Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
10-05-2017
Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού :Υλοποίηση των προγραμμάτων α)Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2017 και β) Παιδικές κατασκηνώσεις 2017
«Υλοποίηση των προγραμμάτων α)Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2017 και β) Παιδικές κατασκηνώσεις 2017», σύμφωνα με τις από 10-3-2017  μελέτες (τεχνικές εκθέσεις-τεχνικές προδιαγραφές) του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Απασχόλησης, Κοιν. Προστασίας, Υγείας και Παιδείας, με τίτλο «Κατασκηνώσεις ΑΜΕΑ 2017» και «Παιδικές κατασκηνώσεις 2017» αντίστοιχα
28-04-2017
«Παροχή υπηρεσιών ιατρικής υποστήριξης από ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ενός (1) έτους για τα μέλη των ΚΑΠΗ Πυλαίας & Φιλύρου του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη »
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης
Παιδείας (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.) Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη»
ανακοινώνει ότι
 
το ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας με τίτλο : «Παροχή
υπηρεσιών ιατρικής υποστήριξης από ιατρό Παθολόγο ή Γενικής Ιατρικής ενός (1) έτους για τα
μέλη των ΚΑΠΗ Πυλαίας & Φιλύρου του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη », ενδεικτικού
προϋπολογισμού 5.500,00 €.
27-04-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την εργασία «Εξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα Δ.Ε. Χορτιάτη»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 10.5.2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών)
21-04-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την Στατική Φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού, Νέου Αμαξοστασίου Πυλαίας -Πανοράματος και παρακολούθηση των κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα λοιπά έγγραφα σύμβασης διατίθενται από την πλατφόρμα του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr από 21-04-2017, 16:00 μ.μ.
Περιγραφή αντικειμένου δημόσιας σύμβασης: υποδιαιρείται σε τμήματα:
Τμήμα Α: στατική φύλαξη Δημαρχείου-Πολιτιστικού κτιρίου και παρακολούθηση των χώρων μέσω καμερών του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που διαθέτει ο δήμος στο Κεντρικό Δημαρχείο-Πολιτιστικό κτίριο στο Πανόραμα (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 40588 ),
Τμήμα Β: Στατική φύλαξη του νέου αμαξοστασίου Πυλαίας-Πανοράματος (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ: 40614), σύμφωνα με την αριθ. 93/2016 μελέτη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
20-04-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 03.05.2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ.
28-03-2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την παροχή υπηρεσιών για την ωρίμανση της «Αντικατάστασης του οδοφωτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με φωτιστικά νέας τεχνολογίας» Αριθ. Διακήρυξης: 3/2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την παροχή υπηρεσιών  
για την ωρίμανση της «Αντικατάστασης
του οδοφωτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
με φωτιστικά νέας τεχνολογίας»
Αριθ. Διακήρυξης: 3/2017
09-12-2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2017-2018-2019»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
για την «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 
για τα έτη 2017-2018-2019»

Αριθ. Διακήρυξης:  54/2016
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 29003 για Ομάδα A - Συντήρηση και επισκευή
Απορριμματοφόρων –Φορτηγών - Καλαθοφόρων - Καδοπλυντηρίων - Ημιφορτηγών
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 29004 για Ομάδα B - Συντήρηση και επισκευή
Λεωφορείων – Εκσκαφείς – φορτωτές-Τρακτέρ-Σαρώθρων -Επιβατικών –-Τρίκυκλα – Δίκυκλα
 

07-12-2016
Περισυλλογή Αποτέφρωση νεκρών ζώων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα έγγραφα της σύμβασης (μελέτη, διακήρυξη κλπ) είτε από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9:00π.μ.-14:00π.μ., είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν σχετικού ηλεκτρονικού αιτήματος στο e-mail: a.dalla@pilea-hortiatis.gr. 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου της Αναθέτουσας Αρχής, στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 21.12.2016, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00π.μ. έως 10:30 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού
04-11-2016
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

Αριθ. Διακήρυξης:  51/2016
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 29137
 
20-10-2016
ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Β/ΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παροχή Λογιστικής Υποστήριξης
 

07-10-2016
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016-ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 195.920,00€.
Αριθ. Διακήρυξης: 45/2016
Αριθ. Συστήματος (ΕΣΗΔΗΣ): 28476
30-09-2016
Ταχυμεταφορά εγγράφων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Ταχυμεταφορά εγγράφων», προϋπολογισμού 2.606,36 €  με το ΦΠΑ 24%.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 05.10.2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00μ.μ.
31-08-2016
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση – Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 2016-2017»
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Έχοντας υπόψη
1. Τις διατάξεις των άρθρων του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-16)
2. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87/07-06-2010)
3. Τις διατάξεις του το ν3463/06 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και τις διατάξεις
4. Την  35/2016 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη με τίτλο «Συντήρηση – Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 2016-2017», προϋπολογισμού 12.500,00 με ΦΠΑ
5. την 588/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας-Χορτιάτη
6. την 375/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Πυλαίας-Χορτιάτη,
7. την 1114/28493/23-8-16 απόφαση του Δημάρχου Πυλαίας- Χορτιάτη

και προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην ανάθεση της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση – Αποκατάσταση Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης 2016-2017», προϋπολογισμού 12.500,00 € (με 24% ΦΠΑ) καλεί τους ενδιαφερόμενους συντηρητές να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο της Δ.Τ.Υ στο 2ο όροφο Φιλίππου 52, ΤΚ 55535 Πυλαία...........
08-08-2016
Ετήσιας Συντήρησης & Υποστήριξης Εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικών/Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 28/80, για την εργασία της «Ετήσιας Συντήρησης & Υποστήριξης Εφαρμογών του Πληροφοριακού Συστήματος Διοικητικών/Οικονομικών  Υπηρεσιών του Δήμου», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  26.288,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)
03-08-2016
24ωρη Υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης “e-Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «24ωρη Υπηρεσία τηλεφωνικής υποστήριξης για την υλοποίηση της πράξης “e-Βοήθεια στο Σπίτι του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη”», ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.000,00 € ( μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 5/2016 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου.
03-08-2016
Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & γραπτής εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου 2016
Ο Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη,   ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  «Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & γραπτής εκτίμησης Επαγγελματικού κινδύνου 2016», ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.250,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), σύμφωνα με την αριθ. 32/2016 Μελέτη Τμήματος Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
28-07-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Εργασία καθαρισμού μοκετών των Παιδικών Σταθμών 2016»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 951,70 € συμπ. του Φ.Π.Α. 24%
28-07-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Εφαρμογές υγειονομικής κάλυψης των Δομών του ΚΕΚΠΑΠ 2016»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.736,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 24%
27-07-2016
Καθαρισμός των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Πολιτιστικών κτιρίων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει  πρόχειρο  μειοδοτικό διαγωνισμό, για την εργασία «Καθαρισμός των Δημοτικών Αθλητικών Εγκαταστάσεων και  Πολιτιστικών κτιρίων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€),  η οποία θα προκύψει από το  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρει ο διαγωνιζόμενος, επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της αριθ.87/2016 μελέτης ποσού  68.150,40 ευρώ με το ΦΠΑ. Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  ημέρα Πέμπτη,  04/08/2016.  Ώρα έναρξης υποβολής προσφορών η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης 10:30 π.μ. 
08-07-2016
Απόφραξη – συντήρηση δικτύων αποχέτευσης των σχολικών μονάδων
Απόφραξη – συντήρηση δικτύων αποχέτευσης των σχολικών μονάδων
Βρέθηκαν 297 εγγραφές, εμφανίζονται από 61 έως 80.Πρώτη 12345678 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς