Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προμηθειών
20-11-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την "Προμήθεια Αλατιού οδικών δικτύων"
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21.11.2018.
Αριθ. Διακήρυξης:  42/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 66892
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:Καθαρή αξία: 66.150,00€, συν ΦΠΑ 24% 15.876,00€, δηλαδή συνολική αξία 82.026,00€ .
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:      21.11.2018 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13.12.2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ
07-11-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2018-2019»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 59.734,00€ συν ΦΠΑ 14.336,16€ (24%), δηλαδή συνολική αξία: 74.070,16 € (καθαρή αξία ομάδων: Α: 49.105,00€, Β: 10.629,00€).
Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 20/11/2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
24-10-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Μηχανημάτων και υλικών για κηπουρικές και λοιπές εργασίες συντήρησης»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 19.264,60 € συν ΦΠΑ (24%) 4.623,50 €, δηλαδή συνολική αξία: 23.888,10 (καθαρή αξία ομάδων:
1: 12.091,00€, 2: 2.416,60€, 3: 2.419,00€ και 4: 2.338,00€).
Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 7/11/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
23-10-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ Προμήθεια Α:Γάλακτος για την πρωτοβάθμια -δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Β: Τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» & Γ: Ειδών εστίασης και τροφίμων για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Προμήθεια Α:Γάλακτος  για την πρωτοβάθμια -δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Β: Τροφίμων για τις ανάγκες του  Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» & Γ: Ειδών εστίασης και τροφίμων για Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου
 
Αριθ. Διακήρυξης:  37/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 65406 (Ομάδα A 
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 65407 (Ομάδα B)   
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 65408 (Ομάδα Γ)   
23-10-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Ομάδα Δ: Κτηνιατρικά φάρμακα της προμήθειας: «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 2.756,94€ συν ΦΠΑ 358,40€ (13%), δηλαδή συνολική αξία: 3.115,34 €.
Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 6-11-2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
04-10-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών» - Ομάδες Β και Γ
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 11.250,00€ συν ΦΠΑ (24%) 2.700,00€, δηλαδή συνολική αξία: 13.950,00 € (καθαρή αξία ομάδων: Β: 6.480,00€, Γ: 4.770,00€).
Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 17/10/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
24-09-2018
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων έτους 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων  έτους 2018»
                                
Αριθ. Διακήρυξης:  33/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 64224(Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 64225(Ομάδα Β)
 
06-09-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή και ενός (1) καλαθοφόρου ανυψωτικού βραχιονοφόρου οχήματος»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 7/9/2018, 08:00:00 π.μ.
Καθαρή αξία: 184.000,00€, συν ΦΠΑ 24% 44.160,00€, δηλαδή συνολική αξία 228.160,00 €. Η καθαρή αξία κάθε ομάδας ανέρχεται στα 92.000,00€.
Χρηματοδότηση: πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (170.000,00€) και το υπόλοιπο ποσό (58.160,00€) από ίδιους πόρους.
28-08-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για τα έτη 2018-2019-2020»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 29.8.2018.
 
Καθαρή συνολική αξία  494.658,00€ συν ΦΠΑ 24% 118.717,92€, δηλαδή συνολική αξία 613.375,92€.
01-08-2018
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων στα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Πληροφορίες: Α. Ζωγόγιαννη Τηλ. Επικοινωνίας:2310331317                                        Πανόραμα, 1/8/2018        ...
31-07-2018
Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2018-Μάρτιος 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα  Δεκέμβριος 2018-Μάρτιος 2020»
Αριθ. Διακήρυξης:  28/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 62337(Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):62338 (Ομάδα Β)

19-07-2018
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους καθαριστές σχολείων με σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικού έτους 2018-2019.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Πληροφορίες: Α. Ζωγόγιαννη Τηλ. Επικοινωνίας:2310331317                                        Πανόραμα, 19/7/2018          ...
13-07-2018
Προμήθεια τόνερ και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φαξ των σχολείων της Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Πληροφορίες: Α. Ζωγόγιαννη Τηλ. Επικοινωνίας:2310331317                                        Πανόραμα, 13/7/2018         ...
28-06-2018
Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 29.06.2018, 08:00 μ.μ.
 Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:Η προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας».
Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών (55.825 γεύματα) της από 12.03.2018 μελέτης.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης Καθαρή αξία 167.475,00 € πλέον 40.194,00 € Φ.Π.Α 24% και συνολικού ποσού 207.669,00 €.
18-06-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ειδών εστίασης (ειδών αρτοζαχαροπλαστείου) 2018»
Καθαρή αξία 31.815,80 € συν ΦΠΑ (13% και 24%) 6.789,62, δηλαδή συνολική αξία: 38.605,42 € (καθαρή αξία ομάδων: Α1: 1.706,50€, Α2: 6.657,00€, Α3: 3.094,00€, Β1: 16.313,00€ και Β2: 4.045,30€).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 03-07-2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
 
14-06-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 52.750,00€ συν ΦΠΑ 12.060,00€ (24%), δηλαδή συνολική αξία: 65.410,00 € (καθαρή αξία ομάδων: Α: 26.100,00€, Β: 6.480,00€, Γ: 4.770,00€, Δ: 3.000,00€, Ε: 5.000,00€, ΣΤ: 7.400,00€).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 27/6/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
14-06-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο πρώην Διαπολιτισμικό σχολείο Πυλαίας και σε υπηρεσίες του Δήμου»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 15.000,00€ συν ΦΠΑ (24%) 3.600,00€, δηλαδή συνολική αξία: 18.600,00 €  (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 13.840,00€ Ομάδα Β: 1.160,00€).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 27/6/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
14-05-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
Καθαρή αξία 19.877,71€ συν ΦΠΑ 118,80€ (6%), 1.527,40€ (13%) και 1.475,64€ (24%), δηλαδή συνολική αξία: 22.999,55 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 30-5-2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
 
09-05-2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την  προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
09-05-2018
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Βρέθηκαν 271 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς