Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προμηθειών
28-08-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Ανταλλακτικών για την συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για τα έτη 2018-2019-2020»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 29.8.2018.
 
Καθαρή συνολική αξία  494.658,00€ συν ΦΠΑ 24% 118.717,92€, δηλαδή συνολική αξία 613.375,92€.
01-08-2018
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων στα σχολεία της Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Πληροφορίες: Α. Ζωγόγιαννη Τηλ. Επικοινωνίας:2310331317                                        Πανόραμα, 1/8/2018        ...
31-07-2018
Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2018-Μάρτιος 2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το χρονικό διάστημα  Δεκέμβριος 2018-Μάρτιος 2020»
Αριθ. Διακήρυξης:  28/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 62337(Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ):62338 (Ομάδα Β)

19-07-2018
Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους καθαριστές σχολείων με σύμβαση μίσθωσης έργου σχολικού έτους 2018-2019.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Πληροφορίες: Α. Ζωγόγιαννη Τηλ. Επικοινωνίας:2310331317                                        Πανόραμα, 19/7/2018          ...
13-07-2018
Προμήθεια τόνερ και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φαξ των σχολείων της Α/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη Πληροφορίες: Α. Ζωγόγιαννη Τηλ. Επικοινωνίας:2310331317                                        Πανόραμα, 13/7/2018         ...
28-06-2018
Προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 29.06.2018, 08:00 μ.μ.
 Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:Η προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου Πυλαίας».
Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο των ειδών (55.825 γεύματα) της από 12.03.2018 μελέτης.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης Καθαρή αξία 167.475,00 € πλέον 40.194,00 € Φ.Π.Α 24% και συνολικού ποσού 207.669,00 €.
18-06-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ειδών εστίασης (ειδών αρτοζαχαροπλαστείου) 2018»
Καθαρή αξία 31.815,80 € συν ΦΠΑ (13% και 24%) 6.789,62, δηλαδή συνολική αξία: 38.605,42 € (καθαρή αξία ομάδων: Α1: 1.706,50€, Α2: 6.657,00€, Α3: 3.094,00€, Β1: 16.313,00€ και Β2: 4.045,30€).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 03-07-2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία (δυνητικά) των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους.
 
14-06-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Περιφερειακών Συσκευών»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 52.750,00€ συν ΦΠΑ 12.060,00€ (24%), δηλαδή συνολική αξία: 65.410,00 € (καθαρή αξία ομάδων: Α: 26.100,00€, Β: 6.480,00€, Γ: 4.770,00€, Δ: 3.000,00€, Ε: 5.000,00€, ΣΤ: 7.400,00€).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 27/6/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
14-06-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο πρώην Διαπολιτισμικό σχολείο Πυλαίας και σε υπηρεσίες του Δήμου»
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:
Καθαρή αξία 15.000,00€ συν ΦΠΑ (24%) 3.600,00€, δηλαδή συνολική αξία: 18.600,00 €  (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 13.840,00€ Ομάδα Β: 1.160,00€).
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 27/6/2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
14-05-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
Καθαρή αξία 19.877,71€ συν ΦΠΑ 118,80€ (6%), 1.527,40€ (13%) και 1.475,64€ (24%), δηλαδή συνολική αξία: 22.999,55 €.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 30-5-2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
 
09-05-2018
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την  προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
09-05-2018
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου για την Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
03-05-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Μέσων ατομικής προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2018»
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 4/5/2018, 08:00:00 π.μ.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία: 71.052,00€, συν ΦΠΑ 17.052,48€, δηλαδή συνολική αξία 88.104,48 € (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 28.734,00€, Ομάδα Β: 42.318,00€).
26-04-2018
Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανημάτων, ανταλλακτικών αναλωσίμων και λοιπών υλικών για κηπουρικές και λοιπές εργασίες 2016» για τα είδη της ομάδας Β2 της αριθ.61/2017 μελέτης
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:Καθαρή αξία 12.096,60 € συν 2.903,18 € ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική αξία: 14.999,78€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 9 Μαϊου ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού
10-04-2018
Προμήθεια α) φωτοτυπικού υλικού και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
Προμήθεια α) φωτοτυπικού υλικού και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου
Αριθ. Διακήρυξης:   11/2018
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 55816 για Ομάδα A -   Φωτοτυπικού υλικού
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 55817 για Ομάδα B -    Γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου
 
07-03-2018
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Μηχανημάτων, ανταλλακτικών αναλωσίμων και λοιπών υλικών για κηπουρικές και λοιπές εργασίες 2016 για τα είδη της ομάδας Β2 της αριθ.61/2017 μελέτης.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης:Καθαρή αξία 12.096,60 € συν 2.903,18 € ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολική αξία: 14.999,78€.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 20.03.2018  2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού
02-03-2018
Προκήρυξη σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού υλικού 2018"
Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2018» και υποδιαιρείται σε ομάδες (τμήματα):
Ομάδα Α: Λαμπτήρες, φωτιστικά και προβολείς και
Ομάδα Β: Αναλώσιμο ηλεκτρολογικό υλικό, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή των ειδών που περιλαμβάνεται στην αριθ. 2/2018 Μελέτη της ΔΚΠΑ.
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β) είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ομάδα.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 59.944,20€ συν ΦΠΑ (24%) 14.386,61€, δηλαδή συνολική αξία: 74.330,81 €  (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 47.218,66€ Ομάδα Β: 12.725,54€)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 16-3-2018, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
06-02-2018
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο πρώην Διαπολιτισμικό σχολείο Πυλαίας και σε υπηρεσίες του Δήμου»
Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στο πρώην Διαπολιτισμικό σχολείο Πυλαίας και σε υπηρεσίες του Δήμου» και υποδιαιρείται σε ομάδες (τμήματα):
Ομάδα Α: Διαπολιτισμικό σχολείο και
Ομάδα Β: Υπηρεσίες του Δήμου.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 15.000,00€ συν ΦΠΑ (24%) 3.600,00€, δηλαδή συνολική αξία: 18.600,00 €  (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 13.540,00€ Ομάδα Β: 1.460,00€)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 21.2.2018, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
18-12-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Eιδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
Αριθ. Διακήρυξης: 39/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 50857 (Τμήμα 1)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 50872 ( Τμήμα 2)

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 14-12-2017, 08 :00 μ.μ.

Αντικείμενο της δημόσιας σύμβασης:  Η προμήθεια «ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τα νομικά πρόσωπα Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας (ΚΕΚΠΑΠ), Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (ΚΕΠΑΠ) του Δήμου, τις σχολικές επιτροπές Α΄ βάθμιας και Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, τις υπηρεσίες του Δήμου και τη λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου.

07-11-2017
Προμήθεια αλατιού οδικών δικτύων(προκήρυξη σύμβασης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού)
Αριθ. Διακήρυξης:   38/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 48085
Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια «Αλατιού οδικών δικτύων», σύμφωνα με την αριθ. 73/2017 Μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Υποβάλλονται προσφορές για το σύνολο της προμήθειας. Προσφορές που αναφέρονται σε μέρος της προμήθειας δεν γίνονται αποδεκτές.Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από   8.11.2017, 16:00:00 μ.μ.Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr).
Βρέθηκαν 283 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 60.Πρώτη 12345678 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς