Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προμηθειών
29-03-2013
Προμήθεια φρέσκου λευκού γάλακτος για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι μετά από την σύμφωνη γνώμη της ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων σχετικά με την έγκριση της υπ’αρ. 63/2013 ΑΔΑ:BEΔ0Ω10-ΝΗΗ απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) το τμήμα προμηθειών προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φρέσκου λευκού γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.220,00 ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%).
29-03-2013
Προμήθεια Φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια «φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  1.575,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
29-03-2013
Προμήθεια ψυκτών νερού δικτύου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια «δύο επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου για το κτίριο του Δημαρχείου στο Πανόραμα», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 2.452,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
26-03-2013
Προμήθεια μικροανταλλακτικών
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια «μικροανταλλακτικών», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 11.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
26-03-2013
Προμήθεια καθισμάτων για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Λίτσα Φωκίδη
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια «καθισμάτων για την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Λίτσα Φωκίδη», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 6.997,47 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
26-03-2013
Προμήθεια αντηλιακών περσίδων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια και τοποθέτηση αντηλιακών περσίδων στην αίθουσα Ελεύθερου λογισμικού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 370,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
21-03-2013
Προμήθεια Εντύπων Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών
του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση)
στην «προμήθεια  εντύπων υπηρεσιών», συνολικής προϋπολογισθείσης
δαπάνης 12.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
20-03-2013
Προμήθεια κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) για την «Προμήθεια κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης»,συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 10.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α).
19-03-2013
Προμήθεια Φακέλων Αλληλογραφίας με το Λογότυπο του Δήμου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια «φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.575,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
19-03-2013
Προμήθεια Δύο Επιδαπέδιων Ψυκτών Νερού Δικτύου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια «δύο επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου για το κτίριο του Δημαρχείου στο Πανόραμα», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 2.452,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
04-03-2013
Προμήθεια δύο επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου για το κτίριο του Δημαρχείου στο Πανόραμα
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια «δύο επιδαπέδιων ψυκτών νερού δικτύου για το κτίριο του Δημαρχείου στο Πανόραμα», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 2.452,62 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
04-03-2013
Προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην προμήθεια «φακέλων αλληλογραφίας με το λογότυπο του Δήμου», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.575,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). 
04-03-2013
Προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τα γήπεδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην «προμήθεια  υλικών διαγράμμισης για τα γήπεδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 2.214,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
28-12-2012
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) για το έτος 2013
Προκήρυξη Διαγωνισμού για την Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) για το έτος 2013, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 361123(12687)/5-10-2012 απόφασης του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας  σχετικά με την παροχή εξουσιοδότησης για την διενέργεια καυσίμων και την ανάδειξη προμηθευτών καυσίμων (ΦΕΚ 2939/2-11-2012 τ.Β’).
07-11-2012
Προμήθεια Εξοπλισμού διαχείρησης απορριμματων-Αγορά δύο(2)αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με τo άρθρο 209 του Ν.3463/06, του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α και του Π.Δ.60/07  με  κριτήριο τη συμφερότερη προσφορά σε Ευρώ (€), για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων - Αγορά δύο (2) αυτοκινήτων αποκομιδής απορριμμάτων». Ο προϋπολογισμός είναι 320.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.  Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Πέμπτη  13/12/2012 και ώρα 10.00 π.μ. έως  11.00 π.μ. (ώρα λήξης παράδοσης προσφορών) Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
01-08-2012
Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε Ευρώ (€) για την ανάδειξη αναδόχου που αφορά «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού συστήματος βεβιασμένης κυκλοφορίας για τη θέρμανση κολυμβητικής δεξαμενής και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη». Ο προϋπολογισμός είναι 73.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Τρίτη 21/8/2012 και ώρα λήξης των προσφορών 11.00 π.μ.
26-06-2012
Μεταφορά Μαθητών ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας,Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013.
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ     Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΜΕΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013
Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου του έργου: Η παρούσα υπηρεσία αφορά τις μεταφορές μαθητών ΣΜΕΑ Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2012-2013, καθώς σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 35253/28-07-2011 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών και το ΦΕΚ 1701/01-08-2011, η αρμοδιότητα αυτή μεταφέρεται στους Δήμους.
Η  μεταφορά περιλαμβάνει συνολικά 101δρομολόγια, εκ  των  οποίων 34 δρομολόγια αφορούν όχημα με οδηγό (ΤΑΧΙ), 38 δρομολόγια με ειδικά διαμορφωμένο όχημα  και  29  δρομολόγια με  μικρό λεωφορείο με  οδηγό.

Προϋπολογισμός του έργου:  1.165.578,82 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 13%)


23-05-2012
Πρόμηθεια καθισμάτων για τον εξοπλισμό αίθουσας Χορτιάτη.
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο τη χαμηλότερη (οικονομικότερη) προσφορά σε Ευρώ (€), για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια «ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ». Ο προϋπολογισμός είναι 29.800,00 ευρώ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι   19/6/2012 Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών 11.00 π.μ. Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
19-04-2012
Διακήρυξη Προμήθειας Καυσίμων έτους 2012
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχων της προμήθειας «Καυσίμων» και κριτήριο το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη μέση λιανική ή χονδρική τιμή  πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσής του επί της νόμιμα διαμορφούμενης κάθε φορά μέσης χονδρικής ή λιανικής τιμής πώλησης του είδους, όπως αυτές προσδιορίζονται από την αρμόδια Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Ο προϋπολογισμός είναι 612.500,00 ευρώ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα  Πέμπτη   17 / 5 / 2012  και  ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.
11-04-2012
Διακήρυξη Διενέργειας Διαγωνισμού «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη»
Περίληψη ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού προμήθειας για την επιλογή αναδόχου/χων για την υλοποίηση της Πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού Ειδικών Σχολείων Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη» με κωδικό MIS 349354 ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ−ΘΡΑΚΗ 2007−2013» «EQUIPMENT SUPPLY FOR SPECIAL SCHOOLS IN PILEA-HORTIATIS MUNICIPALITY».
Βρέθηκαν 282 εγγραφές, εμφανίζονται από 261 έως 280.Πρώτη 89101112131415 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς