Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Έργων
06-06-2018
Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας ανάθεσης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΑΦΡΟ» Προϋπολογισμού 1.986.155,00 Ευρώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΑΦΡΟ», αρ. μελ. 41/2017, προϋπολογισμού 1.986.155,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Η συνολική αξία των εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε  και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 1.601.738,01 Ευρώ για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ  (CPV:  45246400-7)....
06-06-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ» Προϋπολογισμού 29.773,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ»...
08-05-2018
Προκήρυξη διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στα σχολεία Δ.Ε. Χορτιάτη»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στα σχολεία Δ.Ε. Χορτιάτη», αρ. μελ. 84/2017 CPV: 45351000-2, προϋπολογισμού 97.258,90 Ευρώ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

1. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr.
2. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302737, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ι.Παπαγεωργίου.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 29/05/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ....
04-05-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης για την δημοπράτηση του έργου «Aσφαλτοστρώσεις οδών 2018» συνολικού προϋπολογισμού 1.750.000,00 ΕΥΡΩ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Aσφαλτοστρώσεις οδών 2018», συνολικού προϋπολογισμού 1.750.000,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ...
04-05-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο Νικάνορος - Βεργίνας Δ.Ε. Πυλαίας καθώς και στο κόμβο Φιλίππου - Πανοράματος Δ.Ε. Πανοράματος» Προϋπολογισμού 210.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στο κόμβο Νικάνορος - Βεργίνας Δ.Ε. Πυλαίας καθώς και  στο κόμβο  Φιλίππου - Πανοράματος Δ.Ε. Πανοράματος»....
27-04-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 194.555,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοικτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΙΜΒΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ»....
22-03-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΑΡΓΥΡΟ> ΣΤΗ ΔΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ <ΑΡΓΥΡΟ> ΣΤΗ ΔΚ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» Προϋπολογισμού 17.491,32 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για μελέτη κατηγορίας (20) Γεωλογικές, Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές μελέτες και έρευνες
07-03-2018
«Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2018»
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις
οδών ΔΕ Πανοράματος 2018», αρ. μελ. 03/2018 CPV: 45233141-9, προϋπολογισμού 100.000,00
Ευρώ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα με βάση την τιμή. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες
από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
1. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
μας και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr.
2. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302741, fax
επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γ.Σιρκελής.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
12/04/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00πμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18/04/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ
εώς 14:00πμ
4. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην :
Α1 τάξη ΚΑΙ ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν επίσης ενώσεις οικονομικών φορέων
εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ :
Α1 τάξη ΚΑΙ ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
1.613,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,
από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή
Πυλαίας-Χορτιάτη.
02-03-2018
Συντηρήσεις οδών ΔΕ Χορτιάτη 2018
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις
οδών ΔΕ Χορτιάτη 2018», αρ. μελ. 04/2018 CPV: 45233141-9, προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα με βάση την τιμή. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες
από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
1. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
μας και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr.
2. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302741, fax
επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γ.Σιρκελής.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
17/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 23/04/2018, ημέρα. Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ
εώς 14:00πμ
4. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην :
Α2 τάξη ΚΑΙ ΑΝΩ και Α1 σε αναβάθμιση και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν επίσης ενώσεις οικονομικών φορέων
εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ :
Α2 τάξη ΚΑΙ ΑΝΩ και Α1 σε αναβάθμιση και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
2.420,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,
από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή
Πυλαίας-Χορτιάτη.
02-03-2018
Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πυλαίας 2018
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις
οδών ΔΕ Πυλαίας 2018», αρ. μελ. 02/2018 CPV: 45233141-9, προϋπολογισμού 130.000,00 Ευρώ.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα με βάση την τιμή. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες
από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
1. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
μας και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr.
2. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302741, fax
επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γ.Σιρκελής.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
27/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 02/04/2018, ημέρα. Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ
εώς 14:00πμ
4. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην :
Α2 τάξη ΚΑΙ ΑΝΩ και Α1 σε αναβάθμιση και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν επίσης ενώσεις οικονομικών φορέων
εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ :
Α2 τάξη ΚΑΙ ΑΝΩ και Α1 σε αναβάθμιση και άνω για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
2.097,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες,
από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6)
μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
7. Το αποτέλεσμα του ανοικτού διαγωνισμού θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή
Πυλαίας-Χορτιάτη.
20-02-2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στα σχολεία Δ.Ε. Χορτιάτη»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στα σχολεία Δ.Ε. Χορτιάτη» προϋπολογισμού  97.258,90 €  για έργα κατηγορίας Α1 τάξη ΚΑΙ ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Το έργο θα εκτελεστεί  στη Δ.Ε. Xορτιάτη του Δήμου.
15-02-2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Χορτιάτη 2018 »
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Χορτιάτη 2018» προϋπολογισμού  150.000,00 €  για έργα κατηγορίας   Α2 και άνω και Α1 σε αναβάθμιση και άνω κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί  στη ΔΕ Χορτιάτη  του Δήμου.
15-02-2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2018 »
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2018» προϋπολογισμού  100.000,00 €  για έργα κατηγορίας   Α1 και άνω κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί  στη ΔΕ Πανοράματος  του Δήμου.
           
15-02-2018
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πυλαίας 2018 »
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πυλαίας 2018» προϋπολογισμού  130.000,00 €  για έργα κατηγορίας   Α2 και άνω και Α1 σε αναβάθμιση και άνω, κατηγορίας οδοποιίας. Το έργο θα εκτελεστεί  στη ΔΕ Πυλαίας  του Δήμου.
15-02-2018
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΑΦΡΟ» Προϋπολογισμού 1.986.155,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΑΦΡΟ»,....
28-12-2017
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΨΕΛΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΒΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ», ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 74.301,60 ΕΥΡΩ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με  Συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση επικειμένων κτισμάτων εντός του εύρους διάνοιξης οδού στη συμβολή των οδών Ψελλού και Ευρυβίας στην Πυλαία», με αρ. μελέτης 79/2017 και προϋπολογισμό 74.301,60 ευρώ (με Φ.Π.Α.).....
27-12-2017
Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου
«Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017», αρ. μελ. 39Α/17 CPV: 45233222-1, προϋπολογισμού 350.000,00
Ευρώ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η ανοιχτή διαδικασία για την σύναψη ηλεκτρονικών
δημοσίων συμβάσεων έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα με βάση την τιμή. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες
από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
1. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου
μας και στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης
www.promitheus.gov.gr.
2. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302741, fax
επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γ.Σιρκελής.
3. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η
23/01/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00πμ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 29/01/2018, ημέρα. Δευτέρα και ώρα 10:00 πμ
εώς 14:00πμ
4. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι
Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε.
του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην :
Α2 τάξη ΚΑΙ ΑΝΩ για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.
και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.
Συγκεκριμένα στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετέχουν επίσης ενώσεις οικονομικών φορέων
εγγεγραμμένων στις επόμενες τάξεις και κατηγορίες του ΜΕΕΠ :
Α2 και ΑΝΩ τάξης για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19
και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.
Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την
υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει
να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την
ένωση (πχ κοινοπραξία).
5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους
5.646,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον εννέα (9) μήνες και τριάντα (30) ημερολογιακές
ημέρες, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών
είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.
27-12-2017
Κατεδάφιση επικειμένων κτισμάτων εντός του εύρους διάνοιξης οδού στη συμβολή των οδών Ψελλού και Ευρυβίας στην Πυλαία
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με Συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση επικειμένων κτισμάτων
εντός του εύρους διάνοιξης οδού στη συμβολή των οδών Ψελλού και Ευρυβίας στην Πυλαία», με αρ.
μελέτης 79/2017 και προϋπολογισμό 74.301,60 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την
κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. CPV:45110000-1.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη (Μελέτη, Διακήρυξη, έντυπο οικονομικής
προσφοράς κ.λπ.) α. Από την ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr). β. από τη Δνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302707 κα Δετσιράπη & -708 κα Αρακά) χωρίς
οικονομική επιβάρυνση. Για πληροφορίες σχετικά με τη μελέτη Κατσαπελίδης Δημ. Τηλ.: 2313 302 747 ή
στο fax: 2310 33 4191 (βλ. παρ. 2.3. Αναλυτική Διακήρυξη).
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 30/1/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των
προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1
4. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως
τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
07-12-2017
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «Κατεδάφιση επικειμένων κτισμάτων εντός του εύρους διάνοιξηςοδού στη συμβολή των οδών Ψελλού και Ευρυβίας στην Πυλαία», συνολικού προϋπολογισμού 74.301,60 ΕΥΡΩ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση επικειμένων κτισμάτων εντός του εύρους διάνοιξηςοδού στη συμβολή των οδών Ψελλού και Ευρυβίας στην Πυλαία», συνολικού προϋπολογισμού 74.301,60 ΕΥΡΩ ...
01-11-2017
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με Συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με αρ. μελέτης 67/2017 και προϋπολογισμό 58.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 & -708) μέχρι και την 16-11-2017 ημέρα Πέμπτη χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr).
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313 302 728 ή στο fax: 2310 33 4191 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ Χριστίνα Θεοχάρη).
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21-11-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.
3. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016), και σε Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
Βρέθηκαν 193 εγγραφές, εμφανίζονται από 81 έως 100.Πρώτη 12345678 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς