Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Έργων
24-05-2017
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «Εργασίες μονώσεων δωμάτων δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 50.003,00 Ευρώ σύμφωνα με την με αριθ. 42/2017 Μελέτη της Δ.Τ.Υ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Εργασίες μονώσεων δωμάτων δημοτικών κτιρίων», συνολικού προϋπολογισμού 50.003,00 Ευρώ ....
16-05-2017
Διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2017» Προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
1. Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «Διαγραμμίσεις οδών 2017», με αρ. μελέτης 28/2017 και προϋπολογισμό 40.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 & -708) μέχρι και την 30η Μαΐου 2017, ημέρα Τρίτη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr). 
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302746 ή στο fax: 2310 334191 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Γ. Γιαννακός). 
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη......
11-05-2017
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2017», αρ. μελ. 19/2017, εκτιμώμενης αξίας 123.387,10 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 29.612,90).
Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2017», αρ. μελ. 19/2017, εκτιμώμενης αξίας 123.387,10 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 29.612,90). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό , Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 25-05-2017, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-3332144, fax επικοινωνίας 2310-332144, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λαβασά Σοφία
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01-06-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.
11-05-2017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

 1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2017», αρ. μελ. 21/2017, εκτιμώμενης αξίας 153.225,81 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 36.774,19). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό , Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Τρίτη 23-05-2017, χωρίς οικονομική  επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302720, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τερζίδου Μυρτώ.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο ΚΤΙΡΙΟ της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - Φιλίππου 52, από την αρμόδια επιτροπή.

4.Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

11-05-2017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

 1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2017», αρ. μελ. 17/2017, εκτιμώμενης αξίας 161.290,33 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 38.709,63). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό , Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Τρίτη 23-05-2017, χωρίς οικονομική  επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302720, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Τερζίδου Μυρτώ.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 30-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.

4.Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

09-05-2017
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» Προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017», αρ. μελ. 27/2017, εκτιμώμενης αξίας 120.967,74 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 29.032,26). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό, Τεχνική Έκθεση κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313302708-9), μέχρι και την Πέμπτη 1/6/17, χωρίς οικονομική  επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313302746, fax επικοινωνίας 2310334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γεώργιος Γιαννακός.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 6-6-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.....
24-04-2017
Δημοσιεύσεις πρόθεσης δημοπράτησης έργων «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2017», «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2017» και «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2017»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση των έργων:
 
 1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2017», προϋπολογισμού  200.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) κατηγορίας οικοδομικών και Η/Μ εργασιών
 
 1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2017» προϋπολογισμού  190.000,00 ευρώ κατηγορίας οικοδομικών και Η/Μ εργασιών και
 
 
 1. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2017» προϋπολογισμού  153.000,00 ευρώ κατηγορίας οικοδομικών και Η/Μ εργασιών.
 
 Τα έργα θα εκτελεστούν στα σχολικά κτίρια των Δ.Ε. Πυλαίας, Χορτιάτη και Πανοράματος  του Δήμου αντίστοιχα.
21-04-2017
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2017» Προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει  διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διαγραμμίσεις Οδών  2017»....
21-04-2017
Πρόθεση Δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 2017» Προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ
Έχοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α΄), ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη γνωστοποιεί την πρόθεσή του να προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή – Συντηρήσεις πεζοδρομίων 2017»....
13-04-2017
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2017

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

 1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2017», αρ. μελ. 16/17, εκτιμώμενης αξίας  399.193,55 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 95.806,45). Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

 2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν το έντυπο οικονομικής προσφοράς και  τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού & πληροφορίες (Διακήρυξη, Τιμολόγιο, Προϋπολογισμό , Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεχνική Περιγραφή κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Τετάρτη 26-04-2017, χωρίς οικονομική  επιβάρυνση. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302743, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βασιλειάδου Ελπίδα.

 1. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02-05-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.

4.Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

09-03-2017
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ Πανοράματος 2017», αρ. μελ. 5/2017 με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ. . Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.....
09-03-2017
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2017» Προϋπολογισμού 125.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1.    Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2017», αρ. μελ. 4/2017 με προϋπολογισμό 125.000,00 ευρώ. . Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.....
09-03-2017
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 2017» Προϋπολογισμού 120.000,00 Ευρώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ 2017», αρ. μελ. 3/2017 με προϋπολογισμό 120.000,00 ευρώ. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 ν. 4412/2016) και σε έντυπο  προσφοράς της Υπηρεσίας. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ....
03-03-2017
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2017», συνολικού προϋπολογισμού 495.000,00 ΕΥΡΩ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2017», προϋπολογισμού  495.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ. Το έργο θα εκτελεστεί σε υφιστάμενες παιδικές χαρές στα διοικητικά όρια του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
03-02-2017
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2017» Προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πανοράματος 2017» προϋπολογισμού  100.000,00 € .....
03-02-2017
Δημοσίευση πρόθεση δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2017» Προϋπολογισμού 125.000,00 Ευρώ
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Χορτιάτη 2017» προϋπολογισμού  125.000,00 € ....
03-02-2017
Δημοσίευση πρόθεση δημοπράτησης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 2017» Προϋπολογισμού 120.000,00 Ευρώ
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις οδών ΔΕ Πυλαίας 2017» προϋπολογισμού  120.000,00 €  ....
18-01-2017
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

1.Προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ», με αρ. μελέτης 59/2016 και προϋπολογισμό 109.965,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 & -708) μέχρι και την 3η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή, καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 5 ΕΥΡΩ, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr).

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302726 ή στο fax: 2310 334191 (αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κος Ιωαννίδης Νίκος).

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 7η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.

4.Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

5.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016), και σε Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

29-12-2016
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πανοράματος

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

1.Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Πανοράματος», με αρ. μελέτης 71/2016 και προϋπολογισμό 27.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 & -708) μέχρι και την 12η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr).

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302734 ή στο fax: 2310 334191 (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κ. Μπουζούδης Άγγελος).

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 17η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.

4.Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

5.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο  τιμών της μελέτης, (άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016), και σε Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

27-12-2016
Διαμόρφωση χώρου Βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην Πυλαία

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

1.Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού, για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου Βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην Πυλαία», με αρ. μελέτης 51/2016 και προϋπολογισμό 70.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313 302700 & -708) μέχρι και την 5η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.pilea-hortiatis.gr).

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2313302723 ή στο fax: 2310 334191 (αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία: κα Πολυβάκα Σοφία).

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.

4.Ο διαγωνισμός και η εκτέλεση του έργου θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει σήμερα.

5.Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρα 95 και 98 του Ν. 4412/2016), και σε Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της Υπηρεσίας.

Βρέθηκαν 194 εγγραφές, εμφανίζονται από 121 έως 140.Πρώτη 345678910 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς