Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Έργων
19-12-2016
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΛΑΙΑ», συνολικού προϋπολογισμού 70.000,00 ΕΥΡΩ
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην Πυλαία», προϋπολογισμού  70.000,00 Ευρώ .........
19-12-2016
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ»
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει συνοπτικό διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων ΔΕ Πανοράματος», προϋπολογισμού  27.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ τάξης Α1 και άνω. Το έργο θα εκτελεστεί στο Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος (ΔΑΚ Πανοράματος) της ΔΕ Πανοράματος.
08-12-2016
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Αποπεράτωση διάνοιξης οδού Θεσσαλονίκης στην Πυλαία »
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση διάνοιξης οδού Θεσσαλονίκης στην Πυλαία » προϋπολογισμού  132.297,26 ....
08-12-2016
Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου «Αποκατάσταση στατικότητας τοιχίου αντιστήριξης κοιμητηρίων Ασβεστοχωρίου»
Ο Δήμος Πυλαίας –Χορτιάτη προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση στατικότητας τοιχίου αντιστήριξης κοιμητηρίων Ασβεστοχωρίου» προϋπολογισμού  109.965,00 ευρώ κατηγορίας έργου Α1 οικοδομικών και Α1 οδοποιίας...... 
06-12-2016
Αντικατάσταση επίστρωσης δαπέδου δύο πεζογεφυρών, στην Περιφερειακή τάφρο στο τμήμα της οδού Τσέλιου και στο ρέμα Σταγειρίτη στον άξονα της οδού Τσάμη
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Αντικατάσταση επίστρωσης δαπέδου δύο πεζογεφυρών, στην Περιφερειακή τάφρο στο τμήμα της οδού Τσέλιου και στο ρέμα Σταγειρίτη στον άξονα της οδού Τσάμη» αρ. μελ. 31/2016 με προϋπολογισμό 6.975,20 ευρώ με ΦΠΑ.
Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ.
1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313302708 - 00), μέχρι και την 14.12.2016, χωρίς δαπάνη αναπαραγωγής. Τα τεύχη μπορούν να παραληφθούν και από την ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. Ειδικά για το έντυπο οικονομικής προσφοράς θα πρέπει να παραληφθεί πρωτότυπο από τη γραμματεία της ΔΤΥ.
2. Για παραλαβή τευχών αρμόδια είναι η γραμματεία της ΔΤΥ κα Δετσιράπη Στ. τηλ. 2313302708 ή η κα Αρακά Π. τηλ. 2313302709. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία σχετικά με τη μελέτη απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313302747, fax επικοινωνίας 2310334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κος Κατσαπελίδης Δημήτριος.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.
4. Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.
03-08-2016
Πρόχειρος Διαγωνισμός του έργου ««Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείου Ασβεστοχωρίου», αρ. μελ. 37/2016» Προϋπολογισμού 24.700,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Εγκατάσταση δικτύου φυσικού αερίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείου Ασβεστοχωρίου», αρ. μελ. 37/2016 με προϋπολογισμό 24.700,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 700), μέχρι και την Τρίτη 16 Αυγούστου 2016, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5 ευρώ. Τα τεύχη πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302736, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ζαφείρης Παναγιωτίδης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Αυγούστου 2016 (18/08/2016), ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, Κ.Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.....
24-05-2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2016
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2016»
1.  αρ. μελ. 3/2016 με προϋπολογισμό 100.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την 26/5/2016 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 2004/17 και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.4281/2014.
     Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2310-332144, 2313-392.709, fax επικοινωνίας 2310-334.191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Λαβασά Σοφία και κα Τσολιάνου Βασιλική.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 31/05/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Φιλίππου 52 - Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
09-05-2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2016

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2016»

1. αρ. μελ. 2/2016 με προϋπολογισμό 170.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την 19/05/2016 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 2004/17 και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.4281/2014.

     Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2313-302.720, 2313-392.709, fax επικοινωνίας 2310-334.191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Τερζίδου Μυρτώ και κος Μπουζούδης Άγγελος.

4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24/05/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Φιλίππου 52 - Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.

04-05-2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2016

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2016»

1. αρ. μελ. 1/2016 με προϋπολογισμό 150.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την 12/05/2016 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 2004/17 και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.4281/2014.

     Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου  μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2313-302.720, 2313-392.709, fax επικοινωνίας 2310-334.191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Τερζίδου Μυρτώ και κος Παναγιωτίδης Ζαφείρης.

4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 17/05/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Φιλίππου 52 - Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.

04-05-2016
Διαμόρφωση χώρου Πινακοθήκης στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

1.Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου Πινακοθήκης στο Πολιτιστικό Κέντρο Πανοράματος», με αρ. μελέτης 15/2016 και προϋπολογισμό 25.360,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.). Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, Πυλαία, τηλ. 2313302708-700) μέχρι και την 5η Μαΐου 2016, ημέρα Πέμπτη, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5 ευρώ. Τα τεύχη, πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς, διατίθενται, επίσης, στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 2313302708-723, στο fax: 2310334191 και στην αρμόδια υπάλληλο για επικοινωνία: κα Πολυβάκα Σοφία.

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 10η Μαΐου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985), και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι την τάξη Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και την τάξη Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών, καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογης κατηγορίας και δυναμικότητας.

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 413,00ευρώ με ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

6.Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή Πυλαίας-Χορτιάτη.

15-04-2016
Καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός, ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

1.Προκηρύσσει Ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Καθαρισμός, ηλεκτροφωτισμός, ανακατασκευή και συντήρηση παιδικών χαρών», αρ. μελ. 85/2015 με προϋπολογισμό 220.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ.

 

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 23.13.302708 - 700), μέχρι και την 21η Απριλίου 2016, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5 ευρώ. Τα τεύχη πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313.302708 και 739, fax επικοινωνίας 2310.334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Σαφαρίκα Βασιλική.
 

3.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 Απριλίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσίων του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, Φιλίππου 52 Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.
 

4.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ. που καλύπτουν την κατηγορία και τάξη του έργου, ήτοι  τάξη Α2 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών και Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ καθώς και εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων, ανάλογης κατηγορίας και δυναμικότητας.

 

5.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 3.578,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μήνες και τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

 

6.Το έργο χρηματοδοτείται από Δημοτικούς πόρους. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί.

 

7.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη Οικονομική Επιτροπή Πυλαίας-Χορτιάτη.

12-04-2016
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Πλατειών 2016» Προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Πλατειών 2016», αρ. μελ. 21/2016 με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 38.021,75 Ευρώ (δαπάνη εργασιών,     ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 124.283,22 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 700), μέχρι και την Πέμπτη 19 Μαΐου 2016, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 5 ευρώ. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302736, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Ζαφείρης Παναγιωτίδης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου  2016(24/05/2016), ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, Κ.Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή........
01-04-2016
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ»

1. αρ. μελ. 19/2016 με προϋπολογισμό 130.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την 14/04/2016 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 2004/17 και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.4281/2014.

Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2313-302.722, 2313-392.709, fax επικοινωνίας 2310-334.191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Μπουναρτζογλου Δεσποινα και κα  Παπαγεωργιου Ιωαννα.

4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 19/04/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Φιλίππου 52 - Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.

22-03-2016
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2016»
1.  αρ. μελ. 3/2016 με προϋπολογισμό 100.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την 24/3/2016 ημέρα Πέμπτη..... 
04-03-2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2016
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2016»

1. αρ. μελ. 2/2016 με προϋπολογισμό 170.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την 17/3/2016 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 2004/17 και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.4281/2014.

     Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2313-302.720, 2313-392.709, fax επικοινωνίας 2310-334.191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Τερζίδου Μυρτώ και κος Μπουζούδης Άγγελος.

4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Φιλίππου 52 - Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.
04-03-2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2016
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 
Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2016»

1. αρ. μελ. 1/2016 με προϋπολογισμό 150.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

2.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την 10/3/2016 ημέρα Πέμπτη. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δέκα (10) ευρώ εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή τους με δική τους δαπάνη και επιμέλεια.

3.Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ διακήρυξη ανοικτής δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών 2004/18 και 2004/17 και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.4281/2014.

     Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2313-302.720, 2313-392.709, fax επικοινωνίας 2310-334.191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Τερζίδου Μυρτώ και κος Μπουζούδης Άγγελος.

4.Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15/03/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο Κτίριο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, οδός Φιλίππου 52 - Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.

Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.
04-03-2016
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2016» Προϋπολογισμού 160.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη  2016», αρ. μελ. 06/2016 με προϋπολογισμό 160.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 17-3-2015, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 10 ευρώ. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302728, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δημήτρης Τιμοθεάδης.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-3-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία), από την αρμόδια επιτροπή.......
04-03-2016
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2016» Προϋπολογισμού 140.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος 2016», αρ. μελ. 05/2016 με προϋπολογισμό 140.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 24-3-2016, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 10 ευρώ. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302745 - 302700, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βασίλειος Κιουρτζόγλου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 29-3-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία), από την αρμόδια επιτροπή....
04-03-2016
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ 2016» Προϋπολογισμού 150.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας 2016», αρ. μελ. 04/2016 με προϋπολογισμό 150.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 10-3-2016, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 10 ευρώ. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302745, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Βασίλειος Κιουρτζόγλου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15-3-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία), από την αρμόδια επιτροπή.........
08-01-2016
Κατασκευή παιδικής χαράς στον δημοτικό χώρο Αγ. Παρασκευής Χορτιάτη
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει Πρόχειρο διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή παιδικής
χαράς στον δημοτικό χώρο Αγ. Παρασκευής Χορτιάτη», αρ. μελ. 88/2015 με
προϋπολογισμό 54.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και Η/Μ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού
(Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 23.13.302708 -
700), μέχρι και την 13η Ιανουαρίου 2016, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής
τους που ανέρχεται σε 5 ευρώ. Τα τεύχη πλην του Εντύπου Οικονομικής Προσφοράς
διατίθενται και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313.302708 και 739,
fax επικοινωνίας 2310.334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Σαφαρίκα
Βασιλική.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 14 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00
π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος
Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών, σε συμπληρωμένο τιμολόγιο ομαδοποιημένων τιμών
της μελέτης, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του
Π.Δ. 609/85) και σε έντυπο προσφοράς της Υπηρεσίας.
Βρέθηκαν 193 εγγραφές, εμφανίζονται από 141 έως 160.Πρώτη 345678910 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς