Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Έργων
01-11-2017
ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με Συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με αρ. μελέτης 67/2017 και προϋπολογισμό 58.500,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 & -708) μέχρι και την 16-11-2017 ημέρα Πέμπτη χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr).
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313 302 728 ή στο fax: 2310 33 4191 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ Χριστίνα Θεοχάρη).
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 21-11-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.
3. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (άρθρο 125 του Ν. 4412/2016), και σε Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
30-10-2017
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Πλατειών 2017» Προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με  Συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2017», με αρ. μελέτης 65/2017 και προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 & -708) μέχρι και την 23-11-2017 ημέρα Πέμπτη χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr).
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313 302 736  ή στο fax: 2310 33 4191 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ Παναγιωτίδης Ζαφείρης).
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 28-11-2017 ημέρα  Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. ....
23-10-2017
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 Ευρώ σύμφωνα με την με αριθ. 67/2017 Μελέτη της Δ.Τ.Υ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 Ευρώ ....
05-10-2017
Πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2017», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ΕΥΡΩ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 2017», προϋπολογισμού  74.400,00 Ευρώ ....
28-09-2017
Συνοπτικός Διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ» Προϋπολογισμού 48.129,17 Ευρώ
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό,
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού,
για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης της μελέτης
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ελαιορέματος»,
με αρ. μελέτης 53/2017 και προϋπολογισμό 48.129,17 ευρώ (με Φ.Π.Α.).

1. Ο Συνοπτικός Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.......
06-09-2017
Πρόθεση Δημοπράτησης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΕΛΑΙΟΡΕΜΑΤΟΣ» Προϋπολογισμού 48.129,17 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Ελαιορέματος», προϋπολογισμού  48.129,17 Ευρώ......
09-08-2017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει διαγωνισμό με Συνοπτική διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.
4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ
ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», με αρ. μελέτης 45/2017 και προϋπολογισμό 74.400,00 ευρώ (με
Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη
του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 &
-708) μέχρι και την 17-08-2017 ημέρα Πέμπτη χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα τεύχη, πλην
του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου
(www.pilea-hortiatis.gr).
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313 302 739 ή
στο fax: 2310 33 4191 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ Χριστίνα Θεοχάρη).
2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 22-08-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης
επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, στη διεύθυνση
Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.
3. Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
4. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά
ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο
ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016), και σε
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.
07-08-2017
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Φιλίππου στη ΔΕ Πανοράματος» Προϋπολογισμού 97.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις - Εγκατάσταση φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Φιλίππου στη ΔΕ Πανοράματος», προϋπολογισμού  97.000,00 Ευρώ .....
03-08-2017
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2017» προϋπολογισμού  350.000,00 €  .....
04-07-2017
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», αρ. μελ. 25/17, προϋπολογισμού 112.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΡΓΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ», αρ. μελ. 25/17, προϋπολογισμού 112.000,00 Ευρώ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Παρασκευή 21-07-2017, χωρίς οικονομική  επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
3. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302737, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ι.Παπαγεωργίου.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 27-07-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. ....
04-07-2017
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00 ΕΥΡΩ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού  74.400,00 Ευρώ ....
28-06-2017
Πρόσκληση έτους 2017 για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016
Ο Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του ν.4412/2016, για το έτος 2017
ΚΑΛΕΙ
τους ενδιαφερόμενους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων/ Μελετητές Δημοσίου που επιθυμούν να εγγραφούν στους καταλόγους της Δήμου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών....
28-06-2017
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «1ο ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «1ο ολοήμερο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Εξοχής» προϋπολογισμού  4.188.596,00 ευρώ ....
26-06-2017
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2017» Προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ (νεα ημερομηνια)
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «Διαγραμμίσεις οδών 2017», με αρ. μελέτης 28/2017 και προϋπολογισμό 40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 & -708) μέχρι και την 17η Ιουλίου 2017, ημέρα Δευτέρα , χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr).
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302746 ή στο fax: 2310 334191 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Γ. Γιαννακός).
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 18η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.....
26-06-2017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2017
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2017», αρ. μελ. 19/2017, εκτιμώμενης αξίας 123.387,10 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 29.612,90). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό , Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 06-07-2017, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-3332144, fax επικοινωνίας 2310-332144, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λαβασά Σοφία
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-07-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.
Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.
21-06-2017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

  1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2017», αρ. μελ. 21/2017, εκτιμώμενης αξίας 153.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 36.774,19). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

  2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό , Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Τετάρτη 05-07-2017, χωρίς οικονομική  επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302720, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τερζίδου Μυρτώ.

  1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο ΚΤΙΡΙΟ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Φιλίππου 52, από την αρμόδια επιτροπή.

4.Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

21-06-2017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2017
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2017», αρ. μελ. 17/2017, εκτιμώμενης αξίας 161.290,33 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 38.709,63). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό , Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Τετάρτη 05-07-2017, χωρίς οικονομική  επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302720, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τερζίδου Μυρτώ.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 11-07-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.
21-06-2017
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» Προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017», αρ. μελ. 27/2017, εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 29.032,26). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313302708-9), μέχρι και την Τρίτη 11/7/17, χωρίς οικονομική  επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313302746, fax επικοινωνίας 2310334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γεώργιος Γιαννακός.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 13-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ
14-06-2017
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Έργα Πυροπροστασίας Κτιρίων» Προϋπολογισμού 112.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Έργα Πυροπροστασίας Κτιρίων», προϋπολογισμού  112.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
12-06-2017
Διενέργεια διαγωνισμού του έργου ««Εργασίες μονώσεων δωμάτων δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 50.003,00 Ευρώ σύμφωνα με την με αριθ. 42/2017 Μελέτη της Δ.Τ.Υ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ  ΜΟΝΩΣΕΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», με αρ. μελέτης 42/2017 και προϋπολογισμό 50.003,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 & -708) μέχρι και την 15η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr).
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2310 332 144 ή στο fax: 2310 334191 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ Γεώργιος ιωαννίδης).
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 20η Ιουνίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.
Βρέθηκαν 194 εγγραφές, εμφανίζονται από 101 έως 120.Πρώτη 23456789 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς