Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προμηθειών
20-05-2016
Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του δήμου, των νομικών του προσώπων(ΚΕΚΠΑΠ και ΚΕΠΑΠ) και των σχολικών του επιτροπών (Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας)
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ.233/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» για τις ανάγκες του δήμου, των νομικών του προσώπων(ΚΕΚΠΑΠ και ΚΕΠΑΠ) και των σχολικών του επιτροπών (Α΄βάθμιας και Β’βάθμιας) για ένα έτος».
Ο προϋπολογισμός είναι 131.590,16 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους του κάθε νομικού προσώπου (φορέα) ξεχωριστά.
Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήματος με ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στις 07/06/2016και ώρα 08:00 π.μ. και καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους στις 13/06/2016 και ώρα 16:00 μ.μ.
04-05-2016
Ιατρικού εξοπλισμού για τις δημοτικές εγκαταστάσεις (στεγασμένες – υπαίθριες)
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  «προμήθειας  Ιατρικού εξοπλισμού για τις δημοτικές εγκαταστάσεις (στεγασμένες – υπαίθριες)», ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.462,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23%, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα παροχής πρώτης βοήθειας και περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 09.05.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30μ.μ.
04-05-2016
Προμήθεια οστεοθηκών
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«ΟΣΤΕΟΘΗΚΩΝ»
προϋπολογισμού 5.904,00 €
 
Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη ανακοινώνει ότι o Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Οστεοθηκών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.904,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
13-04-2016
Προμήθεια γραφικής ύλης με απ΄ ευθείας ανάθεση για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Προμήθεια γραφικής ύλης με απ΄ ευθείας ανάθεση για τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
13-04-2016
Προμήθεια γραφικής ύλης με απ΄ ευθείας ανάθεση για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Προμήθεια γραφικής ύλης με απ΄ ευθείας ανάθεση για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
12-04-2016
Διευκρίνιση για την αριθ. 31/2016 Μελέτη της προμήθειας «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
Διευκρίνιση για την αριθ. 31/2016 Μελέτη της προμήθειας
«Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
 
Σχετ.: Η αριθ. 24/2016 διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού που θα διενεργηθεί την Πέμπτη 14 Απριλίου 2016
05-04-2016
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού, γραφικής ύλης και αναλωσίμων γραφείου έτους 2016»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.493,75 € συμπ. του Φ.Π.Α. 23%
04-04-2016
Προμήθεια «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου»
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Ζωοτροφών και φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου».
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 24.992,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.
Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 14η Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών 10:30 π.μ., στο Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα, αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου). Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
11-03-2016
Προμήθεια «Επίπλων & λοιπών ειδών».
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 90/2016 (ΑΔΑ: 79ΘΘΩ1Ο-Κ39) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Επίπλων & λοιπών ειδών». 
11-03-2016
Είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β της μελέτης: "Προμήθεια ειδών εστίασης και τροφίμων έτους 2016"
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ.68/2016 (ΑΔΑ: 6ΑΙΦΩ1Ο-ΠΗΝ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί επαναληπτικό δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου των Ειδών της ΟΜΑΔΑΣ Β΄ της προμήθειας «Ειδών εστίασης και τροφίμων για το Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη και το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Υγείας και Παιδείας έτους 2016».
10-03-2016
Προμήθεια και εγκατάσταση ενός (1) επιδαπέδιου ψύκτη νερού δικτύου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της  «προμήθειας  και εγκατάστασης ενός (1) επιδαπέδιου  ψύκτη νερού δικτύου» για τις ανάγκες του κτιρίου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.199,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 23% .
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 11-03-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μ.μ.
04-03-2016
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΦΑΚΕΛΩΝ ΜΕ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ».
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι o Δήμος  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας  Φακέλων  αλληλογραφίας με προπληρωμένο τέλος, με εκτύπωση εθνοσήμου και δ/νση, προϋπολογισμού 14.955,40 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%) σύμφωνα  με την  22/2016 Τεχνική Περιγραφή του τμήματος Προμηθειών.
01-03-2016
Διευκρινίσεις για τον διαγωνισμό της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς για τον δημοτικό χώρο στην Αγία Παρασκευή"
 
Μετά την από 29.2.2016 συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας κατά την οποία συζητήθηκε εκτός ημερησίας διάταξης και λήφθηκε η 80/2016 Απόφαση για το θέμα με τίτλο Εξέταση ενστάσεων κατά της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς για τον δημοτικό χώρο στην Αγία Παρασκευή» διευκρινίζεται ότι για όλα τα πιστοποιητικά που αφορούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια εξοπλισμού και αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τη Διακήρυξη θα γίνονται αποδεκτά και ισοδύναμα τους.
29-02-2016
Προμήθεια τόνερ και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φαξ των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Προμήθεια τόνερ και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φαξ των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
 
29-02-2016
Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων στα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται  να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων στα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη». Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις οικονομικές προσφορές τους στο Τμήμα των σχολικών επιτροπών  του Δήμου ( Αγ, Γεωργίου 4 Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την Τετάρτη  02/03/2016 και ώρα 14:00μ.μ Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους και θα περιλαμβάνουν
1. Αντίγραφο της ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ από την  αρμόδια Υπηρεσία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης..
2.  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
3.  Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης Συστημάτων Διαχείρισης (ISO).
4.  Πιστοποιητικό υδραυλικών δοκιμών.
5.  Φορολογική-Ασφαλιστική Ενημερότητα
6. Οικονομική προσφορά
Κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή .
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναγράφουν στην προσφορά τους ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της  από 21/1/2016 μελέτης όπως αυτή εγκρίθηκε με τη υπ’ αριθμ. 10/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ότι η προσφορά τους είναι, επί ποινή αποκλεισμού, σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές  αυτής.  
                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
                                                                                                            ΓΙΑΝΝΟΥΔΗ  ΕΛΕΝΗ
23-02-2016
Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς για τον δημοτικό χώρο στην Αγία Παρασκευή
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
 
Αριθ. Διακήρυξης:  5/2016
 
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικής χαράς για τον δημοτικό χώρο στην Αγία Παρασκευή», σύμφωνα με την αριθ. 96/2014 Μελέτη των υπό προμήθεια ειδών που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 24.538,50 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους.
15-02-2016
Προμήθεια τόνερ και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φαξ των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Προμήθεια τόνερ και μελανιών για τους εκτυπωτές και τα φαξ των σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
09-02-2016
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Γιαννούδη  Ελένη διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου».
05-02-2016
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη Γιαννούδη Ελένη διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου»

05-02-2016
Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών και κυκλοφορητή για την πισίνα και τους βοηθητικούς χώρους του Κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Πανοράματος
Ο Δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη ανακοινώνει ότι o Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση αντλιών και κυκλοφορητή για την πισίνα και τους βοηθητικούς χώρους του Κολυμβητηρίου στο ΔΑΚ Πανοράματος», ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.615,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Βρέθηκαν 283 εγγραφές, εμφανίζονται από 101 έως 120.Πρώτη 23456789 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς