Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προμηθειών
27-10-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 47867 
Καθαρή αξία 40.516,62€ συν 5.267,16€ ΦΠΑ, ήτοι συνολική αξία: 45.783,78€.
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας, που περιγράφεται στην αριθ. 64/2017 αναθεωρημένη Μελέτη (Ζ’  Ομάδα της  96/2016 μελέτης) του τμήματος Προμηθειών.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 26-10-2017, 08:00 π.μ.
20-10-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος-Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για χρονικό διάστημα 90 ημερών»
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 47493 (Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 47494 ( Ομάδα Β)
Καθαρή αξία: 70.200,00€, συν ΦΠΑ 16.848,00€, δηλαδή συνολική αξία 87.048,00 € (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 24.930,00€, Ομάδα Β: 45.270,00€).
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο των ειδών της μίσθωσης, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β) είτε για το σύνολο των ειδών μόνο της Α ή μόνο της Β ομάδας.
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 20.10.2017, 16:00:00 μ.μ.
18-10-2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μηχανημάτων, ανταλλακτικών αναλωσίμων και λοιπών υλικών για κηπουρικές και λοιπές εργασίες 2016» για τα είδη των ομάδων Β2 και Β3 της αρ.71/2016 μελέτης
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μηχανημάτων, ανταλλακτικών αναλωσίμων και λοιπών υλικών για κηπουρικές και λοιπές εργασίες 2016» για τα είδη των ομάδων Β2 και Β3 της αρ.71/2016 μελέτης.
Αριθ. Διακήρυξης: 31/2017
03-10-2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια «Αθλητικού Υλικού»
Αριθ. Διακήρυξης:30/2017
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: 36.390,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
14-07-2017
Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο Γυμναστήριο Φιλύρου.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο Γυμναστήριο Φιλύρου»
Αριθ. Διακήρυξης: 25/2017.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 55.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
29-06-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου “Καραμπουρνιώτη” στη Δ.Ε. Πυλαίας και στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου στη Δ.Ε. Χορτιάτη»
Αριθ. Διακήρυξης: 23/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 43479 (Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 43480 ( Ομάδα Β)
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 29.6.2017, 16:00:00 μ.μ.
Ομάδα Α: Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου “Καραμπουρνιώτη” στη Δ.Ε. Πυλαίας,
Ομάδα Β: Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου στη Δ.Ε. Χορτιάτη, σύμφωνα με την αριθ. 49/2017 Μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Υποβάλλονται προσφορές είτε για το σύνολο της προμήθειας, δηλαδή και για τις δύο (2) ομάδες (Α και Β) είτε μόνο για την Α ή μόνο για την Β ομάδα.
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία: 147.420,00€, συν ΦΠΑ 35.380,80€, δηλαδή συνολική αξία 182.800,80 € (καθαρή αξία ομάδων: Ομάδα Α: 112.860,00€ Ομάδα Β: 34.560,00€).
28-06-2017
Πρόσκληση έτους 2017 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων/ Μελετητές Δημοσίου που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους της Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών....
22-06-2017
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου για τη Σχολική Επιτροπή B/θμιας Εκπαίδευσης
Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια α) φωτοτυπικού χαρτιού και συναφών ειδών και β) γραφικής ύλης & λοιπών υλικών γραφείου για τη Σχολική Επιτροπή B/θμιας Εκπαίδευσης
08-06-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο Γυμναστήριο Φιλύρου»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κεντρικής κλιματιστικής μονάδας στο Γυμναστήριο Φιλύρου»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 55.800,00€ ( συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%)

Αριθ. Διακήρυξης:  21/2017
02-06-2017
Μηχανήματα για κηπουρικές και λοιπές εργασίες 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μηχανημάτων για κηπουρικές και λοιπές εργασίες 2017»
Αριθ. Διακήρυξης:  20/2017
02-06-2017
Προμήθεια Κερκίδων στο σχολικό γυμναστήριο Φιλύρου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«Προμήθεια Κερκίδων στο σχολικό γυμναστήριο Φιλύρου»
Αριθ. Διακήρυξης: 19/2017
02-06-2017
Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας»
Αριθ. Διακήρυξης: 17/2017
Αριθ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 42446
09-05-2017
Προκήρυξη σύμβασης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια "Ηλεκτρολογικού υλικού 2017"
Αριθ. Διακήρυξης: 14/2017
Ο διαγωνισμός αφορά την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2017», Ομάδα Α: Λαμπτήρες, Φωτιστικά και Προβολείς, Ομάδα Β: Καλώδια, Μετασχηματιστές και Μικροϋλικά
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης: Καθαρή αξία 59.291,28€ συν 14.229,91€ ΦΠΑ (24%), ήτοι συνολική αξία 73.521,19 €.
Ομάδα Α: 45.304,89€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ομάδα Β: 28.216,30€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 23.5.2017, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού.
21-04-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου “Καραμπουρνιώτη” στη Δ.Ε. Πυλαίας και στο ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου στη Δ.Ε. Χορτιάτη»
Αριθ. Διακήρυξης: 9/2017
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 40693 (Ομάδα Α)
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 40694 ( Ομάδα Β)
Καθαρή αξία: 147.420,00€, συν ΦΠΑ 35.380,80€, δηλαδή συνολική αξία 182.800,80 €
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21.4.2017, 16:00:00 μ.μ.
21-04-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μηχανημάτων, ανταλλακτικών αναλωσίμων και λοιπών υλικών για κηπουρικές και λοιπές εργασίες 2016 για τα είδη των ομάδων Β2 και Β3»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 4.5.2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ
07-04-2017
Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την προμήθεια: "Ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2017"
Καθαρή αξία 53.716,80€ συν ΦΠΑ (24%) 9.275,20€, ήτοι συνολική αξία 62.992,00€
07-04-2017
Προμήθεια Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την προμήθεια «Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2017»
Καθαρή αξία: 88.708,00€, συν ΦΠΑ 21.289,92€, δηλαδή συνολική αξία 109.997,92 €
07-04-2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Επίπλων και εξοπλισμού αιθουσών πολλαπλών χρήσεων και βιβλιοθηκών καθώς και καθιστικών πάγκων για το αίθριο του Δημαρχείου».


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΙΘΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 99.957,64€ (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)
 
03-04-2017
Προμήθεια α)φωτοτυπικού υλικού & β) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Προμήθεια α)φωτοτυπικού υλικού &
β) γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»
Αριθ. Διακήρυξης: 5/2017
31-03-2017
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
Βρέθηκαν 282 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 80.Πρώτη 12345678 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς