Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Έργων
22-11-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Διαγραμμίσεις Οδών 2018-19 » Προϋπολογισμού 109.997,97 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διαγραμμίσεις Οδών 2018-19».....
07-11-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 2018» Προϋπολογισμού 26.,810,05 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ 2018»....
05-11-2018
ΔΙAKΗΡΥΞΗ ANΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Πλατειών 2018», ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 220.000,00€ με ΦΠΑ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2018», αρ. μελ. 53/2018., προϋπολογισμού 220.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)....
01-11-2018
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ANΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ “ΛΙΤΣΑ ΦΩΚΙΔΗ”», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 380.000,00 ΕΥΡΩ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 (147Α΄), για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ “ΛΙΤΣΑ ΦΩΚΙΔΗ”», με αρ. μελ. 11/2018 και προϋπολογισμό 380.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, η συνολική αξία των οποίων, συμπεριλαμβανομένων Γ.Ε. & Ο.Ε, απροβλέπτων και απολογιστικών, ανέρχεται στο ποσό των 306.451,61 Ευρώ (CPV: 45212340-1)......
18-10-2018
Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας ανάθεσης του έργου "Αποχέτευση Οικισμών Δ.Ε. Χορτιάτη"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ», αρ. μελ. 73/2016, προϋπολογισμού 8.722.233,73 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. & Ο.Ε. και απρόβλεπτα για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  (CPV:  45232400-6)....
08-10-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2018» Προϋπολογισμού 220.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2018», προϋπολογισμού 220.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ....
19-09-2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ “ΛΙΤΣΑ ΦΩΚΙΔΗ”», συνολικού προϋπολογισμού 380.000,00 Ευρώ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει Ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση αίθουσας “Λίτσα Φωκίδη”», προϋπολογισμού 380.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, τάξης Α2 και άνω, και έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ, τάξης Α2 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί σε υφιστάμενους χώρους του Δημαρχιακού Συγκροτήματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, στη διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21 στο Πανόραμα. 
18-09-2018
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2018
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου ««ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2018» αρ. μελ. 17/2018., προϋπολογισμού 161.200,00 Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και
απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 130.000,00 Ευρώ για έργα
κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7).
2. Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302.720-734, 2313 302700, 2310332144
Fax : 2310 334191, 2310332144
e-mail :g.ioannidis @pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : GR122
3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της
πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου
www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες- Αρμόδιος υπάλληλος : Ιωαννίδης Γεώργιος, Πολιτικός μηχανικός
τηλ.: 2310332144, FAX επικοινωνίας: 2310 334191, 2310332144
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017.
4. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα.
5. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Διοικητικά όρια Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Κωδικός NUTS : GR122
6. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
7. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7).
Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα αφορούν :
Τις εργασίες συντήρησης Σχολικών Κτιρίων της Δ.Ε. Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα
οποία έχουν καταγραφεί κυρίως προβλήματα από τους Διευθυντές των σχολείων, τους Συλλόγους
Γονέων & Κηδεμόνων και από επί τόπου αυτοψίες, και αφορούν οικοδομικές και
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες συντήρησης, όπως αξιολογήθηκαν, επιλέχτηκαν κατά προτεραιότητα
και εγκρίθηκαν από την Διοίκηση του Δήμου.
14-09-2018
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.    Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ», αρ. μελ. 27/2018, προϋπολογισμού 50.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε., απρόβλεπτα & απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 40.322,52 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7).
2.    Αναθέτουσα Αρχή :
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού)
Ταχ. Δ/νση : Α. Σαμανίδη 21, 55236
Τηλέφωνο : 2313 302721, 2313 302700
Τηλεομοιοτυπία : 2310 334191
Η. Ταχυδρ : l.petropoulou@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL 522 (Previously used code GR122)
3.    Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης :
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Οικοδομικών Έργων.
Αφορά δε, την συντήρηση & αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου πέριξ του Ηρώου Πανοράματος στο Ο.Τ. 22, αρ. τεμαχίου 97, στην περιοχή Συνοικισμού Πανοράματος της Δημοτικής Ενότητος Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη & αναπτύσσεται εντός μίας σαφώς οριοθετημένης περιοχής του εν λόγω τεμαχίου αφορώντας συντηρήσεις υφισταμένων διαμορφώσεων. Η μερική αποκατάσταση των υφιστάμενων επιστρώσεων δαπέδων, με την κατάλληλη προσαρμογή των κλίσεων ώστε να είναι ευκολότερη η πρόσβαση μέσω του πεζοδρομίου της οδού Ηρώου, συνδυάζεται ταυτόχρονα με την απόδοση του χώρου πέριξ του Ηρώου ελεύθερου επιπρόσθετων διαμορφώσεων, δεδομένου ότι ο υφιστάμενος σχεδιασμός του είναι προϊόν μιας συγκεκριμένης προσέγγισης που αντανακλά την αισθητική των δεκαετιών 1950 - 1960.
4.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Λ. Πετροπούλου τηλ.: 2313 312721, FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
5.    Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 5η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, Φιλίππου 52 & Θερμοπυλών, Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
31-08-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ» Προϋπολογισμού 10.815.570,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ», προϋπολογισμού  10.815.570,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ.
20-08-2018
Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο Νικάνορος - Βεργίνας Δ.Ε. Πυλαίας καθώς και στο κόμβο Φιλίππου - Πανοράματος Δ.Ε. Πανοράματος
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1.    Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο Νικάνορος - Βεργίνας Δ.Ε. Πυλαίας καθώς και  στο κόμβο  Φιλίππου - Πανοράματος Δ.Ε. Πανοράματος», αρ. μελ. 16/2018, προϋπολογισμού 210.00,00 Ευρώ (CPV: 45316200-7, 45233260-9). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
2.    Αναθέτουσα Αρχή:
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36
Τηλ. : 2313 302737, 2313 302700
Fax :   2310 334191
e-mail : i.papageorgiou@pilea-hortiatis.gr, g.giannakos@pilea-hortiatis.gr
(URL): http://www.pilea-hortiatis.gr
Κωδικός NUTS : EL522
3.    Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης:
Το έργο ανήκει στην κατηγορία των Έργων Οδοποιίας και στην κατηγορία των Ηλεκτρομηχανολογικών.
Το έργο αφορά κυκλοφοριακή διαμόρφωση και εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης σε κόμβους των Δημοτικών Ενοτήτων (Δ.Ε.) Πυλαίας και Πανοράματος και συγκεκριμένα σε κόμβο της οδού Πανοράματος - Θέρμης με την οδό Φιλίππου στη Δ.Ε. Πανοράματος καθώς  και στον κόμβο των οδών Βεργίνας – Νικάνορος – Γεννηματά στη Δ.Ε. Πυλαίας.
4.    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου  www.pilea-hortiatis.gr  Πληροφορίες: Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ι.Παπαγεωργίου, Γ.Γιαννακός  τηλ.: 2313 302737, 302746 , FAX επικοινωνίας: 2310 334191.
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017.
5.    Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 05/09/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00πμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης  των προσφορών ορίζεται η 11/09/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ.

10-08-2018
ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΑΡΓΥΡΟ> ΣΤΗ ΔΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό,

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,

για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης

«ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΑΡΓΥΡΟ> ΣΤΗ ΔΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»,

με αρ. μελέτης 02/2018 και προϋπολογισμό 17.491,32 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

 

1.      Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 5η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1 (χώρος συνεδριάσεων στο υπόγειο), στη Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.

2.        Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

3.        Οι προσφέροντες πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Μελετητών ή Γραφείων Μελετών, στην κατηγορία μελέτης 20 (Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες), πτυχία τάξεων Α’ και άνω.

Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε λοιπά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα Μητρώα του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

4.      Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι δέκα (10) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

5.      Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

6.      Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

7.      Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302641 ή στο fax: 2313302690 (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Δ. Καραθάνου).

8.      Όλα τα έγγραφα της σύμβασης, διατίθενται από την ιστοσελίδα του Δήμου: http://www.pilea-hortiatis.gr

09-08-2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΞ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Το έργο θα εκτελεσθή στην Δ.Ε Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
01-08-2018
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2018
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2018», αρ. μελ. 13/2018., προϋπολογισμού 243.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 195.967,74 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7). 2. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού) Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36 Τηλ. : 2313 302720-734, 2313 302700 Fax : 2310 334191 e-mail : m.terzidou@pilea-hortiatis.gr (URL): http://www.pilea-hortiatis.gr Κωδικός NUTS : GR122 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες: Αρμόδιος υπάλληλος : Μυρτώ Τερζίδου, Αρχιτέκτονας μηχανικός τηλ.: 2313 312720, FAX επικοινωνίας: 2310 334191. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017. 4. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 5. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Διοικητικά όρια Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Κωδικός NUTS : GR122 6. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης : 7. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7). Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα αφορούν : Τις εργασίες συντήρησης Σχολικών Κτιρίων της Δ.Ε. Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα οποία έχουν καταγραφεί κυρίως προβλήματα από τους Διευθυντές των σχολείων, τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και από επί τόπου αυτοψίες, και αφορούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες συντήρησης, όπως αξιολογήθηκαν, επιλέχτηκαν κατά προτεραιότητα και εγκρίθηκαν από την Διοίκηση του Δήμου. 8. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 195.967,13 Ευρώ, η πρόβλεψη απολογιστικών εργασιών ανέρχεται σε 0,61 Ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 47.032,26 Ευρώ.
01-08-2018
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2018
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2018», αρ. μελ. 15/2018., προϋπολογισμού 246.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα και απολογιστικά ανέρχεται στο ποσό των 198.387,10 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7). 2. Αναθέτουσα Αρχή : ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού) Ταχ. Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, 552 36 Τηλ. : 2313 302.720-736, 2313 302700 Fax : 2310 334191 e-mail : m.terzidou@pilea-hortiatis.gr (URL): http://www.pilea-hortiatis.gr Κωδικός NUTS : GR122 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν, ελεύθερη, πλήρη, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, στο ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου www.pilea-hortiatis.gr Πληροφορίες- Αρμόδιος υπάλληλος : Μυρτώ Τερζίδου, Αρχιτέκτονας μηχανικός τηλ.: 2313 312720, FAX επικοινωνίας: 2310 334191. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί σύμφωνα με το ΦΕΚ Β΄4534/21-12-2017. 4. Η σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα. 5. Τόπος εκτέλεσης του έργου: Διοικητικά όρια Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Κωδικός NUTS : GR122 6. Περιγραφή αντικειμένου Δημόσιας Σύμβασης : 7. Το έργο ανήκει στην κατηγορία των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (CPV: 45000000-7). Συνοπτικά τα προτεινόμενα έργα αφορούν : Τις εργασίες συντήρησης Σχολικών Κτιρίων της Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα οποία έχουν καταγραφεί κυρίως προβλήματα από τους Διευθυντές των σχολείων, τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων και από επί τόπου αυτοψίες, και αφορούν οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες συντήρησης, όπως αξιολογήθηκαν, επιλέχτηκαν κατά προτεραιότητα και εγκρίθηκαν από την Διοίκηση του Δήμου. 8. Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 198.147,20 Ευρώ η πρόβλεψη απολογιστικών εργασιών ανέρχεται σε 239,90 Ευρώ. Ο αναλογούν ΦΠΑ ανέρχεται σε 47.612,90 Ευρώ.
 
31-07-2018
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», αρ. μελ. 12/2018 με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.
1. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.
2. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302728, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Χριστίνα Θεοχάρη.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 31-08-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00πμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 6-09-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 έως 14:00.
4. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην :
Α2 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
Α1 τάξης και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν επίσης ενώσεις οικονομικών φορέων εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ :
Α1 τάξη ΚΑΙ ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 1(ε) και 3(β) του άρθρου 76 του Ν. 4412/16,
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.226,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή Πυλαίας-Χορτιάτη.
18-07-2018
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αγωγού ομβρίων υδάτων στην οδό Κολοκοτρώνη στο Φίλυρο» προϋπολογισμού 29.773,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ


1. Διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ», αρ. μελ. 22/2018, προϋπολογισμού 29.773,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 24.010,48 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  (CPV:  45232130-2)....

17-07-2018
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.750.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη
διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση εκτέλεσης του έργου με τίτλο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2018», αρ. μελ. 6/2018, προϋπολογισμού 1.750.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.411.290,33 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV:  45233141-9, 45233142-6, 45233220-7, 45233222-1).....
12-07-2018
Διακήρυξη Ανοικτής διαδικασίας μέσω του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή οδού Ίμβρου στη Δ.Ε. Πυλαίας» προϋπολογισμού 194.555,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ», αρ. μελ. 63/2017, προϋπολογισμού 194.555,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 156.899,46 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ  (CPV:  45233222-1)...
21-06-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2018». Προϋπολογισμού 161.200,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2018»....
Βρέθηκαν 176 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 60.Πρώτη 12345678 Τελευταία

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
             
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                     
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς