Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προσλήψεων
22-11-2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΕΚΠΑΠ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ.
ΤΟ ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά δέκα έξι (16) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών  αναγκών των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. του Δήμου Πυλαίας  - Χορτιάτη
12-11-2013
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1022/24.9.2013 για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1022/24.9.2013 για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014
12-11-2013
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1260/24.10.2013 για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1260/24.10.2013 για την πρόσληψη τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2013-2014
12-11-2013
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έναν (1) καλλιτεχνικό διευθυντή διαρκείας δέκα (10) μηνών, πλήρους απασχόλησης
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει έναν (1) καλλιτεχνικό διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικού τύπου διαρκείας δέκα (10) μηνών, πλήρους απασχόλησης, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του  Δημοτικού Ωδείου και των μουσικών σχολών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη με τα παρακάτω τυπικά και ειδικά προσόντα:
25-10-2013
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οχτώ (8) μήνες, συνολικό αριθμό τριάντα (30) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ύστερα από την υπ’ αριθμόν 86/ 24-10-2013 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π. και σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 12 του Ν. 40701/12 και σύμφωνα με το άρθρο 14 της απόφασης Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού 26869/01.10.2013 (ΦΕΚ 2527/08.10.2013 τεύχος Β’), εκδόθηκε η ΚΥΑ 25583/20.09.2013 (ΦΕΚ 2613/ 16.10.2013 τεύχος Α’: Έγκριση θ’εσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.) που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση των Προγραμμάτων Άθλησης  για Όλους (Π.Α.γ.Ο.) που υλοποιούν οι φορείς – Ο.Τ.Α. για την περίοδο 2013-2014,
18-10-2013
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1022/24.9.2013 για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014.
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1022/24.9.2013 για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014.
16-10-2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ.
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών  αναγκών του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Πυλαίας και της εναρκτήριας προετοιμασίας των υποδομών για τα προγράμματα Αθλητισμός και Πολιτισμός της ΚΕΠΑΠ, που αφορούν σε εργασίες καθαριότητας, τακτοποίησης κλπ εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Δήμου Πυλαίας  - Χορτιάτη.
11-10-2013
Ανάρτηση πινάκων κατάταξης της ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2013 για την πρόσληψη εξήντα (60) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (8) μηνών.
25-09-2013
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Εκπαιδευτικό και Καλλιτεχνικό Προσωπικό)
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ύστερα από τη υπ’ αριθ. 81/2013 απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 36437/15.9.2013 εγκριτική  απόφαση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του  Υπουργείου Εσωτερικών, ανακοινώνει, ότι θα προσλάβει εκπαιδευτικό και καλλιτεχνικό προσωπικό για τη λειτουργία του Ωδείου και των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2013-2014, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα οκτώ  (48) ατόμων εκπαιδευτικού προσωπικού, για τις εξής κατά αριθμό ατόμων , ειδικότητες , με τα αντίστοιχα ειδικά και τυπικά προσόντα:
05-09-2013
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) για 60 άτομα για τη Διεύθυνση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 06/09/2013 έως και 15/09/2013. 12 θέσεις ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων-Φορτηγών 3 θέσεις ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων(φορτωτών εκσκαφέων) 1θέση ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων(Ανυψωτικών καλαθοφόρων) 2 θέσεις ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων(Σαρώθρου) 40 θέσεις ΥΕ Εργάτες/τριες Καθαριότητας 2 θέσεις ΥΕ Εργάτες/τριες Κοιμητηρίων Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την ...
30-08-2013
Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 932 / 08.08.2013 για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
26-08-2013
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ΙΔ, συνολικά 5 (ατόμων)
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη», που εδρεύει στο Πανόραμα Θεσ/νίκης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).
23-08-2013
Προκήρυξη για την πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση Μίσθωσης έργου στα σχολικά κτίρια.
Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου προκηρύσσει διαγωνισμό για την πρόσληψη καθαριστριών που θα απασχοληθούν στην καθαριότητα των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου.
08-08-2013
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ωδείου)
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει έναν (1) καλλιτεχνικό διευθυντή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικού τύπου διαρκείας ενός (1) έτους, πλήρους απασχόλησης, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του  Δημοτικού Ωδείου και των μουσικών σχολών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη.
23-04-2013
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 364/12.03.2013 για την πρόσληψη οκτώ (08) ατόμων, γυμναστών
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 364/12.03.2013 για την πρόσληψη οκτώ  (08) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη διάρκειας μέχρι  δεκαπέντε (15) εβδομάδες.
28-03-2013
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Γυμναστών Προγράμματα Άθλησης για Όλους
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 364/12.03.2013 για την πρόσληψη οκτώ (08) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2012-2013.
13-03-2013
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού (γυμναστές)
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2012- 2013, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας μέχρι δεκαπέντε (15) εβδομάδες, συνολικό αριθμό οκτώ (08) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
11-01-2013
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1045/06.12.2012 για την πρόσληψη δεκαεφτά (17) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2012-2013.
Σήμερα Δευτέρα 7/01/2013 και ώρα 14.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με τις 37/2011 και 94/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων, για να εξετάσει τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, που αφορούν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, της ως άνω προκήρυξης.
11-01-2013
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1046/06.12.2012 για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, ως καθηγητών κολύμβησης, πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα κολύμβησης για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2012-2013.
Σήμερα Δευτέρα 07/01/2012 και ώρα 10.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, με τις 37/2011 και 95/2012 αποφάσεις του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων της ΚΕΠΑΠ, για να εξετάσει τις ενστάσεις των ενδιαφερομένων, που αφορούν στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και επιτυχόντων, της ως άνω προκήρυξης.
11-01-2013
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1044/06.12.2012 για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2012-2013
Σήμερα Δευτέρα 07/01/2013 και ώρα 09.00 πμ, συνήλθε στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, η ορισμένη με την 37/2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ, επιτροπή προσλήψεων της ΚΕΠΑΠ, για να καταγράψει, αξιολογήσει, μοριοδοτήσει τις υποβληθείσες αιτήσεις, και τελικώς να προτείνει τα προς επιλογή άτομα για την πλήρωση των σαράντα τεσσάρων θέσεων που προκηρύχθηκαν με την ως άνω προκήρυξη. Η επιτροπή πριν τη συνεδρίαση, όρισε ως προεδρεύουσα τη Νίκη Ζώτου, Αντιπρόεδρο της ΚΕΠΑΠ, που μαζί με την Ιφιγένεια Τσιρά και την Ευαγγελία Κατέλη θα διενεργήσουν τα της αξιολόγησης και μοριοδότησης των υποψηφίων, ενώ το τρίτο μέλος της επιτροπής, η υπάλληλος Αικατερίνη Βασιλείου, θα ασκήσει καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης.
Βρέθηκαν 183 εγγραφές, εμφανίζονται από 141 έως 160.Πρώτη 345678910 Τελευταία

T34

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς