Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προμηθειών
26-11-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
Η προμήθεια «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» αφορά τα νομικά πρόσωπα Κέντρου Κοιν. Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ), Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβ/ντος (ΚΕΠΑΠ) του Δήμου, τις σχολικές επιτροπές Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, τις υπηρεσίες του Δήμου, την Αντιδημαρχία αθλητισμού και τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 26.11.2019, 08 :00 μ.μ.
Αριθ. Διακήρυξης: 23/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82078 (Τμήμα 1)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82079 (Τμήμα 2)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 82080 (Τμήμα 2)
24-10-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Φυσικού Αερίου για χρονική περίοδο δύο (2) ετών»
Αριθ. Διακήρυξης: 19/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  80658

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια «Φυσικού Αερίου για χρονική περίοδο δύο (2) ετών» για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, σύμφωνα με την Α.Π.31471/17.09.2019 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 25/10/2019.
23-10-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και τις Σχολικές Επιτροπές»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για  την «Προμήθεια  ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας
(ΚΕΚΠΑΠ) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και τις Σχολικές Επιτροπές»
 
24-09-2019
Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού και Γραφικής ύλης - λοιπών υλικών Γραφείου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ-ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Αριθ. Διακήρυξης: 17/2019
 
24-09-2019
Προμήθεια Αλατιού οδικών δικτύων 2019-2020
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Προμήθεια Αλατιού οδικών δικτύων 2019-2020
Αριθ. Διακήρυξης: 16/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 78909
28-08-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών»
Καθαρή αξία 26.000,00€ συν ΦΠΑ 24% 6.240,00€, δηλαδή συνολική αξία: 32.240,00 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 10 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
06-08-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας»
Αριθ. Διακήρυξης: 13/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 78383
Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης: Η προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας».
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 07.08.2019.
05-08-2019
ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:«ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ.».
Διαβούλευση με τίτλο Προμήθεια : « Οχημάτων με σύγχρονες μονάδες  κίνησης με στόχο την μείωση της  ατμοσφαιρικής ρύπανσης.» για χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.
09-07-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την «Προμήθεια αντιγράφων αγαλμάτων»
Καθαρή αξία 40.320,00€ συν ΦΠΑ 24% 9.676,80€, δηλαδή συνολική αξία: 49.996,80 € (50.000,00€ με στρογγυλοποίηση).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 23 Ιουλίου 2019, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
18-03-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ηλεκτρολογικού υλικού 2019»
Καθαρή αξία 48.208,87€ συν ΦΠΑ 11.570,13€ (24%), δηλαδή συνολική αξία: 59.779,00 € (καθαρή αξία ομάδων: Α: 34.653,25€, Β: 13.555,62€).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:30π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.nitsou@pilea-hortiatis.gr.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 5 Απριλίου 2019, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
07-03-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Φυσικού Αερίου για την χρονική περίοδο 2019-2021»
Αριθ. Διακήρυξης: 2/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  71227
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «Φυσικού Αερίου για την χρονική περίοδο 2019-2021» για τον Δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, σύμφωνα με την αριθ. 65/2018 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 8/3/2019..
04-03-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή»
Αριθ. Διακήρυξης: 6/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 71269
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 80.645,00€ πλέον 19.354,80€ ΦΠΑ 24% και συνολικού ποσού 99.999,80 €.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 05.03.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 29.032019 και ώρα 15:00:00 μ.μ.
19-02-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Προμήθεια των ειδών της Ομάδας Α: «Προμήθεια-Τοποθέτηση Εξοπλισμού Παιδικών Χαρών στα πλαίσια του Προγράμματος Φιλόδημος ΙΙ» και της Ομάδας Β: «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»
Αριθ. Διακήρυξης: 1/2019
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  70489 (Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):  70490 (Ομάδα Β)
Καθαρή συνολική αξία 354.813,00€ συν ΦΠΑ 24% 85.155,12 €, δηλαδή συνολική αξία 439.968,12€ και αναλυτικά
Ομάδα Α: Εκτιμώμενη αξία 303.568,12 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και
Ομάδα Β: Εκτιμώμενη αξία 136.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 20.02.2019 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 28.03.2019 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

03-01-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Ενός (1) ελαστικοφόρου εκσκαφέα-φορτωτή» (ομάδα 1 της αριθ. 51/2018 μελέτης) από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 4/1/2019, 08:00:00 π.μ.
Καθαρή αξία: 92.000,00€, συν ΦΠΑ 24% 22.080,00€, δηλαδή συνολική αξία 114.080,00 €.
Χρηματοδότηση: πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και ίδιοι πόροι.
21-12-2018
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ».
ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ - ΦΟΡΤΩΤΗ».
26-11-2018
Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον εξοπλισμό των σχολικών βιβλιοθηκών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορίες: Α. Ζωγόγιαννη Τηλ. Επικοινωνίας:2310331317                                        Πανόραμα, 26/11/2018             ...
26-11-2018
Προμήθεια βιβλίων για τον εξοπλισμό των σχολικών βιβλιοθηκών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πληροφορίες: Α. Ζωγόγιαννη Τηλ. Επικοινωνίας:2310331317                                        Πανόραμα, 26/11/2018             ...
20-11-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την "Προμήθεια Αλατιού οδικών δικτύων"
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21.11.2018.
Αριθ. Διακήρυξης:  42/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 66892
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:Καθαρή αξία: 66.150,00€, συν ΦΠΑ 24% 15.876,00€, δηλαδή συνολική αξία 82.026,00€ .
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών:      21.11.2018 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 13.12.2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ
07-11-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2018-2019»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 59.734,00€ συν ΦΠΑ 14.336,16€ (24%), δηλαδή συνολική αξία: 74.070,16 € (καθαρή αξία ομάδων: Α: 49.105,00€, Β: 10.629,00€).
Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 20/11/2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
24-10-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Μηχανημάτων και υλικών για κηπουρικές και λοιπές εργασίες συντήρησης»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 19.264,60 € συν ΦΠΑ (24%) 4.623,50 €, δηλαδή συνολική αξία: 23.888,10 (καθαρή αξία ομάδων:
1: 12.091,00€, 2: 2.416,60€, 3: 2.419,00€ και 4: 2.338,00€).
Διενέργεια διαγωνισμού και αποσφράγιση προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 7/11/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
Βρέθηκαν 288 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 40.Πρώτη 12345678 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
   
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
                 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια


-->Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς