Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
19-07-2018
Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης στα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ                                     Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Πληροφορίες: Α. Ζωγόγιαννη Τηλ. Επικοινωνίας:2310331317              &nb...
06-06-2018
Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Ο διαγωνισμός αφορά την εργασία «Καθαρισμός και σάρωση οδών και κοινοχρήστων χώρων  των Δ.Ε Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη», σύμφωνα με την αριθ. 18/2018 επικαιροποιημένη Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης
01-06-2018
Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα Δ.Ε. Χορτιάτη
Η παρούσα διαγωνιστική διαδικασία αφορά την εργασία με τίτλο «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα Δ.Ε. Χορτιάτη», σύμφωνα με την αριθ.30/2018 μελέτη της Διεύθυνσης Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στην οποία περιλαμβάνονται οι τεχνικές προδιαγραφές της εργασίας. 
10-05-2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2018».
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
03-05-2018
AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2Α, εδάφιο β του Ν. 3316/2005, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 4014/2011 και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 377 παρ.40 του Ν.4412/2016 και την υπ’ αριθμ. 190/2018 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι ο μελετητής κος Παπαδόπουλος Θεόδωρος Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός και η μελετήτρια κα. Χατζηαθανασίου Αναστασία Πολιτικός μηχ/κός, κατέθεσαν δωρεάν και χωρίς αντάλλαγμα, με τις υπ’αρ.πρωτ.: 12405/02-05-2018 και 12391/ 02-05-2018 αιτήσεις τους αντίστοιχα, την ΜΕΛΕΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ο πρώτος και την ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ η δεύτερη, στα πλαίσια της συνολικής μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου και γυμναστηρίου Άρσης βαρών ΔΑΚ Πυλαίας» στην Δ.Ε. Πυλαίας.
Η ανακοίνωση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στην ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σύμφωνα με τις αναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου μέσα σε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης, να μπορεί ο κάθε ενδιαφερόμενος να λάβει γνώση και να υποβάλει παρατηρήσεις επί της προαναφερόμενης μελέτης. Οι μελέτες διατίθεται στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, κ. Σ. Παπαδοπούλου για στατικά, κ. Α. Μπουζούδης για τα Η/Μ).
Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα τεθούν υπόψη του Αρμόδιου Τεχνικού Συμβουλίου.
30-04-2018
Υλοποίηση των υπηρεσιών φιλοξενίας σε κατασκήνωση α)παιδιών τυπικής ανάπτυξης και β)ατόμων με ειδικές ανάγκες Αριθ. Διακήρυξης: 17/2018
«Υλοποίηση των υπηρεσιών φιλοξενίας σε κατασκήνωση α)παιδιών τυπικής ανάπτυξης και  β)ατόμων με ειδικές ανάγκες» σύμφωνα με την αριθ. 32/2018 μελέτη  –τεχνική  έκθεση -τεχνικές προδιαγραφές, της Δ/νσης  Απασχόλησης –Κοιν. Προστασίας Υγείας και Παιδείας με τίτλο «μελέτη για υπηρεσίες φιλοξενίας σε κατασκήνωση  α)παιδιών τυπικής ανάπτυξης και β)ατόμων με ειδικές ανάγκες, ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.963,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
11-04-2018
Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την εργασία «Στατική Φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού, Νέου Αμαξοστασίου Πυλαίας-Πανοράματος και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών»
Πρόσβαση στα έγγραφα σύμβασης:
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 12.04.2018, 08:00 π.μ.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του ΕΣΗ∆ΗΣ µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr στην οποία οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις προφορές τους.
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 12.04.2018 και ώρα 08.00:00 π.µ.
Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 04.05.2018 και ώρα 15:00:00 μ.μ.

11-04-2018
Περισυλλογή-φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περισυλλογή-φιλοξενία αδέσποτων ζώων
Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος                                                                    
Αριθ. Διακήρυξης: 13/2018
11-04-2018
Περισυλλογή-φιλοξενία αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Περισυλλογή-φιλοξενία αδέσποτων ζώων 
Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας                                                                    
Αριθ. Διακήρυξης: 12/2018
09-03-2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Πολιτιστικών κτιρίων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 54.000,00 € συν 12.960,00 € ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική αξία: 66.960,00€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 27 Μαρτίου  2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
06-03-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για τo έργο "Growing Social" του προγράμματος INTERREG
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Παροχή Υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ίδρυσης Δομών Στήριξης στη Διασυνοριακή Περιοχή -‘Growing Social’» του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα–Βουλγαρία» 2014-2020.
20-02-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη “Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου”»
Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη “Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου”», σύμφωνα με την αριθ. 61/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 06/03/2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
09-02-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για "Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη".
Αριθ. Διακήρυξης: 4/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 54133 (ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 54134 (ομάδα Β)
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 09.02.2018.
Κριτήρια ανάθεσης σύμβασης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή συνολική αξία 1.656.000,00€ πλέον  ΦΠΑ 24% 397.440,00€, ήτοι συνολική αξία: 2.053.440,00€.
(Ομάδα Α: 1.104.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24% και Ομάδα Β: 552.000,00€ άνευ ΦΠΑ 24%).

06-02-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υλοποίηση των υπηρεσιών α)Περίθαλψη -στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και β) Περίθαλψη-στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος»
Ο διαγωνισμός αφορά την υλοποίηση των υπηρεσιών α)Περίθαλψη στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και β) Περίθαλψη στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος, σύμφωνα με τις 81 & 91/2017 μελέτες –τεχνικές εκθέσεις-τεχνικές προδιαγραφές,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 32.996,40€ & 74.393,80€ αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Το αντικείμενο της σύμβασης διακρίνεται σε δύο ομάδες
Ομάδα Α: Περίθαλψη στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη και
Ομάδα Β: Περίθαλψη στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος
17-01-2018
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη “Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου”»
Ο διαγωνισμός αφορά την υπηρεσία «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη “Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου”», σύμφωνα με την αριθ. 61/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 31/01/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
27-10-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στο γήπεδο Πυλαίας»
Καθαρή αξία 20.000,00€ συν ΦΠΑ (24%) 4.800,00€, δηλαδή συνολική αξία: 24.800,00 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 10/11/2017, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
25-10-2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την Περίθαλψη-Στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας Αριθ. Διακήρυξης: 34/2017
 Περίθαλψη-Στείρωση αδέσποτων ζώων Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας,
αριθ.μελέτης 69/2017 της Διεύθυνσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης Τμήμα Περιβάλλοντος-Πρασίνου, με τίτλο «Περίθαλψη - Στείρωση αδέσποτων ζώων  Δημ. Εν. Πυλαίας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.798,76 €,  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
Αριθ.διακήρυξης 34/2017.
20-10-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την υπηρεσία «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για χρονικό διάστημα 90 ημερών»
Αριθ. Διακήρυξης: 33/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 47508
Καθαρή αξία: 139.500,00€, συν ΦΠΑ 33.480,00€, δηλαδή συνολική αξία 172.980,00 €.
Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της υπηρεσίας.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20.10.2017, 16:00:00 μ.μ.
28-09-2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ» Προϋπολογισμού 48.129,17 Ευρώ
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,
για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ελαιορέματος»,
με αρ. μελέτης 53/2017 και προϋπολογισμό 48.129,17 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

1. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.......
08-09-2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση δράσης χωριστής συλλογής μεταχειρισμένων ειδών ιματισμού, ένδυσης - υπόδησης και λοιπών υφασμάτινων υλικών, με την εγκατάσταση κατάλληλου δικτύου ειδικών κάδων ανακύκλωσης, στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη
Βρέθηκαν 284 εγγραφές, εμφανίζονται από 21 έως 40.Πρώτη 12345678 ΤελευταίαSmart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
             
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                     
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς