Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Προσλήψεων
24-12-2012
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Επιμορφωτών
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1044/06.12.2012 για την πρόσληψη εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού, για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2012-2013.
24-12-2012
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Γυμναστών Προγράμματα Άθλησης για Όλους
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1045/06.12.2012 για την πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων, γυμναστών πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης,
για τη λειτουργία των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2012-2013.
24-12-2012
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής Κολυμβητών
Πρακτικό Αξιολόγησης και Επιλογής
για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 1046/21.12.2012 για την πρόσληψη δεκαπέντε (15) ατόμων, ως καθηγητών κολύμβησης, πτυχιούχων καθηγητών φυσικής αγωγής πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με ειδικότητα κολύμβησης για τη λειτουργία των Κολυμβητικών Τμημάτων στην επικράτεια του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη περίοδο 2012-2013
07-12-2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επιμορφωτές)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (επιμορφωτές)
07-12-2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (κολυμβητές)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (κολυμβητές)
07-12-2012
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού (γυμναστές)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το πρόγραμμα Μαζικού Αθλητισμού (γυμναστές)
20-11-2012
Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη συμμετέχει στο εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης «Τοπική Δράση Κοινωνικής Συνοχής & Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης», Δράση 3 «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» που υλοποιείται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη Ανατολικής Θεσσαλονίκης, με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.
15-11-2012
Αποτελέσματα αξιολόγησης για τις θέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας Π.Ε. Π.Σ. Θεσσαλονίκης πλην Δ. Θεσσαλονίκης (Ανάρτηση Πέμπτη 15/11/2012) - Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
Αποτελέσματα αξιολόγησης για τις θέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας Π.Ε. Π.Σ. Θεσσαλονίκης πλην Δ. Θεσσαλονίκης (Ανάρτηση Πέμπτη 15/11/2012) - Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ
08-10-2012
Αποτελέσματα αξιολόγησης για τις θέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας Π.Ε. Π.Σ. Θεσσαλονίκης πλην Δ. Θεσσαλονίκης (Ανάρτηση Δευτέρα 8/10/2012)
Αποτελέσματα αξιολόγησης για τις θέσεις του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας Π.Ε. Π.Σ. Θεσσαλονίκης πλην Δ. Θεσσαλονίκης (Ανάρτηση Δευτέρα 8/10/2012)


05-09-2012
Πρακτικό Διαγωνισμού για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη
Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων και σύνταξης οριστικών πινάκων κατάταξης και επιτυχόντων για την προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 697/3.8.2012  για την πρόσληψη Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου Πυλαίας-Χορτιάτη της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
13-08-2012
Ανακοίνωση υπ' αριθμ: ΚΟΧ: 5.202A/01/2012 που αφορά την «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης»
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝ.Ε./ΓΣΕΕ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Χιλίων Εξήντα Δύο (1.062) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κoινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στους Δήμους του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης πλην του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
03-08-2012
Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 2-2012 του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη
Σύμφωνα με την υπ ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 ανακοίνωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 04-08-2012. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου πενήντα ευρώ (50 €) που εκδίδεται από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
29-06-2012
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2012 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) για 60 άτομα για τη Διεύθυνση Καθαριότητας-Περιβάλλοντος & Ανακύκλωσης
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 30/06/2012 έως και 09/07/2012.
26-06-2012
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 6.202A/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΚΟΧ 6.202A/1/2012
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου
για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα,
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας»
στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

05-06-2012
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων
Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας – Περιβάλλοντος του Δήμου μας
27-03-2012
Πίνακες Κατάταξης & Βαθμολογίας για Πρόσληψη Προσωπικού με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου της Ανακοίνωσης υπ΄ αριθ. ΣΟΧ 1-2012 του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη
Σύμφωνα με την υπ ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 ανακοίνωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους, δηλαδή από 28-03-2012. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ, Αποκεντρωμένο Τμήμα Θεσσαλονίκης (Λ. Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ).
01-03-2012
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2012 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών) για 3 άτομα (1 ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, 2 ΥΕ Εργατών Νεκροταφείων)
Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από 2/3/2012 έως και 12/3/2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ, ΑΠ. ΣΑΜΑΝΙΔΗ 21 Τ.Κ.55236, ΠΑΝΟΡΑΜΑ, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, α...
21-02-2012
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου με συνολικά δώδεκα (12) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-7-2012.
Προκήρυξη ΣΜΕ (1/2012) για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας μίσθωσης έργου με συνολικά δώδεκα (12) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη», που εδρεύει στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος: Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-7-2012.
20-01-2012
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου εκπαιδευτικού προσωπικού.
Προκήρυξη πρόσληψης εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού προσωπικού για τη λειτουργία των Κέντρων Πολιτισμού του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη κατά τη διδακτική περίοδο 2011-2012 , με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού ενός (1) ατόμου.
13-10-2011
Προκήρυξη Καθηγητών Κολύμβησης
Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Βρέθηκαν 183 εγγραφές, εμφανίζονται από 161 έως 180.Πρώτη 345678910 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς