Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
17-06-2013
Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων και καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων από τη ΔΕ Χορτιάτη
Παροχή της υπηρεσίας για την αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση των απορριμμάτων όλων των δημοτικών διαμερισμάτων της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και γενικού καθαρισμού των κοινοχρήστων χώρων της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και τη διάθεσή των στο ΧΥΤΑ Μαυρορράχης για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών. Προϋπολογισμός του έργου: 1.080.480,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 30η Ιουλίου 2013 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ.
10-06-2013
Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δ.Ε.Πανοράματος
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013 ΔΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ», προϋπολογισμού 3.140,00€ καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος (Ταχ. Δ/νση Απ.Σαμανίδη 21, Πανόραμα, ΤΚ 55236), μέχρι την 18.6.2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00μμ.
10-06-2013
Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δ.Ε.Πυλαίας
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προκειμένου να προβεί στην ανάθεση της εργασίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013 ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ», καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος (Ταχ.Δ/νση Απ.Σαμανίδη 21, Πανόραμα, ΤΚ 55236), μέχρι την 18.6.2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 13.00μμ.
06-06-2013
Ετήσια Συντήρηση & Υποστήριξη Εφαρμογών Λογισμικού του Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Ετήσιας Συντήρησης & Υποστήριξης Εφαρμογών Λογισμικού στις Λειτουργικές Περιοχές α) Διοικητική Υποστήριξη β)Μητρώα γ)Οικονομική και Λογιστική Διαχείριση και δ) Έσοδα του Νέου Πληροφοριακού Συστήματος του Δήμου», προϋπολογισμού 23.370,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
08-05-2013
Συντήρηση-αναγόμωση πυροσβεστήρων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρησης - αναγόμωσης πυροσβεστήρων» προϋπολογισμού 4.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
02-05-2013
Αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσσας (press-containers)για ένα έτος
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης ύστερα από την αριθμ. 206/2013 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο τη χαμηλότερη (οικονομικότερη) προσφορά σε Ευρώ (€), για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Αποκομιδή απορριμμάτων με  χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσσας (press-containers)για ένα έτος». 
24-04-2013
«Μυοκτονία- Εντομοκτονία σε κτίρια και χώρους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  «Μυοκτονία- Εντομοκτονία  σε κτίρια και χώρους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», προϋπολογισμού 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) σύμφωνα  με την  υπ΄ αριθμ. 3/12-2-2013 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Καθαριότητας- Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης.
22-04-2013
Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υλοποίηση δημοσιοποίησης των δράσεων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας “Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου  συμβούλου για την υλοποίηση   δημοσιοποίησης  των δράσεων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης «Σύμφωνο Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της κατηγορίας παρέμβασης 1: «Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της Πρόσβασης στην Απασχόληση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013”,  προϋπολογισμού 11.182,86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).
29-03-2013
Μυοκτονία-Εντομοκτονία σε κτίρια και χώρους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  «Μυοκτονία- Εντομοκτονία  σε κτίρια και χώρους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», προϋπολογισμού 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) σύμφωνα  με την  υπ΄ αριθμ. 3/12-2-2013 Τεχνική Περιγραφή της Δ/νσης Καθαριότητας- Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης. 
27-03-2013
Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε δημοτικά κτίρια και σχολικές μονάδες του Δήμου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων σε Δημοτικά κτίρια και Σχολικές μονάδες του Δήμου», προϋπολογισμού 9.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
26-03-2013
Εργασία απομαγνητοφώνησης σε συνδυασμό με ψηφιακή αναπαραγωγή και περιεχομένου συνεδριάσεων Δ.Σ. για το έτος 2013
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην «απομαγνητοφώνηση σε συνδυασμό με ψηφιακή αναπαραγωγή και περιεχομένου  συνεδριάσεων Δ.Σ. για το έτος 2013», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης  11.700,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
26-03-2013
Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου συμβούλου για την υλοποίηση της Δράσης ΤΟΠΣΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ – Νέοι Δρόμοι για την Απασχόληση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου  συμβούλου για την υλοποίηση  της Δράσης ΤΟΠΣΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ – Νέοι Δρόμοι για την Απασχόληση στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού 4.150,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
21-03-2013
Εργασία Φύλαξης κτιρίων και χώρων του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του
Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση)
για την εργασία «Φύλαξης  κτιρίων και χώρων του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη
»,συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 24.550,80 ευρώ (με Φ.Π.Α).
22-11-2012
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Προγράμμα Ευαισθητοποίησης Τοπικής Κοινωνίας Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη στο πλαίσιο της Δράσης Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση της Πράξης "Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης".
19-11-2012
Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη προς απόρριψη στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη προς απόρριψη στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης»  και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ο προϋπολογισμός είναι 220.500,00 ευρώ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα Παρασκευή, 14/12/2012  και  ώρα λήξης της κατάθεσης των προσφορών 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. 
07-11-2012
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ»
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση του υπ’ αριθμόν 7 Υποέργου με τίτλο «Τεχνική και οικονομική υποστήριξη στη διαχείριση της υλοποίησης & παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων παρεμβάσεων» και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές  προσφορές μέχρι την 23/11/2012.
09-08-2012
Σύμβουλος Υποστήριξης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στις διαδικασίες ανάθεσης της υλοποίησης του Έργου «Τουριστικός Λιμένας Πυλαίας»
Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή: Συμβούλου υποστήριξης του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη στις διαδικασίες ανάθεσης της υλοποίησης του Έργου «Τουριστικός Λιμένας Πυλαίας» με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά.
Βρέθηκαν 297 εγγραφές, εμφανίζονται από 281 έως 297.Πρώτη 89101112131415 Επόμενη Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς