Λεύκωμα του Δήμου
 
Επικοινωνία με τον πολίτη
 

Το περιοδικό του Δήμου μας!
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Ευρωπαϊκά Διακρατικά Προγράμματα
Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Wi-Fi Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη
Δημοτικό Κέντρο Ελεύθερου Λογισμικού

Γενικοί Χάρτες Δήμου
νέο Γ.Π.Σ. ΔΚ Πυλαίας

Λαογραφικό Μουσείο Πανοράματος
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πανοράματος
Δημοτική Κινηματογραφική Λέσχη
Cine Πανόραμα, Cine Πυλαία
Δημοτικό Ωδείο
Αθλητισμός
Δημοτικό Κολυμβητήριο
Πάρκο Κυκλοφοριακής αγωγής
Εθελοντικές Ομάδες στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κέντρο Κοινότητας
Κοινωνική Προστασία
Απασχόληση
Η Παιδεία στο Δήμο μας
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Η Υγεία στο Δήμο μας
ΚΕΠ Υγείας
Παιδικοί Σταθμοί
Κέντρο Ανοιχτής Απασχόλησης Ηλικιωμένων
Βοήθεια στο Σπίτι
e-Βοήθεια στο Σπίτι


Πολιτική Προστασία
Προστασία Αδέσποτων
Ανακύκλωση

ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη

ΚΕΠ του Δήμου μας

Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

Διαύγεια

Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών

Πύλη Διαμεσολάβησης


Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Διαγωνισμοί
  Διαγωνισμοί >  Διαγωνισμοί Υπηρεσιών
09-06-2015
Ετήσια εργασία συντήρησης του συντριβανιού της βιοκλιματικής πλατείας και της οδού Φιλίππου στη Πυλαία
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  «Ετήσια εργασία συντήρησης του συντριβανιού της βιοκλιματικής πλατείας και της οδού Φιλίππου στη Πυλαία» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
15-05-2015
Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτέλεση των υπηρεσιών ενεργειακού σύμβουλου της πράξης «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εφαρμογών ΑΠΕ και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο Πυλαίας».
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι ο Δήμος  προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ  ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ  «ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ», προϋπολογισμού 18.450,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
12-05-2015
Ετήσια εργασία συντήρησης του συντριβανιού της βιοκλιματικής πλατείας και της οδού Φιλίππου στη Πυλαία
Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην  «Ετήσια εργασία συντήρησης του συντριβανιού της βιοκλιματικής πλατείας και της οδού Φιλίππου στη Πυλαία» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). 
11-05-2015
Ασφάλιστρα αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 200/2015 (ΑΔΑ: ΩΒΒΤΩ1Ο-ΧΦΖ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών της δημοπρατούμενης εργασίας για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Ασφάλιστρα αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη»
11-05-2015
Επεξεργασία και μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσσας (press-containers)
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 193/2015 (ΑΔΑ: ΨΚΔΣΩ1Ο-ΩΔ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών της δημοπρατούμενης εργασίας, η οποία θα προκύψει από το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Επεξεργασία και μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσσας (press-containers)».
08-05-2015
«Διοργάνωση κινητής μονάδας ενημέρωσης για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Διοργάνωση κινητής μονάδας ενημέρωσης για την υποστήριξη του Δήμου στην υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 1.445,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 13 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 π.μ.
08-05-2015
«Διοργάνωση ημερίδας λήξης της Πράξης με τίτλο «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Διοργάνωση ημερίδας λήξης της Πράξης με τίτλο «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη» στα πλαίσια της ΔΡΑΣΗ 7 «Ημερίδες Έναρξης - Λήξης & Workshops» του έργου με τίτλο «Νέοι Επιστήμονες: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού 3.580,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%). Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την 13 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 π.μ.
08-05-2015
«Οργάνωση και Διεξαγωγή Τοπικής Ημερίδας Δημοσιοποίησης και Διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και παρουσίασης των εμπειριών των ωφελουμένων του σχεδίου στο Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη»
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας «Οργάνωση και Διεξαγωγή Τοπικής Ημερίδας Δημοσιοποίησης και Διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου και παρουσίασης των εμπειριών των ωφελουμένων  του σχεδίου στο Δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη»,προϋπολογισμού 1.501,75€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%).Κατόπιν τούτου,  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δημοτικού καταστήματος Πανοράματος (Απ. Σαμανίδη 21, Πανόραμα ΤΚ 55236), μέχρι την  13 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 15:00 π.μ
06-05-2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακή προμελέτη αθλητικών χώρων Δήμου» προϋπολογισμού 17.785,80 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 23% στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Τεχνική Υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη»
Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Ενεργειακή επιθεώρηση και ενεργειακή προμελέτη αθλητικών χώρων Δήμου» προϋπολογισμού  17.785,80 ευρώ συμπερ. ΦΠΑ 23% και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές μέχρι την 22/5/2015.
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα συνημμένα σχετικά έγγραφα.....
04-05-2015
Βιβλιοδεσία των Ληξιαρχικών πράξεων των Ληξιαρχείων Πυλαίας,Πανοράματος και Ασβεστοχωρίου του Δ.Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2013,2014 & 2015
Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη ανακοινώνει ότι  ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην εργασία της «Βιβλιοδεσίας των Ληξιαρχικών πράξεων των Ληξιαρχείων Πυλαίας, Πανοράματος και Ασβεστοχωρίου του Δ.Πυλαίας-Χορτιάτη για τα έτη 2013, 2014 & 2015»ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.254,60€ με ΦΠΑ 23%. 
27-04-2015
Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας» ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.350,00 €. Ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη,  σε συνέχεια της αριθ. 224/2015 (ΑΔΑ: ΒΝΦΤΩ1Ο-ΘΔ2) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, της αριθ. 432/α.π.11589/8.4.2015 απόφασής του και της αριθ. 180/2015 (ΑΔΑ: ΩΖΔ3Ω1Ο-Υ9Μ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, ανακοινώνει ότι ο Δήμος προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της εργασίας  «Ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας», ενδεικτικού προϋπολογισμού 7.350,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%), σύμφωνα με την αριθ. 25/2015 Μελέτη Τμήματος Συγκοινωνιών, Εγκαταστάσεων & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
22-04-2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Θέμα: «Εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης δαπέδου laminate στο 1ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας»
Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται  να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες προμήθειας και τοποθέτησης δαπέδου laminate στο 1ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας».
17-04-2015
Συντήρηση χώρων πρασίνου και αναψυχής του Δήμου 2015
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 161/2015 (ΑΔΑ: ΩΡΓΓΩ1Ο-ΕΨ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών της δημοπρατούμενης εργασίας, η οποία θα προκύψει από το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου και αναψυχής  του Δήμου 2015».
14-04-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «Υποστήριξη λειτουργίας Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής Πανοράματος 2015»
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 7.995,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%.
14-04-2015
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
 Στα πλαίσια της διοργάνωσης για δωρεάν μαστογραφικό έλεγχο 100 άνεργων, άπορων & ανασφάλιστων γυναικών στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη στις 20-21 & 22 Απριλίου 2015 στη Δημοτική Κοινότητα Φιλύρου, προϋπολογισμού  320,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Γραφείο Προμηθειών του Δημοτικού Καταστήματος Πανοράματος (Ταχ.Δ/νση Απ.Σαμανίδη 21 –Πανόραμα,Τ.Κ.552 36), μέχρι την 15/04/2015, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
07-04-2015
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ LAMINATE ΣΤΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣίο Πυλαίας»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Θέμα: «Εργασίες για την τοποθέτηση δαπέδου laminate 1ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας»
 
Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προτίθεται
  να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες τοποθέτησης δαπέδου laminate 1ο Νηπιαγωγείο Πυλαίας».
03-04-2015
Περιληπτική διακήρυξη για την εργασία "Επεξεργασία και μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προς απόρριψη στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσσας (press-containers)"
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ. 83/2015 (ΑΔΑ: Ψ6ΣΠΩ1Ο-ΔΡΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς για το σύνολο των υπηρεσιών της δημοπρατούμενης εργασίας, η οποία θα προκύψει από το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Επεξεργασία και μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη προς απόρριψη στον ΧΥΤΑ Μαυροράχης και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσσας (press-containers)».
23-03-2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Εργασίες στο χώρο και στους εξυπηρετούμενους από αυτό χώρους του κυλικείου του θερινού κινηματογράφο Πανοράματος για την έκδοση αδείας λειτουργίας του.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.462,42 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 % .
09-03-2015
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.
                       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η     Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ  
(ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18)
 
Ο  Δήμαρχος  Πυλαίας - Χορτιάτη
 
Προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με σφραγισμένες προσφορές για την εργασία ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ.     
02-03-2015
Στατική φύλαξη Δημαρχείου – Πολιτιστικού, νέου αμαξοστασίου Πυλαίας – Πανοράματος και παρακολούθηση κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών
Ο Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Νομού Θεσσαλονίκης, ύστερα από την αριθ.34/2015(ΑΔΑ: Ω1Ν5Ω1Ο-Μ6Α) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διενεργεί δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, για το σύνολο των υπηρεσιών της εργασίας, η οποία θα προκύψει από το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί του ενδεικτικού προϋπολογισμού της μελέτης, για την ανάδειξη αναδόχου της «Στατικής φύλαξης Δημαρχείου – Πολιτιστικού, νέου αμαξοστασίου Πυλαίας – Πανοράματος και παρακολούθηση κτιρίων του Δήμου μέσω καμερών» για ένα έτος αρχής γενομένης από τις 1.4.2015. 
Βρέθηκαν 297 εγγραφές, εμφανίζονται από 161 έως 180.Πρώτη 56789101112 Τελευταία

T35

Smart City
 
Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Hλεκτρoνικές Yπηρεσίες
 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων (Η.Σ.Υ.Δ.Α.)
 
Act in the City

e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου

15195 Γραμμή του Πολίτη

Τηλέφωνα & Emails Υπηρεσιών

Αναζήτηση Προσωπικού

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Καλωσόρισμα του Δημότη
 
Δημοτικοί Συνεδριακοί Χώροι
 
 

Συμβαίνει τώρα...Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς
Εκδηλώσεις
Δ Τ Τ Π Π Σ spacerheight22 Κ
           
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
                         
 
 
 
Έγγραψαν... για το δήμο μας
Πες μια ιδέα
e-Newsletter
Παρακαλώ συμπληρώστε το email σας για να γραφτείτε στην λίστα ενημέρωσης.
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT

Ανακύκλωση Δήμων Ανατολικής Θεσ/νίκης

Πρόγραμμα BabyArtist

Γραμμή Επικοινωνίας της Γυναίκας

Εκστρατεία Ενημέρωσης Κοινού για την ορθή κατανάλωση αλκοόλ – (Ρώτα το Διονύση)

Αλκοόλ μετά τα 18

Αλκοόλ μετά τα 18

takeaphroditehome

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης

Your Europe
 
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας Youthorama
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας www.syzefxis.gov.gr
ΝΟΗΣΙΣ - Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας NOESIS
Πράσινο Ταμείο eduACT
Πράσινο Ταμείο eduACT

Σμίκρυνση γραμματοσειράς dΜεγένθυση γραμματοσειράς