Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Έργων
08-01-2016
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015"

1. Με αριθ. μελέτης 80/2015 και προϋπολογισμό 250.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει
εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη,
Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 23.13.30.27.09), μέχρι και 14/01/2016, ημέρα Πέμπτη. Για την
παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που
ανέρχεται στα δέκα (10) ευρώ, εκτός εάν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους
δαπάνη και επιμέλεια.
3. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά την εγκεκριμένη από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ Διακήρυξη
Ανοικτής Δημοπρασίας (τύπος Β) για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των οδηγιών
2004/18 και 2004/17 και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄). Τα συμβατικά
τεύχη του διαγωνισμού βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα: 23.13.30.27.43,
23.13.30.27.09, fax: 23.10.33.41.91, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία: κα Βασιλειάδου Ελπίδα.
4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης
επίδοσης των προσφορών), στην αίθουσα Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας,
στη διεύθυνση Κ. Παλαιολόγου 1 στην Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.
Το σύστημα υποβολής προσφορών είναι η προσφορά επιμέρους ποσοστών έκπτωσης κατά ομάδες
τιμών, με έλεγχο ομαλότητας των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 7 του Π.Δ. 609/1985) και σε
έντυπο οικονομικής προσφοράς της Υπηρεσίας.
24-12-2015
Αποκατάσταση στατικότητας τοιχείου κοιμητηρίων Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου
Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση στατικότητας τοιχείου κοιμητηρίων Δ.Κ. Ασβεστοχωρίου» Προϋπολογισμού 50,991,00 Ευρώ
15-12-2015
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ» Προϋπολογισμού 130.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΡΙΣΤΡΑΤΟ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ», αρ. μελ. 82/2015 με προϋπολογισμό 130.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από τις  κατηγορίες ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 31-12-2015, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 10 ευρώ. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302742, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδια υπάλληλος για επικοινωνία κ. Μαρία Λατσίνογλου.
3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 05-01-2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο Δημοτικό Κατάστημα Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, Κ. Παλαιολόγου 1, Πυλαία, από την αρμόδια επιτροπή.........
04-11-2015
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ», Προϋπολογισμού 212.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»
1. Με αριθ. μελέτης 37/2015 και προϋπολογισμό 212.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από τις κατηγορίες ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313 302709), μέχρι και 12/11/2015, ημέρα Πέμπτη. .........
22-10-2015
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση Πεζοδρομίων 2015» Προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή – Συντήρηση Πεζοδρομίων 2015», αρ. μελ. 71/2015 με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ,

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 700), μέχρι και την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2015, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 10 ευρώ. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302746, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Γιώργος Γιαννακός.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου 2015 (10/11/2015), ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, Κ.Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή.....
21-10-2015
Προκήρυξη σύμβασης εκπόνησης μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνική µελέτη στα πλαίσια της Μελέτης Πράξης Εφαρμογής Δ.Δ. Φιλύρου, κατά το Ν.3316/05, με προεκτιμωμενη αμοιβή κάτω του ορίου εφαρμογής της Οδηγίας 2004/18
Η ∆/νση Πολεοδοµίας του Δήµου Πυλαίας-Χορτιάτη, Κ. Παλαιολόγου1, 55535 Πυλαία Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης µε τίτλο Μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας και υδρογεωτεχνική µελέτη στα πλαίσια της µελέτης: «Αποτύπωση, Κτηµατογράφηση, Πολεοδόµηση και Πράξη Εφαρµογής περιοχών σχεδίου ∆.∆. Φιλύρου του πρώην ∆ήµου Χορτιάτη και νυν ∆ήµου Πυλαίας – Χορτιάτη, µε προεκτιµώµενη αµοιβή 108.218,22 ΕΥΡΩ (χωρίς ΦΠΑ).
18-08-2015
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΥ «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2015» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.980,00€ (με 23% ΦΠΑ)

Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη

Έχοντας υπόψη το ν.3463/06 και τις διατάξεις του ν. 3669/2008 και προκειμένου ο Δήμος να προβεί στην ανάθεση του έργου «Διαγραμμίσεις Οδών 2015», προϋπολογισμού 11.980,00 € καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον έως την Τετάρτη 26 Αυγούστου και ώρα 14:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (Φιλίππου 52, Πυλαία)......
11-08-2015
Διακήρυξη δημοπρασίας του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2015», αρ. μελ. 58/2015 με προϋπολογισμό 139.400,00 ευρώ.
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2015», αρ. μελ. 58/2015 με προϋπολογισμό 139.400,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 27-8-2015, καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 10 ευρώ. Τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού, βρίσκονται αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του Δήμου μας.
Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302725 - 302708, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Πέτρος Μίμογλου. Για τη διάθεση των τευχών και εντύπων οικονομικής προσφοράς απευθυνθείτε στο τηλ 2313-302708, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Δετσιράπη Τασούλα

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 1-9-2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Πυλαίας, Κ.Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή........
06-08-2015
Διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού του έργου «Διαμόρφωση κόμβου - Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης στην περιοχή του Λυκείου Φιλύρου» Προϋπολογισμού 90.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση κόμβου - Εγκατάσταση Φωτεινής Σηματοδότησης στην περιοχή του Λυκείου Φιλύρου», αρ. μελ. 61/2015 με προϋπολογισμό 90.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 28.693,70€ (δαπάνη εργασιών,     ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 43.660,11€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 700), μέχρι και την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2015.....
27-07-2015
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», αρ. μελ. 352015 με προϋπολογισμό 120.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 69.528,49 Ευρώ (δαπάνη εργασιών,     ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 27.860,78 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ & απρόβλεπτα),


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) είτε προσερχόμενοι στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία ΤΚ 55535, τηλ. 2313-302708 - 700), μέχρι & την Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015, καταβάλλοντας την δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε 10 ευρώ, είτε εκτυπώνοντάς τα από την ιστοσελίδα του Δήμου. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2313-302721, fax επικοινωνίας 2310-334191, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Λ. Πετροπούλου.

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18 Αυγούστου 2015 (18/08/2015), ημέρα Τρίτη & ώρα 10.00 π.μ. (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών), στο κτίριο του Δημοτικού Καταστήματος Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, Κ. Παλαιολόγου 1, από την αρμόδια επιτροπή......
21-07-2015
Πρόχειρος Διαγωνισμός του Έργου "ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ"
Πρόχειρος Διαγωνισμός του Έργου "ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ" Προϋπολογιμσμού 25.000,00 €
08-07-2015
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ» Προϋπολογισμού 300.000,00 Ευρώ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ », αρ. μελ. 55/2014 με προϋπολογισμό 300.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 700), μέχρι και την Πέμπτη   23-07-2015.....
20-05-2015
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Πανοράματος 2015» Προϋπολογισμού 125.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015»
1.  αρ. μελ. .23./2015 με προϋπολογισμό 125.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την.21/05./2015 ημέρα Πέμπτη....
27-04-2015
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2015» Προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Αθλητικών Εγκαταστάσεων 2015», αρ. μελ. 38/2015 με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:
α) κατηγορία ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 24.899,77 Ευρώ (δαπάνη εργασιών,     ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και
β) κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με προϋπολογισμό 137.201,65 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα),


2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 700), μέχρι και την Πέμπτη 21 Μαΐου 2015.....
21-04-2015
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» Προϋπολογισμού 200.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ», αρ. μελ. 11/2015 με προϋπολογισμό 200.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.700-708-709), μέχρι και την Πέμπτη 30-4-2015........
21-04-2015
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2015» Προϋπολογισμού 130.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2015»
1.  αρ. μελ. 19/2015 με προϋπολογισμό 130.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την 7/5/2015 ημέρα Πέμπτη.......
21-04-2015
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2015» Προϋπολογισμού 130.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Προκηρύσσει ανοικτή δημοπρασία για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ 2015»

1.  αρ. μελ. 18/2015 με προϋπολογισμό 130.000,00  ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες από την κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Φιλίππου 52, τηλ. 2313-302.709), μέχρι και την 30/4/2015 ημέρα Πέμπτη...................
21-04-2015
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2015» Προϋπολογισμού 290.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ
1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ 2015», αρ. μελ. 39/2015 με προϋπολογισμό 290.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ.
2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 07-05-2015........
03-04-2015
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2015» Προϋπολογισμού 134.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη 2015», αρ. μελ. 04/2015 με προϋπολογισμό 134.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 16-4-2015....
03-04-2015
Ανοιχτός Διαγωνισμός του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2015» Προϋπολογισμού 100.000,00 Ευρώ
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ

1. Προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος 2015», αρ. μελ. 03/2015 με προϋπολογισμό 100.000,00 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει εργασίες   από την  κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ.

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) προσερχόμενοι στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη (Φιλίππου 52 Πυλαία, τηλ. 2313-302.708 - 709), μέχρι και την Πέμπτη 23-4-2015....
Βρέθηκαν 193 εγγραφές, εμφανίζονται από 161 έως 180.Πρώτη 345678910 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
     
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς