Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
02-12-2015
Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών
       Ο Αντιδήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη Γεώργιος Κεδίκογλου, βάση της αριθ.1664/2014 απόφασης Δημάρχου όπου ορίζεται όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του,  ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  απευθείας ανάθεση της εργασίας για τη «Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.500,00€ με ΦΠΑ 23%. 
20-11-2015
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 2016
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ.  586/2015 (ΑΔΑ:  ΩΣΧΖΩ1Ο-ΦΔΥ)απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου της εργασίας «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 2016»
20-11-2015
Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  απευθείας ανάθεση της εργασίας για τη «Μεταφορά προκατασκευασμένων αιθουσών», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.500,00€ με ΦΠΑ 23%. 
18-11-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ MATAIΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την εργασία «Υπηρεσίες αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης στερεών μη επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων και καθαρισμός  κοινοχρήστων χώρων από τη Δημοτική Ενότητα Χορτιάτη»
13-11-2015
Μελέτη γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Χορτιάτη
Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση μελετών για την κατασκευή γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Χορτιάτη. Ειδικότερα αφορά τις οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής (αρχιτεκτονικών, στατικών, ΗΜ) καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης, ΣΑΥ-ΦΑΥ και την έκδοση άδειας δόμησης, της οποίας η αμοιβή είναι ανοιγμένη στην αμοιβή των ανωτέρω μελετών.
Η σύμβαση καλύπτεται από τη συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις, δεν κατανέμεται σε τμήματα και δεν θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές προσφορές.
29-10-2015
Επισκευή κάδων απορριμμάτων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Επισκευή Κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 23.031,75 €  με το ΦΠΑ 23%.
Κατόπιν τούτου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σφραγισμένες σε φάκελο προσφορές τους, στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος, αναγράφοντας στο φάκελο «Υπόψη Τμήματος Προμηθειών» (Ταχ.Δ/νση : Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 30-10-2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00μ.μ.
23-10-2015
Συντήρηση και Αναγόμωση Πυροσβεστήρων στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  εργασία της ανάθεσης της Συντήρησης και Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων στα Δημοτικά Κτίρια, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
23-10-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
Προϋπολογισμός της εργασίας:
O συνολικός 2.066.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α 23%) προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έργου, αναλύεται σε:
- Δαπάνη                                          :  1.680.000,00€
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας    :      386.400,00€
Η εργασία δεν  υποδιαιρείται  σε  τμήματα.
Διάρκεια της σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες και ισχύει από την ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου που θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
21-10-2015
Ανάθεση εργασίας «Υπογραφή έκθεσης ελέγχου» σε ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.
                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Αντιδήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο Δήμος  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Υπογραφή έκθεσης ελέγχου»,  προϋπολογισμού 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
19-10-2015
Συντήρηση στάσεων λεωφορείων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  εργασία της ανάθεσης της συντήρησης στάσεων λεωφορείων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.242,25 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
15-10-2015
«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2015, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2015, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
08-10-2015
Περιληπτική διακήρυξη Εξειδικευμένες Εργασίες Πρασίνου στα γήπεδα ΔΕ Χορτιάτη
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€), με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραια μονάδα επί τοις εκατό (%) ανάδειξης αναδόχου για τις υπηρεσίες “Eξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα ΔΕ Χορτιάτη» συνολικού προϋπολογισμού 38.538,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Πέμπτη, στις 15/10/2015.  
05-10-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη,  σε συνέχεια της αριθ. 654/2015 (ΑΔΑ: ΩΩΓΧΩ1Ο-ΠΙΙ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, της αριθ. 1453/α.π.34641/21.9.2015 απόφασής του και της αριθ. 473/2015 (ΑΔΑ: ΩΗΔΝΩ1Ο-ΩΛΞ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
01-10-2015
Συντήρηση στάσεων λεωφορείων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  εργασία της ανάθεσης της συντήρησης στάσεων λεωφορείων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.242,25 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
01-10-2015
Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  εργασία της ανάθεσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας , ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.016,63 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
30-09-2015
Ετήσια συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΚΕΚΠΑΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης του νομικού προσώπου»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.700,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 23%
30-09-2015
Τοπική επισκευή δικτύου θέρμανσης ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 «Τοπική επισκευή δικτύου θέρμανσης στο ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.800,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 23%


25-09-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Εφαρμογές υγειονομικής κάλυψης των Δομών του ΚΕΚΠΑΠ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.722,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 322,00
18-09-2015
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Τακτικό Διαχειριστικό Έλεγχο της Χρήσης 2014 της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τακτικό Διαχειριστικό Έλεγχο της Χρήσης 2014 της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη.
11-09-2015
«Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για το 2015-1016»
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 414/2015 (ΑΔΑ: 7ΗΠΡΩ1Ο-ΔΦΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για το 2015-1016» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομοτεχνικά  πλέον συμφέρουσα προσφορά.
Βρέθηκαν 286 εγγραφές, εμφανίζονται από 121 έως 140.Πρώτη 345678910 Τελευταία

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς