Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προμηθειών
18-12-2015
Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού πίνακα αθλημάτων για το κλειστό γυμναστήριο της Πυλαίας
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας & Εγκατάστασης Ηλεκτρονικού πίνακα αθλημάτων για το κλειστό γυμναστήριο της ΠΥΛΑΙΑΣ» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.499,35 € με το ΦΠΑ 23%. 
14-12-2015
Προμήθεια & Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού πίνακα αθλημάτων για το κλειστό γυμναστήριο Πυλαίας.
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της «Προμήθειας & Εγκατάστασης Ηλεκτρονικού πίνακα αθλημάτων για το κλειστό γυμναστήριο της ΠΥΛΑΙΑΣ» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.499,35 € με το ΦΠΑ 23%. 
09-12-2015
Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού για τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις (στεγασμένες-υπαίθριες)
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  «Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού για τις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις (στεγασμένες-υπαίθριες) ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.730,30 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
27-11-2015
Προμήθεια Δύο μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή σε ευρώ (€), για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Δύο μεταχειρισμένων  επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου». Ο προϋπολογισμός είναι 21.894,00 ευρώ  με ΦΠΑ 23%.  Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι στις 07-12-2015  ημέρα  Δευτέρα και ώρα λήξης των προσφορών 10.30 π.μ. στο Δημαρχείο στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Απ.Σαμανίδη 21-Πανόραμα).Η προμήθεια θα γίνει από ελεύθερο εμπόριο σύμφωνα με την αριθ.61794/16.9.2015(ΑΔΑ:ΩΨΩΣΟΡ1Υ-0ΛΝ) απόφαση Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης. Δεν υπάρχουν ειδικοί περιορισμοί συμμετοχής.
09-11-2015
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για το έτος 2016
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 530/2015 (ΑΔΑ: ΩΝΘΤΩ1Ο-ΣΑΓ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Κάδων απορριμμάτων για το έτος 2016».
Ο προϋπολογισμός είναι 119.910,24 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.23% και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
04-11-2015
Προμήθεια Φωτοαντιγραφικών Πολυμηχανημάτων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια τεσσάρων (4) ψηφιακών «Φωτοαντιγραφικών Πολυμηχανημάτων», ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.993,70 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%. Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση: Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 06-11-2015, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 15:00μ.μ. 
02-11-2015
Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη έτους 2016
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 531/2015 (ΑΔΑ: ΩΧΠΝΩ1Ο-ΔΑ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Ανταλλακτικών για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη έτους 2016».
Ο προϋπολογισμός είναι 245.297,67 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και η χρηματοδότηση θα γίνει από ιδίους πόρους.
21-10-2015
Προμήθεια «Υγρών καυσίμων και λιπαντικών».
Ο  Δήμαρχος  Πυλαίας - Χορτιάτη
                                        
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή-χορηγητή για «Υγρά καύσιμα και λιπαντικά».

1.Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου: Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και αμόλυβδης βενζίνης) και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου και  των νομικών του προσώπων.
2.Προϋπολογισμός της προμήθειας:
Συνολικός: 2.087.016,77 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
19-10-2015
«Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία των Δομών του ΚΕΚΠΑΠ»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
«Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία των Δομών του ΚΕΚΠΑΠ»
07-10-2015
Λιπαντικά Οχημάτων
 Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  «Προμήθεια Λιπαντικών Οχημάτων»  ενδεικτικού προϋπολογισμού 14.996,78 € με ΦΠΑ 23%.Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 14-10-2015, ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 15:00μ.μ.
02-10-2015
προμήθεια ενός Α] ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ-GPS και Β] ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑ TO GPS [ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΕΤΩΝ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  «προμήθεια ενός Α] ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ-GPS και Β] ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑ TO GPS [ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 6 (ΕΞΙ) ΕΤΩΝ για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.733,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
24-09-2015
Περιληπτική διακήρυξη για τη προμήθεια δύο μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο τη συμφερότερη τιμή σε ευρώ (€), για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Δύο μεταχειρισμένων  επιβατικών αυτοκινήτων για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου». Ο προϋπολογισμός είναι 21.894,00 ευρώ  με ΦΠΑ 23%.  Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι  στις 02 - 10-2015  ημέρα  Παρασκευή και ώρα λήξης των προσφορών 10.30 π.μ. στο Δημαρχείο στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Απ.Σαμανίδη 21-Πανόραμα).
17-09-2015
Προμήθεια-Εργασία τοποθέτησης συρόμενου-πτυσσόμενου ηχομονωτικού διαχωριστικού σε αίθουσα του 2ου ΓΕΛ Πυλαίας
Προμήθεια-Εργασία τοποθέτησης συρόμενου-πτυσσόμενου ηχομονωτικού διαχωριστικού σε αίθουσα του 2ου ΓΕΛ Πυλαίας
04-09-2015
Προμήθεια ειδών εποπτικού υλικού για τις ανάγκες των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του ΚΕΚΠΑΠ Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.852,28€ συμπ. του Φ.Π.Α. 6,5%, 23%
03-09-2015
Προμήθεια εξακοσίων είκοσι πέντε (625) καρεκλών υπαίθριων εκδηλώσεων.
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο  Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας «Εξακοσίων είκοσι πέντε (625) καρεκλών υπαίθριων εκδηλώσεων»  προϋπολογισμού 3.997,50 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
13-08-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Ανταλλακτικά και υλικά για κηπουρικές εργασίες έτους 2015»
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο διαγωνισμός  της προμήθειας «Ανταλλακτικά και υλικά για κηπουρικές εργασίες έτους 2015», που  είχε προκηρυχθεί  στις 6-8-2015  ακυρώνεται.


05-08-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ της προμήθειας: «Ανταλλακτικά και υλικά για κηπουρικές εργασίες έτους 2015»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 της προμήθειας: «Ανταλλακτικά και υλικά για κηπουρικές εργασίες έτους 2015»
04-08-2015
Διευκρίνιση για την προμήθεια «ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΗΠΟΥΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΤΟΥΣ 2015» - πρόχειρος διαγωνισμός της 6ης.8.2015
Για τον Πρόχειρο Διαγωνισμό  για  την προμήθεια «Ανταλλακτικά και υλικά για κηπουρικές εργασίες έτους 2015», προϋπολογισμού  73.799,68 € (συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α.)
04-08-2015
Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας.
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 377/2015 (ΑΔΑ: 66ΕΚΩ1Ο-ΕΦΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Πυλαίας»
31-07-2015
Εξοπλισμού πυρoπροστασίας αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Πυλαίας.
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  "Προμήθεια και εγκατάσταση Eξοπλισμού πυρoπροστασίας στις αθλητικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Κοινότητας (Δ.Κ.) Πυλαίας" (κλειστό γυμναστήριο άρσης βαρών, ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου ΔΑΚ Πυλαίας και ανοιχτό γήπεδο ποδοσφαίρου Α. Καραμπουρνιώτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 15.000,00€ με ΦΠΑ 23%. 
Βρέθηκαν 282 εγγραφές, εμφανίζονται από 121 έως 140.Πρώτη 345678910 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς