Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
23-10-2015
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ   
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18
Προϋπολογισμός της εργασίας:
O συνολικός 2.066.400,00 ευρώ (με Φ.Π.Α 23%) προϋπολογισμός της υπηρεσίας του έργου, αναλύεται σε:
- Δαπάνη                                          :  1.680.000,00€
- Φόρος Προστιθέμενης Αξίας    :      386.400,00€
Η εργασία δεν  υποδιαιρείται  σε  τμήματα.
Διάρκεια της σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 24 μήνες και ισχύει από την ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου που θα γίνει εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
21-10-2015
Ανάθεση εργασίας «Υπογραφή έκθεσης ελέγχου» σε ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.
                                                              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ο Αντιδήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο Δήμος  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Υπογραφή έκθεσης ελέγχου»,  προϋπολογισμού 2.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
19-10-2015
Συντήρηση στάσεων λεωφορείων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  εργασία της ανάθεσης της συντήρησης στάσεων λεωφορείων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.242,25 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
15-10-2015
«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2015, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
«Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2015, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
08-10-2015
Περιληπτική διακήρυξη Εξειδικευμένες Εργασίες Πρασίνου στα γήπεδα ΔΕ Χορτιάτη
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης διενεργεί ανοικτό πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό και κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς σε ευρώ(€), με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραια μονάδα επί τοις εκατό (%) ανάδειξης αναδόχου για τις υπηρεσίες “Eξειδικευμένες εργασίες πρασίνου στα γήπεδα ΔΕ Χορτιάτη» συνολικού προϋπολογισμού 38.538,36 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι ημέρα Πέμπτη, στις 15/10/2015.  
05-10-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη,  σε συνέχεια της αριθ. 654/2015 (ΑΔΑ: ΩΩΓΧΩ1Ο-ΠΙΙ) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, της αριθ. 1453/α.π.34641/21.9.2015 απόφασής του και της αριθ. 473/2015 (ΑΔΑ: ΩΗΔΝΩ1Ο-ΩΛΞ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  «Συντήρηση και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
01-10-2015
Συντήρηση στάσεων λεωφορείων
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  εργασία της ανάθεσης της συντήρησης στάσεων λεωφορείων, ενδεικτικού προϋπολογισμού 21.242,25 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
01-10-2015
Ανάθεση υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  εργασία της ανάθεσης υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας , ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.016,63 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
30-09-2015
Ετήσια συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης του ΚΕΚΠΑΠ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 «Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης του νομικού προσώπου»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.700,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 23%
30-09-2015
Τοπική επισκευή δικτύου θέρμανσης ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 «Τοπική επισκευή δικτύου θέρμανσης στο ΚΑΠΗ Ασβεστοχωρίου»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.800,00 € συμπ. του Φ.Π.Α. 23%


25-09-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Εφαρμογές υγειονομικής κάλυψης των Δομών του ΚΕΚΠΑΠ»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.722,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 322,00
18-09-2015
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Τακτικό Διαχειριστικό Έλεγχο της Χρήσης 2014 της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Τακτικό Διαχειριστικό Έλεγχο της Χρήσης 2014 της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη.
11-09-2015
«Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για το 2015-1016»
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 414/2015 (ΑΔΑ: 7ΗΠΡΩ1Ο-ΔΦΩ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Αποχιονισμός οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη για το 2015-1016» με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομοτεχνικά  πλέον συμφέρουσα προσφορά.
10-09-2015
Επισκευή σιντριβανιού πλατείας τ. Δημαρχείου Πυλαίας
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  εργασία  Επισκευής  σιντριβανιού πλατείας τ. Δημαρχείου Πυλαίας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.300,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
02-09-2015
Εργασίας καταπολέμησης τρωκτικών και επιβλαβών εντόμων σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη» ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.102,00 €
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  Εργασία  καταπολέμησης τρωκτικών και επιβλαβών εντόμων σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.102,00 €  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
12-08-2015
Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2015, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2015, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
11-08-2015
Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2015, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Ετήσια συντήρηση εγκαταστάσεων θέρμανσης σχολικών κτιρίων 2015, Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
23-07-2015
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015
Ο Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη ανακοινώνει ότι το γραφείο Προμηθειών του Δήμου προτίθεται να προβεί μέσω διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση) στην ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Απομαγνητοφώνηση σε συνδυασμό με ψηφιακή αναπαραγωγή και περιεχομένου συνεδριάσεων Δ.Σ. για το έτος 2015»,  ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.800,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
Κατόπιν τούτου καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος (Ταχ.Δ/νση Απ.Σαμανίδη 21 –Πανόραμα ,Τ.Κ.552 36), μέχρι την 28η Ιουλίου  2015, ημέρα Τρίτη  και ώρα 14.00μμ.
01-07-2015
Συντήρηση –αποκατάσταση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης 2015-16.
Ο Aντιδήμαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, Γεώργιος Κεδίκογλου ο οποίος αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, βάση της αριθμ.1664/2014 απόφασης  δημάρχου ανακοινώνει ότι:  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Συντήρηση –αποκατάσταση εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης 2015-16», συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης 12.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) σύμφωνα με την αριθμ.47/3.4.2015 μελέτη του τμήματος Συγκοινωνιών- εγκαταστάσεων & Η/Μ Έργων & Σηματοδότησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
24-06-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας – Ιατρού Εργασίας»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.059,00€ συμπ. του Φ.Π.Α. 23%
Βρέθηκαν 299 εγγραφές, εμφανίζονται από 141 έως 160.Πρώτη 4567891011 ΤελευταίαΣχέδιο Δράσης COVID-19Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
         
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Κουνούπια

Πρόγραμμα BabyArtist

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς