υλικοτεχνικής υποδομής από το παλαιό Σχολικό Συγκρότημα όπου στεγαζόταν το 3ο ΓΕΛ Χορτιάτη (Φίλυρο) στο νεόδμητο  Σχολικό Συγκρότημα στο Φίλυρο ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.500,00 € πλέον ΦΠΑ 23%.
22-07-2014
Διακήρυξη διαγωνισμού για την καθαριότητα νεόδμητου Σχολικού Συγκροτήματος Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Ιφιγένεια Τσιρά
Προκηρύσσει διαγωνισμό με απευθείας ανάθεση με κατάθεση προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.35130/739/9.08.2010 Υπ. Απόφασης και κριτήριο κατακύρωσης τη μεγαλύτερη έκπτωση επί της καθαρής αξίας για την εκτέλεση εργασίας που σχετίζεται με την γενική καθαριότητα στο νεόδμητο Σχολικό συγκρότημα στο Φίλυρο  που θα στεγάσει  το 3ο ΓΕΛ Χορτιάτη στο Φίλυρο ενδεικτικού προϋπολογισμού 2.800,00 € πλέον ΦΠΑ 23%.
01-07-2014
Ετήσια Συντήρηση & Υποστήριξη Εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 440/2014 (ΑΔΑ: 74ΤΥΩ1Ο-ΘΥΔ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επαναπροκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου για την εργασία «Ετήσια Συντήρηση & Υποστήριξη Εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.827,50  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.
27-06-2014
Παροχή Υπηρεσίας Προβολής, Ενημέρωσης, Δημοσιότητας και Διοργάνωσης εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας, για το έργο – Προώθηση καινοτόμων λύσεων στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και λύσεων ευφυούς χρήσης ενέργειας για έξυπνες πόλεις της Μεσογείου, με διακριτικό τίτλο GRASP του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 456/2014 (ΑΔΑ: 6Β2ΔΩ1Ο-ΗΥΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή, ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσίας Προβολής, Ενημέρωσης, Δημοσιότητας και Διοργάνωσης εξειδικευμένων συναντήσεων εργασίας, για το έργο – Προώθηση καινοτόμων λύσεων στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και λύσεων ευφυούς χρήσης ενέργειας για έξυπνες πόλεις της Μεσογείου, με διακριτικό τίτλο GRASP του Ευρωπαϊκού Προγράμματος MED» συνολικού προϋπολογισμού 42.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση είναι από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “MED” κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Ελλάδας κατά 25%.
13-06-2014
Ετήσια Συντήρηση & Υποστήριξη Εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.827,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις το ΠΔ 28/80 , και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την παροχή υπηρεσίας «Ετήσια Συντήρηση & Υποστήριξη Εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου ενδεικτικού προϋπολογισμού 29.827,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
 
13-06-2014
Υπηρεσίες φιλοξενίας παιδιών σε κατασκήνωση Προϋπολογισμού 17.640,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις το ΠΔ 28/80 , και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες φιλοξενίας παιδιών σε κατασκήνωση Προϋπολογισμού 17.640,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
 
13-06-2014
Υπηρεσίες φιλοξενίας ΑΜΕΑ σε κατασκήνωση Προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις το ΠΔ 28/80 , και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή , για την παροχή υπηρεσίας «Υπηρεσίες φιλοξενίας ΑΜΕΑ σε κατασκήνωση Προϋπολογισμού 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»
 
06-06-2014
Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου -Έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών(ΚΕΝΑΚ),της πράξης "εξοικονόμηση ενέργειας Πανοράματος" του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, Απ. Σαμανίδη 21 , 55236 Πανόραμα, Θεσσαλονίκη, Τηλ:2313 302700 ,fax:2310 334190, email:k.sai@pilea-hortiatis.gr
Προϋπολογισμός Έργου: 70.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
 Τόπος παροχής υπηρεσιών: στην έδρα του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο τεύχος της Διακήρυξης
 Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο του έργου, όπως ορίζει η Διακήρυξη.Ημερομηνία διαγωνισμού:25/6/2014
03-06-2014
Ανακοίνωση - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάθεση της Ασφάλισης Οχήματος
Ασφάλιση οχήματος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας  του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

 
12-05-2014
Aπομαγνητοφώνηση σε συνδυασμό με ψηφιακή αναπαραγωγή και περιεχομένου συνεδριάσεων Δ.Σ.για το έτος 2014
Ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση σε συνδυασμό με ψηφιακή αναπαραγωγή και περιεχομένου συνεδριάσεων Δ.Σ. για το έτος 2014»,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.360,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
05-05-2014
Επισκευή ελαστικών για τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 €
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην
Απευθείας ανάθεση της εργασίας « Επισκευή ελαστικών για τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» ,προϋπολογισμού 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ). 
05-05-2014
Επισκευή ελαστικών για τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.000,00 €
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην
Απευθείας ανάθεση της εργασίας « Επισκευή ελαστικών για τα μηχανήματα έργου και τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» ,προϋπολογισμού 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ). 
Βρέθηκαν 286 εγγραφές, εμφανίζονται από 181 έως 200.Πρώτη 678910111213 Τελευταία

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς